Sne, slud og sjask på vejene gør bilerne beskidte, og behovet for at vaske den firehjulede stiger. Men hvis bilvasken sker i indkørslen - og i den isnende kulde - kan tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer havne i naturen, fordi spildevandet risikerer at fryse til is og således senere sive ned i jorden.

Det oplyser benzinselskabet OK i en pressemeddelelse. Sammen med blandt andet Miljøstyrelsen anbefaler selskabet - ikke overraskende - at bilvasken sker i en vaskehal eller ‘på særligt indrettede vaskepladser, hvor spildevandet ikke ledes ud i naturen.’

»Miljøstyrelsens seneste undersøgelse fra 2004 viser, at vaskevandet som regel indeholder tungmetaller i koncentrationer, der er højere, end hvad man tillader ved udledning til miljøet. Derudover vil vaskevandet indeholde de vaskemidler, der bruges til bilvasken. Endelig viser andre undersøgelser, at vandforbruget ved hjemmevask af biler typisk ligger fem gange højere end i vaskehaller,« siger Torsten Duer, civilingeniør hos Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, i pressemeddelelsen.

Når jorden er frossen - som det er tilfældet i disse dage - risikerer vandet, der er blevet brugt til at vaske bilen, at fryse til is eller bliver ledt andre steder hen end i kloakken, hvor det hører til.

»Miljøstyrelsens generelle anbefaling er derfor, at vask af biler for at skåne miljøet og spare på vandressourcerne helst sker i vaskehal. Hvis bilen ønskes vasket i hånden, bør det ske på et passende sted med opsamling og afledning af vaskevandet, fx en vaskeplads, og med miljømærkede vaskemidler, f.eks. svanemærkede. Styrelsen fraråder vask af biler på områder med nedsivning eller steder med separat regnvandskloak,« siger Torsten Duer ifølge pressemeddelelsen fra OK.

Er man i tvivl om, hvorvidt der er fælleskloakering på adressen, hvor bilen vaskes, anbefaler Torsten Duer, at man kontakter kommunen eller spildevandsselskabet.