Trods adskillige advarsler nægtede Vejle Kommune at undersøge vand og jord i skandaleramt grusgrav.

Siden december sidste år er Vejle Kommune flere gange blevet advaret om, at et ulovligt lager af forurenede jernbaneskærver kan have forgiftet undergrunden og drikkevandet ved landsbyen Vandel nær Billund. Som BT de seneste dage har afsløret, har en lokal storentreprenør her i strid med alle regler og til fare for naturen opbevaret flere tusinde ton af de forurenede sten i en grusgrav, der ligger ganske få meter over grundvandet midt i et delvist fredet landskab.

Trods de gentagne advarsler har kommunen systematisk afvist at kræve analyser og lave yderligere undersøgelser, der kan kaste lys over omfanget og konsekvenserne af det, eksperter nu betegner som den største forureningsskandale i flere år.

Det fremgår af en række breve og dokumenter, som BT har fået aktindsigt i.

- Ejeren af råstofgraven vil ikke blive pålagt at analysere overfladevandet, hedder det blandt andet i et brev fra Vejle Kommune til Randbøldal Vandværk dateret 14. februar i år.

Bestyrelsen for netop Randbøldal Vandværk står bag flere af de både skriftlige og mundtlige henvendelser til kommunen. Medlemmerne har bekymret gjort opmærksom på  en mulig sammenhæng mellem fund af giften dichlorbenzamid i byens drikkevand og en ulovlig håndtering af forurenede jernbaneskærver i grusgraven, der ligger få meter over grundvandet 2½ kilometer fra landsbyen.

Dichlorbenzamid, også kendt som BAM, stammer således fra et ukrudtsmiddel, som tidligere er brugt i store mængder på blandt andet jernbaner og dermed kan findes i brugte skærver.

I december udløste brevene et tilsynsbesøg i grusgraven. Her konstaterede Vejle Kommunes udsendte miljømedarbejder, at der præcis som anmeldt blev opbevaret og bearbejdet store mængder gamle jernbaneskærver på adressen. Af hensyn til miljøet er det strengt ulovligt, og derfor blev ejeren pålagt straks at fjerne de mange ton forurenede sten. Sagen blev dog ikke meldt til politiet. Samtidig undlod miljømedarbejderen at tage en prøve af vandet i en række kunstige søer, som ifølge flere kilder er brugt til at skylle giftig snavs af de mange skærver. Årsag: Der var is på overfladen.

Trods opfordringer og protester fra Randbøldal Vandværk har kommunen heller ikke siden fundet grund til at analysere hverken vand eller jord i grusgraven. Isen er for længst tøet, men nu er begrundelsen ny:

- En eventuel forurening i vandværkets indvindingsboring vil ikke med sikkerhed kunne spores tilbage til den ulovlige aktivitet i råstofgraven, skriver Vejle Kommunes Teknik- og miljø-afdeling 18. marts i et brev til vandværkets daværende formand.

Som argument anføres, at eventuelle giftstoffer fra grusgraven vil være fortyndet kraftigt, inden de når drikkevandsboringen i Randbøldal 2½ kilometer væk, og at de giftige skærver kun har været opbevaret i grusgraven i tre til fire uger. Dette skrives til trods for, at kommunen allerede i december sidste år fik tilsendt billeder, der beviser, at stenene har været i grusgraven i mindst fem måneder. Noget kommunens medarbejdere efter eget udsagn ikke opdagede.

Til BT siger flere centrale kilder, at det giftige jernbanemateriale reelt er bearbejdet ulovligt på adressen i Vandel i adskillige år.

Ifølge samme kilder er de kunstige søer i hele perioden brugt som afløb for vand fra et vaskeanlæg, der skal være anvendt til at skylle giftigt støv og snavs af skærverne. Er det korrekt, vil en del af materialet formodentlig stadig kunne findes på søernes bund få meter over grundvandet, men heller ikke det, ønsker Vejle Kommune at undersøge.

- Mængden af de pågældende granitskærver vurderes at udgøre en betydelig mindre mængde end de opgravede råstoffer, som også vaskes, hvilket er med til at fortynde evt. forurenede stoffer i skyllevandet og mindske risiko for jordforurening, heddet det i brevet dateret 18. maj i år.

Holdningen ryster Helle Jacobsen, der er formand for Randbøldal Vandværk.

- Jeg synes, det er et tåbeligt argument at komme med. Hvis der bliver vasket et kilo gift ud i undergrunden, så bliver det jo ikke mindre alvorligt af, at der også udvaskes 50 kilo sand. Jeg synes ikke, kommunen tager os alvorligt og lever op til sin undersøgelsespligt. Imens kan vi så gå og være nervøse for, at der er gift i vores vand. Det er simpelthen ikke i orden, siger hun.

Også Danmarks Naturfredningsforening mener, at Vejle Kommune bør undersøge grusgraven nærmere.

- Det er især vaskesøerne, der er interessante. Hvis man har brugt dem til at skylle jernbaneskærver, vil en stor del af forureningen stadig ligge på bunden. Der er stoffer, som ikke nedbrydes, og finder man dem, har man et ret godt bevis på, hvad der er foregået, siger Christian Poll, der er civilingeniør og ekspert i industrimiljø ved foreningen.

Randbøldal Vandværk har nu bedt Foreningen af Danske Vandværker om juridisk hjælp i sagen. Her er administrerende direktør Bent Soelberg ligeså uforstående over for Vejle Kommunes fremfærd.

- Kommunen har pligt til at undersøge den her sag til punkt og prikke, og hvis den nægter det, er det et meget alvorligt problem, siger han.

Ifølge Ulla Skjærbæk, der er afdelingsleder ved Vejle Kommunes teknik- og miljøforvaltning sætter loven dog grænser for, hvad kommunen på egen hånd kan foretage sig i sagen.

- Vi skal have en begrundet mistanke om, at råstoftilladelsen ikke er overholdt, før vi som myndighed skrider til indskærpelse og politianmeldelse, siger hun.

Ulla Skjærbæk oplyser, at kommunen har afkrævet Eigil Jensen A/S en redegørelse for alle selskabets aktiviteter i grusgraven på den tidligere militærbase i Vandel.

- Efter at have modtaget en anmeldelse fra vandværket i Randbøldal om jernbaneskærver i grusgraven har vi holdt et møde med Kim Jensen, som er direktør for Eigil Jensen A/S. I den forbindelse har vi bedt om en skriftlig redegørelse for aktiviteter i strid med råstoftilladelsen, samt en miljøteknisk vurdering for at få klarlagt, om der er foregået noget, som vi ikke har kendskab til. Generelt er det sådan at hvis vi konstaterer at der er forhold, som ikke er i overensstemmelse med de tilladelser vi meddeler, så agerer vi selvfølgelig straks, siger Ulla Skjærbæk.

På baggrund af anmodningen har Eigil Jensen A/S fået foretaget sine egne analyser af grundvandet under udvalgte steder i grusgraven. Da prøverne blev taget i maj, viste de ikke spor af BAM. Til gengæld er der under det sted, hvor de forurenede skærver har været opbevaret, fundet en minimal koncentration af giftstoffet atrazin, der tidligere er sat i forbindelse med dødsfødsler og misdannelser hos spædbørn. Dette stof er ligesom BAM brugt i store mængder på gamle jernbanestrækninger og kan dermed stamme fra de opbevarede skærver.