Mads Dinesen fra TV3s 'Kræsne købere' praler med falsk donation til Danmarks Indsamlingen

Den tidligere natklubejer Mads Dinesen, der fører sig frem som rigmand i TV3-programmet ’Kræsne købere’ står efter alt at dømme bag en falsk donation til velgørenhed.

Lørdag aften kontaktede tv-personligheden arrangørerne af den såkaldte Danmarks Indsamling og meddelte, at hans selskab Dikoin Denmark Holdning donerede 140.000 kroner til nødlidende i u-lande, men pengene er ikke betalt og bliver det formodentlig heller aldrig.

Ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register har Mads Dinesens selskab således været under konkursbehandling siden 20. november sidste år. Dermed kan han ikke længere selv disponere over penge og andre værdier i firmaet.

- Når hans firma er under konkursbehandling, kan han ikke forære så meget som 25 øre væk i dets navn. Hvis han hævder at have gjort det alligevel, er det ikke andet end varm luft, siger Tommy V. Christiansen, der er advokat med speciale i selskabs- og skatteret og indehaver af et af landets førende advokatselskaber på området.

Ifølge en udskrift fra Statstidende er kontrollen med Mads Dinesens selskab og alle tilknyttede værdier overdraget til advokat Nete Weber, der er kurator i konkursboet. Hun har søndag ingen kommentarer til sagen.

Trods konkursen og den manglende betaling, praler den tidligere natklubejer højlydt med sin gavmildhed på Facebook.

- DIKOIN giver over en mio hvert år til velgørende formål, men 140.000 ekstra kan vi vel klare, skriver han i en statusopdatering.

Samtidig har han offentliggjort et skærmbillede fra lørdagens stort anlagte tv-velgørenhedsshow, der markerede afslutningen på en uges indsamling. Af en tekst nederst på skærmen fremgår det, at Dikoin Holding Denmark har doneret 140.000 kroner til det gode formål.

På Facebook skriver Mads Dinesen, at han fik en sekretær til at betale hele beløbet ved hjælp af et ’firmakort,’ og at han derfor må leve af ’andenrangs kaviar’ de næste få dage. Men det passer ikke, fortæller Danmarks Indsamlingens arrangører til BT.  

- De 140.000 kroner er ikke indbetalt endnu. Derfor har vi heller ikke talt dem med i indsamlingens resultat. Vi var i kontakt med Mads Dinesen flere gange i løbet af aftenen for at få verificeret det store beløb, men det lykkedes ikke. Derfor er der blevet sendt et girokort til ham. Så kan han betale det, hvis han gerne vil støtte, for det er han selvfølgelig velkommen til, siger Karin Aaen, der er talsmand for Danmarks Indsamling og kommunikationschef i UNICEF Danmark, som er en af de organisationer, der står bag den årlige indsamling.

Når et selskab sættes i konkursbehandling, som det er sket for Mads Dinesens Dikoin Denmark Holding, sørger den udpegede kurator som noget af det første for at spærre alle kreditkort og lignende, der giver adgang til firmaets pengetank. Skulle Mads Dinesen have brugt et af firmaets kreditkort, som ved en fejl ikke er spærret, vil det være strafbart, siger Tommy V. Christiansen.

- Juridisk set vil det svare til at bruge en anden persons kreditkort uden at have fået lov, og det er en alvorlig sag, siger den landskendte advokat.

Mads Dinesen er sigtet i flere sager om bedrageri. Baggrunden er blandt andet, at han sidste år efter alt at dømme forfalskede et kontoudtog fra Danske Bank. Det falske dokument forhøjede formuen i det nu konkursramte selskab fra 80.000 kroner til mere end 14 million kroner.

Søndag aften reagerede Mads Dinesen på BTs henvendelser:

- Donationen kommer slet ikke fra Dikoin Denmark Holding, men fra et af mine andre firmaer. Vi valgte bare at promovere Dikoin, fordi det er det stærkeste brand. Girokortet er sendt til et helt andet firma, der skal betale, så det hele er slet ikke så underligt, forklarer Mads Dinesen, der er i chok over, hvor meget uro hans donation har skabt.

Rigmanden fortæller, at han inden længe vil genstifte det konkurserklærede Dikoin Denmark Holding.