En knap 20 år lang strid om Gisselfeld Slot ser overraskende ud til at forsætte. Det fremgår af et brev, som grev Ulrik Danneskiold-Samsøe og komtesse Erica Danneskiold-Samsøe har sendt til slotsfruen på det gamle slot.

Både Gisselfelds bestyrelse og slotsfrue Helene Danneskiold-Samsøe kunne ellers ånde lettet op, da Østre Landsret for to uger siden skulle afsige dom i den langvarige og spektakulære strid om Gisselfeld Slot ved Haslev på Sydsjælland. Retten afviste nemlig, at striden kunne afgøres i retten, da de påstande, der var nedlagt, ikke var præcise nok.

Og derved så det ud til, at Gisselfelds bestyrelse og Helene Danneskiold-Samsøe kunne trække sig ud som vindere af den 20 år lange strid.

Men nu virker det til, at den bizarre strid alligevel ikke er helt afsluttet. Trods utallige retssager, ligeså mange nederlag, sagsomkostninger og advokatsalærer til flere millioner kroner, så har greve-brødrene Erik og Ulrik Danneskiold-Samsøe samt Eriks datter, komtesse Erica Danneskiold-Samsøe, tilsyneladende ikke helt opgivet kampen og håbet om, at de en dag atter kan få lov til at flytte ind på slottet og smykke sig med den prestigefulde titel som ’overdirektør’ for Gisselfeld.

Det fremgår af et brev, som Ulrik Danneskiold-Samsøe og Erica Danneskiold-Samsøes advokat har sendt til Gisselfeld Slot.

I brevet, som BT har set, står der nemlig, at greven og niecen overvejer at indbringe sagen for Procesbevillingsnævnet for at få sagen prøvet i Højesteret. Og hvis det ikke bliver muligt, så fremgår det, at anlæggelse af en ny retssag også vil være en mulighed, som man vil blive overvejet.

Bestyrelsesformand for Gisselfeld Slot, Anker Laden-Andersen, der selv er advokat, opfatter brevet, som at Ulrik og Erica Danneskiold-Samsøe har tænkt sig at gå videre med sagen:

»Vi kan i hvert fald læse det sådan, at de ikke helt har opgivet det endnu. Og vi er jo interesseret i at få normaliseret tingene. Vi ser helst bare, at de betaler de sagsomkostninger, de er blevet pålagt, så sagen slutter nu,« siger han med henvisning det store beløb som grev Ulrik og komtesse Erica skylder Gisselfeld efter den seneste retssag.

Gisselfeld Slot på Sydsjælland har i flere årtier været omdrejningspunkt i en bizar familiestrid i den adelige familie Danneskiold-Samsøe.
Gisselfeld Slot på Sydsjælland har i flere årtier været omdrejningspunkt i en bizar familiestrid i den adelige familie Danneskiold-Samsøe. Foto: ALLAN LUNDGREN
Vis mere

Anker Laden-Andersen mener, at det vil være bedst for alle parter, hvis den mangeårige strid bliver afsluttet hurtigt.

»Vi synes, for alle parter, at det er bedst, hvis vi får lukket den nu. Nu har vi kørt sager om Gisselfeld i utallige år, og alle de sager, dem har familien tabt,« siger han.

Striden om Gisselfeld strækker sig mange år tilbage. Faktisk var grev Ulrik Danneskiold-Samsøes bror, Erik Danneskiold-Samsøe, i begyndelsen omdrejningspunkt.

Erik Danneskiold-Samsøe overtog retten til at bo på slottet og titlen som overdirektør efter sin far i 1975.

Slottet har været i familiens ejendom i mere end 300 år, da familien nedstammer fra Christian den 5. og Sophie Amalies uægte søn, Christian Gyldenløve, der overtog Gisselfeld i 1699.

Familien ejer dog ikke selve slottet, som er ejet af en fond, men arver retten til den såkaldte overdirektørstilling på slottet, der er attraktiv, da den er både vellønnet og forbundet med prestige. Overdirektøren har desuden lov til at bo på slottet.

Og det er netop overdirektørstillingen og retten til at bebo den smukke ejendom, der er kernen i familiestriden.

Grev Erik Danneskiold-Samsøe sammen med sin datter komtesse Erica Danneskiold-Samsøe,
Grev Erik Danneskiold-Samsøe sammen med sin datter komtesse Erica Danneskiold-Samsøe, Foto: Bax Lindhardt
Vis mere

Siden Erik Danneskiold-Samsøe i 1975 flyttede ind på slottet og blev overdirektør, har han kæmpet med næb og kløer for retten til at blive på slottet. Det blev dog besværliggjort af, at en anden gren af familien, Lassen-grenen, modarbejdede ham, da de også gerne ville have fat i slottet. Senere kom Erik Danneskiold-Samsøe også på kant med slottets bestyrelsen, der afsatte ham som overdirektør, da man mente, at han var uegnet til at drive slottet.

Bestyrelsen tilbød dog, at hans eneste barn, komtesse Erica Danneskiold-Samsøe, kunne overtage posten efter sin far i stedet.

Men Erik Danneskiold-Samsøe mente i første omgang ikke, at det ville være rigtigt, at en kvinde skulle overtage posten. Ifølge et ældgammelt testamente fra 1701 – slottets såkaldte fundats - har mænd nemlig forret til at arve frem for kvinder. Og når nu Erik Danneskiold-Samsøe havde en lillebror - Ulrik - der gerne ville arve titlen, mente familien, at det skulle være ham, der skulle blive den nye slotsherre.

Først forsøgte Erik Danneskiold-Samsøe sig dog med flere retssager for selv at vinde slottet tilbage, da han mente, at han uberettiget var blevet afsat som overdirektør. Men han tabte dem alle, og i 2010 måtte han forlade slottet. Samtidig opgav han  - blandt andet på grund af de mange sagsomkostninger - at kæmpe videre for slottet i eget navn.

Da retssagerne var afsluttet skulle Gisselfeld finde en ny overdirektør. Efter at en ekspert havde gennemgået slottets gamle fundats, blev det besluttet, at Erica Danneskiold-Samsøe var berettiget til stillingen, som hun blev tilbudt.

Den unge komtesse følte sig dog noget presset, da hun ifølge en beretning i retten, ikke havde særlig lang tid til at svare i, så hun kunne ikke tage stilling til sagen.

Grev Erik Danneskiold-Samsøe på Gisselfeld Kloster med nogle af sine forgængere i baggrunden.
Grev Erik Danneskiold-Samsøe på Gisselfeld Kloster med nogle af sine forgængere i baggrunden. Foto: Linda Kastrup
Vis mere

Gisselfelds bestyrelse besluttede derfor at tilbyde den næste i arvefølgen stillingen, og det var, ifølge eksperten, Erik Danneskiold-Samsøes storsøster, Christina. Hun sagde dog nej tak til stillingen, hvorefter den blev tilbudt hendes datter Helene Danneskiold-Samsøe, der er niece til Erik og Ulrik og kusine til Erica.

Helene Danneskiold-Samsøe overvejede efter eget udsagn tilbuddet grundigt, før hun sagde ja. Hverken Christina eller Helene Danneskiold-Samsøe har adelige titler, da Christina Danneskiold-Samsøe i sin tid giftede sig borgerligt.

Niecens ja til stillingen fik for alvor striden til at blusser op igen. For Erik Danneskiold-Samsøe og hans gren af familien mener, at Helene Danneskiold-Samsøe slet ikke er berettiget til at kunne få titlen som overdirektør.

Hvis ikke, at Erica Danneskiold-Samsøe skulle have haft posten, så skulle hendes farbror Ulrik Danneskiold-Samsøe være blevet tilbudt posten, lyder det fra familien.

Og derfor valgte Ulrik og Erika Danneskiold-Samsøe altså i fællesskab at sagsøge deres niece og kusine samt Gisselfelds bestyrelse i et forsøg på at få slottet tilbage.

Blandt argumenterne var, at Erica Danneskiold-Samsøe aldrig havde sagt nej til stillingen, ligesom Ulrik Danneskiold-Samsøe mente, at han faktisk var den rette arvtager, da samtlige at hans søskende i 1980’erne havde underskrevet afkaldserklæringer på slottet til fordel for ham.

Efter fremlæggelse af både vidneudsagn og dokumenter, vurderede retten dog, at påstandene i sagen var formuleret på en måde, så det var umuligt for retten at afgøre tvisten. Ulrik og Erica havde nemlig i deres søgsmål bedt retten ’anerkende’, at Erica og Ulrik begge var ’bedre berettiget’ til stillingen som overdirektør end Helene. Retten fandt, at formuleringen var for abstrakt, da parterne ikke direkte anfægtede ’gyldigheden’ af Helene Danneskiold-Samsøes ansættelse.

Den 56-årige Erik greve Danneskiold-Samsøe og hans hustru grevinde Catherine tabte den mere end fem år lange kamp om magten på godset Gisselfeld Kloster ved Haslev. Her forlader parret Østre Landsret i København efter domsafsigelsen tirsdag d. 8 januar 2002. (se Ritzau historier) (Foto: KELD NAVNTOFT/SCANPIX NORDFOTO 2002)
Den 56-årige Erik greve Danneskiold-Samsøe og hans hustru grevinde Catherine tabte den mere end fem år lange kamp om magten på godset Gisselfeld Kloster ved Haslev. Her forlader parret Østre Landsret i København efter domsafsigelsen tirsdag d. 8 januar 2002. (se Ritzau historier) (Foto: KELD NAVNTOFT/SCANPIX NORDFOTO 2002) Foto: KELD NAVNTOFT
Vis mere

Ulrik og Erica Danneskiold-Samsøes advokat Finn Schwarz overtog sagen i begyndelsen af året, og han medgiver, at han også studsede over formuleringen af påstanden, som den tidligere advokat havde lavet. Han forsøgte at få den ændret, inden sagen kom for landsretten, hvilket dog ikke lykkedes.

Derfor håber han, at det lykkedes for ham at få lov til at ændre den, hvis sagen kommer for højesteret.

»Det eneste, vi kan gøre, er at søge om det, der hedder en tredjeinstansbevilling, så vi kan indbringe sagen for Højesteret. Det er klart, at hvis sagen kommer for højesteret vil jeg forsøge at få ændret påstandene,« siger han.

Det er dog endnu ikke besluttet, om Ulrik og Erica Danneskiold-Samsøe vil søge om at få sagen for Højesteret.

»Status er, at jeg har haft møder med mine klienter, og jeg forventer et svar senest i denne uge om, hvad jeg skal gøre,« siger Finn Schwarz og peger på, at der alternativt også er mulighed for at anlægge en ny sag, hvor man i så fald med sikkerhed kan få lov at omformulere påstandene.

I brevet spørger Finn Schwarzs på sine klienters vegne også om, hvorvidt Gisselfeld skulle være interesseret i at indgå forlig, så man kan undgå flere retssager.

Helene Danneskiold-Samsøe har de seneste mange år fungeret som overdirektør på Gisselfeld.
Helene Danneskiold-Samsøe har de seneste mange år fungeret som overdirektør på Gisselfeld. Foto: Bax Lindhardt
Vis mere

Men det er Gisselfeld bestemt ikke, lyder svaret fra Anker Laden-Andersen.

Hvorfor vil I ikke indgå forligt?

»Vi kan jo ikke indgå et forlig, når vi har en fundats, der siger, hvem der skal være overdirektør. Vi har jo en overdirektør, og hun har også en datter, der kan afløse hende. Det er ligeså meget tågesnak, som alt andet, de har været fremme med,« siger bestyrelsesformanden.

BT har forsøgt at få en kommentar fra Ulrik Danneskiold-Samsøe, men det er ikke lykkedes.