Vi ræser forbi dem, giver dem fuck-fingre, sviner dem til, og enkelte kører endda ind i dem. Dem, der hver dag arbejder for at holde vejene fri for huller og sørger for, at biler og lastbiler kan komme ordentligt frem. Vejarbejderne.

Fartmålinger, som Vejdirektoratet har fået foretaget i februar måned i år, viser, at langt over halvdelen af bilisterne, der passerer et vejarbejde uden for myldretrafikken, kører for stærkt.

- Jeg blev engang ramt af sidespejlet fra en HT bus, siger Michael Andersen, der gennem 21 år har udført vejarbejde for Colas Danmark, som restaurerer og udbygger vejnettet landet over. Han fortsætter:

- Sidespejlet gik i stykker, da det ramte mig, men bussen fortsatte bare.

Bliver svinet til

Michael Andersen har en meter mellem sig selv og trafikanterne, som ofte kører forbi med mere end 100 kilometer i timen på motorvejen, når han hver dag knokler for at forbedre vejene.

Hvis trafikanterne ikke har mulighed for at suse forbi, men er tvunget til at holde i kø, opstår der et nyt problem.

- Vi bliver ofte svinet til af de forbipasserende, det er sgu ikke særlig rart.

Mange forstår ikke, at vi ikke er ude på at genere dem, men at vi jo er her for deres skyld, så de har gode veje at køre på, siger Michael Andersen.

Og han står ikke alene. Oplevelsen er den samme for de i alt cirka 15 gulklædte mænd, som lige nu er i gang med at forbedre motorring 3 ved Jyllingevej ved København.

- Det er et stigende problem, at mange bilister ikke respekterer de fartbegrænsninger, der er, når vores arbejdere er i gang med at ordne vejene.

Folk råber sågar også ukvemsord efter dem eller giver dem fingeren, siger Niels-Erik Strube, der er distriktsleder i Colas Danmark.

Dræbt af lastbil

Firmaet har sågar også oplevet et dødsfald blandt sine ansatte på vejene. Det skete, da en lastbil ramte en af arbejderene, der var i gang med at lægge asfalt på en vejstrækning ved Køge.

Lars Hansen, der også arbejder på motorvejsstrækningen, har gennem mere end 20 år som vejarbejder oplevet at blive ramt to gange af forbikørende.

- Folk kører hurtigt, og jævnligt kører de ind i afspærringerne. De kører generelt aggressivt og dytter og råber meget.

Nogle gange skal vi flytte os meget hurtigt, når vi går og sætter afspærringer op, så vi ikke bliver ramt, siger han.

Forleden skrev B.T., at politiet mener, at danskerne kører mere og mere hensynsløst og egoistisk. Og det gælder også de steder, hvor der er vejarbejde, siger Mogens Knudsen, der er operativ leder i færdselspolitiet i København.

- Vi kan konstatere, at folk har umådelig svært ved at overholde de begrænsede hastigheder, der nu en gang er ved et vejarbejde, siger den operative leder.

Mere end halvdelen kører for stærkt

Fire forskellige hastighedsmålinger, som blev foretaget tilbage i februar måned, viser, at mere end halvdelen af alle trafikanterne, der kørte forbi et vejarbejde, kørte for stærkt.

Ved en af målingerne ved Holbækmotorvejen i tidsrummet 19 til 22 kørte hele 90 procent af de 2.392 køretøjer mere end de tilladte 80 kilometer i timen. Hver femte kørte mere end 100 kilometer i timen – altså mere end 20 kilometer over de tilladte 80 kilometer i timen.

Hos Vejdirektoratet mener man, at det er et stort problem, at der er så mange, som ikke respekterer fartbegrænsningerne.

- Mange folk lægger fornuften fra sig, når de stiger ind i bilen, siger Niels Christian Skov Nielsen, der er driftsdirektør i Vejdirektoratet. Han fortsætter:

- Der er en tendens til, at trafikanterne synes, at de bedre selv kan vurdere, om de skal vise hensyn, når der er vejarbejde. Det kan vidne om, at de ikke er indstillet på at ville vise hensyn, siger driftschefen.

Han synes, at det høje antal trafikanter, som ikke overholder hastighedsbegrænsningerne, er ‘uhyrligt’.

- Det er så store tal og hastigheder, at sker der noget, kan det gå meget galt, siger Niels Christian Skov Nielsen.

En sjette sans

Michael Andersen fortæller, at arbejderne nærmest har en ekstra sans, som gør, at de hele tiden er opmærksomme på trafikken, selvom de er i gang med at arbejde.

- Vi har det i hovedet hele tiden, at vi skal passe på trafikken.

Vi holder også et ekstra øje med de nye, så de ikke kommer til at træde et skridt ved siden af, siger han.

Et skridt, der i værste fald kan betyde, at de pludselig står med det ene ben på motorvejen, hvor biler og lastbiler drøner forbi.

- Jeg tror, at den eneste måde, der kan få folk til at respektere os, er, hvis de selv prøver at komme ud at stå på motorvejen og opleve, hvordan det er at gå her, når folk ikke viser hensyn, siger Michael Andersen.

B.T. sætter sommeren over fokus på hensynsløse danskere - dem som ikke kan ramme skraldespanden, dem der opfører sig hensynsløst og egoistisk i trafikken, og dem der generelt bare ikke tager hensyn til andre.