Jysk storentreprenør har ulovligt skærvelager på endnu en adresse, vurderer eksperter.

Skandalen om en midtjysk storentreprenørs ulovlige håndtering og mulige salg af forurende jernbaneskærver breder sig nu til endnu en landsdel.

De seneste dage har BT afsløret, at firmaet Eigil Jensen A/S i strid med reglerne og til fare for miljøet har opbevaret flere tusinde ton af de forurenede sten i en grusgrav i Vandel ved Billund, og nu tyder meget på, at endnu en af selskabets adresser er involveret i den forbudte forretning.

g1

På en afspærret opbevaringsplads, der ligger skjult for omverdenen ved en grusgrav i Over Jerstal ved Vojens i Sydjylland, har BT således fundet endnu et lager af forurenet materiale, som eksperter udpeger som brugte jernbaneskærver.

- Jeg kan sige med sikkerhed, at det ikke er naturlige grusgravsmaterialer. Kigger man efter, kan man mellem skinnerne blandt andet se gummiunderlag fra skinner og stumper af kabler, som formodentlig er fra jernbanens signalsystem. Så der er ikke ret meget tvivl om, at det er samme type gamle skærver, som de har haft i Vandel. Det tyder desværre på, at det her er noget, selskabet gør systematisk, siger Bjarne Overgaard, der er formand for brancheforeningen Danske Råstoffer under Dansk Byggeri.

Han bakkes op af flere branchekilder med kendskab til jernbaneskærver. 

g1

Som BT de seneste dage har beskrevet, fortæller flere kilder med tilknytning til selskabet, at Eigil Jensen A/S i helt op til 19 år har blandet forurenede jernbaneskærver i nyopgravet sand og grus og solgt blandingen som et rent byggemateriale kaldet stabilgrus. Ifølge brancheforeningens formand underbygges den forklaring af det nye fund i Sydjylland.

- Grusgraven i Over Jerstal bruger Eigil Jensen a/s kun til en ting, og det er at lave stabilgrus. Så jeg kan ikke se anden grund til, at de skærver er kørt dertil, end at de skal bruges til at lave en billig blanding, som kan sælges med en stor fortjeneste, siger Bjarne Overgaard.

Præcis som i Vandel er de formodede jernbaneskærver i Over Jerstal opbevaret i et område med såkaldt særlige drikkevandsinteresser, hvor undergrunden primært består af sand. Det medfører en betydelig risiko for, at giftige stoffer i forbindelse med regnvejr kan udvaskes og ende i vandhanerne hos områdets beboere. Analyser af brugte jernbaneskærver har tidligere vist, at stenene efter års togtrafik typisk indeholder både tungmetaller, olie, pesticidrester og stærkt kræftfremkaldende stoffer.   

Christian Poll, der er civilingeniør og miljøpolitisk medarbejder hos Danmarks Naturfredningsforening, kalder opbevaring i den sydjyske grusgrav stærkt kritisabel.- Når myndighederne har vurderet, at der lige præcis her er en særlig grund til at passe på grundvandet, så er det ekstra tåbeligt at placere forurenede skærver på stedet, siger Christian Poll og understreger, at grusgravens ejer har pligt til at kende og overholde reglerne.

Direktøren for Eigil Jensen A/S, Kim Jensen, afviser i en e-mail til BT, at det er brugte jernbaneskærver, avisens udsendte har fundet på en opbevaringsplads ved selskabets grusgrav i Over Jerstal.

- Det, du ser på dine fotos fra vor grusgrav ved Over Jerstal, er grus fra vore grusgrave. Et af dine fotos viser desuden nogle fremmedlegemer, som alle er uskadelige for miljøet, skriver han i e-mailen efter at være blevet præsenteret for  en række billeder af materialet på selskabets opbevaringsplads.

BT har bedt Kim Jensen forklare, hvordan skinneunderlag og de øvrige fremmedlegemer skulle være endt i almindelige grusgravsmaterialer. Efter et par dages betænkningstid har direktøren skriftligt svaret, at de såkaldte fremmedlegemer må være endt i en lastbiltrailer ved et uheld i forbindelse med, at der er flyttet grus til Over Jerstal fra grusgraven i Vandel, hvor han erkender, at der tidligere er opbevaret og bearbejdet jernbaneskærver ulovligt.