Lyt til artiklen

Indtil mandag middag vidste en af ­McKinseys fremadstormende yngre konsulenter ikke, om han skulle i fængsel for bedrageri og mandatsvig mod sin tidligere arbejdsgiver Boston Consulting Group (BCG). Men kl. 13 blev han frikendt for samtlige forhold i Københavns Byret.

Dommen er et sviende nederlag til et af Danmarks førende konsulenthuse Boston Consulting Group (BCG), som i 2012 meldte konsulenten til politiet. Sagen er også et nederlag til politi og anklagemyndighed, der på basis af politianmeldelsen rejste tiltale mod konsulenten og krævede fængselsstraf.

Boston Consulting Group måtte også vinke farvel til et krav om erstatning på knap 150.000 kr., som konsulentfirmaet som en del af straffesagen havde rejst mod sin tidligere medarbejder. Han fik tilkendt 90.000 kr. plus moms i sagsomkostninger til sin beskikkede forsvarer, som staten betaler.

Stemningen var spændt i det lumre retslokale i byretten, hvor to medarbejdere fra BCG, herunder HR-chef Katharina Hofman, var mødt op til domsafsigelsen. Sagens hovedperson, som er beskyttet af navneforbud, var på forretningsrejse. Den tidligere BCG-konsulent kunne således ikke høre dommer Peter Rønning-Jølver frifinde ham for alle anklager om svigagtigt at have brugt næsten 150.000 kr. af BCGs penge på hotelovernatninger i København, på en ­BroBizz til Øresundsbroen og på restaurantbesøg.

Den tidligere BCG-konsulent blev bortvist fra BCG i august 2012 på grund af et upassende seksuelt forhold til en underordnet. Flere måneder efter politianmeldte BCG sin tidligere medarbejder for at have taget af kassen efter – uden held – at have forsøgt at få ham til at underskrive en konkurrence­klausul.

Den tidligere BCG-konsulents forsvarer Mai Brit Storm Thygesen beskyldte i sin procedure i sidste uge Boston Consulting Group for at misbruge retssystemet i BCGs forsøg på at hindre sin tidligere medarbejder i at tage job hos ærkekonkurrenten McKinsey.

Dommer Rønning-Jølver lagde da også i sin begrundelse for frifindelsen vægt på, at BCG først rejste sagen om hotelovernatningerne efter, at BCG havde konstateret, at BCG ikke havde nogen konkurrenceklausul med sin tidligere konsulent:

»Det lægges til grund, at spørgsmålet om, hvorvidt tiltalte måtte have begået et strafbart forhold i anledning af hotelopholdene, først blev rejst i forbindelse med, at virksomheden efter bortvisningen af tiltalte konstaterede, at tiltalte ikke havde indgået – og ikke ville indgå – en aftale om at undlade at tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed,« hedder det i domsudskriften.

Dommeren lagde endvidere vægt på, at vidner under retssagen fortalte, at konsulenten åbent fortalte om sin firmabetalte ­BroBizz og tilbød kollegerne at låne den. Endelig fandt dommeren, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte konsulentens forklaring om, at det var en fejl, at han forsøgte at få refunderet en restaurant­regning to gange.

»Jeg er meget tilfreds med afgørelsen. Den er helt i tråd med de synspunkter, som vi har haft gennem hele sagen,« siger Mai Brit Storm Thygesen. »Jeg mener hvert et ord, jeg sagde i min procedure. BCG har misbrugt det danske retssystem, fordi man så åbenlyst har en anden agenda. BCG ønskede ikke, at min klient skulle få ansættelse hos konkurrenten McKinsey. Da BCG ikke kunne komme igennem med det på andre måder, så valgte man at politianmelde ham for at forsøge at få ham ud af branchen.

BCGs HR-chef, Katharina Hofman, havde ingen kommentarer oven på domsafsigelsen, men BCGs seniorpartner Lars Fæste sendte efterfølgende en mail-kommentar til ­Berlingske:

»Vi tager byrettens dom til efterretning og afventer nu anklagerens beslutning om, hvorvidt dommen skal ankes. Hos BCG går vi aldrig på kompromis med vores integritet. Derfor er nultolerance vores rettesnor på alle vore 86 kontorer i verden, såfremt medarbejdere groft tilsidesætter vore politikker og værdier. Det mente vi var tilfældet i den konkrete sag, og det er første og eneste gang i BCGs 18 års tilstedeværelse i Danmark, at vi har bortvist og politianmeldt en medarbejder,« skriver Lars Fæste.

»Under sagen har der fra forsvarets side været mange spekulationer og helt udokumenterede påstande om BCGs motiver og baggrunden for politianmeldelsen, som vi tager kraftigt afstand fra, og som også modsiges af det faktum, at anklagemyndigheden vurderede, at sagen måtte give anledning til, at der blev rejst tiltale,« lyder det fra BCGs danske topchef.

Til Mai Brit Storm Thygesens beskyldning om misbrug af retssystemet siger Lars Fæste: »Det må jeg blankt afvise. Og det er en helt urimelig påstand. Vi har naturligvis ikke misbrugt retssystemet, men var givet omstændighederne nødsaget til at gå til politiet.«

Boston Consulting Group har ikke taget stilling til et eventuelt civilt søgsmål mod den frifundne konsulent.