____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>

____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>

____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>En af de største miljøskandaler i flere år kan ifølge flere eksperter være under opsejling i et af Danmarks smukkeste naturområder - et delvist fredet landskab ved byen Vandel mellem Vejle og Billund.

Således kan BT søndag afsløre, at en lokal storentreprenør midt i dette område ulovligt og til fare for miljøet har opbevaret og bearbejdet flere tusinde ton forurenede sten fra gamle jernbaner - såkaldte skærver. Det hele er foregået i en grusgrav på en nedlagt militærbase, hvor gamle hegn og pigtråd er bevaret for at holde nysgerrige på lang afstand.

- At placere gamle jernbaneskærver på det sted er som at hælde gift direkte i et åbent sår i undergrunden. Det er både fuldstændig uacceptabelt, siger Pernille Weile, der er jurist ved Foreningen af vandværker i Danmark.

Hun bakkes op af blandt andre Christian Poll, der er civilingeniør og ekspert i industrimiljø ved Danmarks Naturfredningsforening. Han betegner de beskrevne aktiviteter i grusgraven i Vandel som klokkeklart ulovlige og en miljømæssig skandale.

Se videodokumentation her: Jernbaneskærver i grusgraven i Vandel

(Hvis du er på mobilen - klik her for at se videoklippet)

Grusgraven på den nedlagte militærbase i Vandel ligger lige over en grundvandslomme, der forsyner den nærliggende landsby Randbøldal med drikkevand. Boreprøver og geologiske kort, som BT er i besiddelse af, viser, at ganske få meter sand er alt, der har adskilt vandet fra de enorme bjerge af forurenede jernbanesten, som ulovligt har været anbragt på stedet. Intet lerlag eller lignende kan forhindre udvaskning af giftstoffer, og derfor frygter eksperter nu, at forurening fra stenene har fundet vej til undergrunden og drikkevandet.

Efter årtiers togtrafik er brugte jernbaneskærver typisk forurenet med blandt andet tungmetaller, olierester, stærkt kræftfremkaldende stoffer og pesticidrester. Sidstnævnte blev i slutningen af 2011 fundet i vandhanerne i Randbøldal, og derfor vil bestyrelsen for det lokale vandværk og Foreningen af vandværker i Danmark nu have undersøgt, om der kan være en sammenhæng. Giften, der blev fundet i vandet kaldes BAM og stammer fra et sprøjtemiddel, som blandt andet er anvendt i store mængder på jernbaner og derfor kan findes i gamle skærver.

- Vi ved, at vores vandboring har forbindelse til vandet under grusgraven, og derfor er det utroligt ubehageligt at finde ud af, at de laver sådan nogle numre med skærver derude. Siden jeg første gang hørte om det, har jeg undersøgt sagen nærmere, og jeg ved, at der kan udvaskes alt muligt giftigt skidt fra dem. Og et af de stoffer er BAM, siger formanden for Randbøldal Vandværk, Helle Jacobsen.

Billedet her er taget af en anonym fotograf i grusgraven ved Vandel og viser brugte jernbaneskærver med rester af gamle kabler og skinneunderlag. Stenene er dækket af et lag gråbrunt snavs, som stammer fra årtiers togtrafik. Dette snavs ses normalt på brugte jernbaneskærver og rummer typisk olie, pesticidrester, tungmetaller og stærkt kræftfremkaldende stoffer. Af samme grund må stenene kun opbevares og håndteres på godkendte miljøstationer, hvor de ikke kommer i kontakt med naturen. Opbevaringen i grusgraven i Vandel er ulovlig.
Billedet her er taget af en anonym fotograf i grusgraven ved Vandel og viser brugte jernbaneskærver med rester af gamle kabler og skinneunderlag. Stenene er dækket af et lag gråbrunt snavs, som stammer fra årtiers togtrafik. Dette snavs ses normalt på brugte jernbaneskærver og rummer typisk olie, pesticidrester, tungmetaller og stærkt kræftfremkaldende stoffer. Af samme grund må stenene kun opbevares og håndteres på godkendte miljøstationer, hvor de ikke kommer i kontakt med naturen. Opbevaringen i grusgraven i Vandel er ulovlig. Foto: Privatfoto
Vis mere

 

Efter BTs første henvendelse om sagen har ejeren af grusgraven i Vandel på eget initiativ fået lavet analyser af grundvandet under udvalgte steder i grusgraven. Prøverne blev lavet i maj og viser ingen spor af BAM. Eksperter understreger dog, at dette ikke udelukker, at giften er være udvasket i grusgraven, da grundvand og eventuel forurening konstant flyttes rundt af underjordiske strømninger.

KENDER DU TIL DENNE ELLER LIGNENDE SAGER? Kontakt BT på tip@bt.dk.

På grund af de mange giftstoffer og risikoen for alvorlig forurening af omgivelserne må gamle jernbaneskærver udelukkende opbevares og behandles på godkendte miljøanlæg, hvor blandt andet vandtætte underlag og særlige afløbssystemer sikrer, at de ikke kommer i kontakt med naturen. For at sikre at det sker, indgår Banedanmark bindende aftaler med udvalgte entreprenører, når gamle skærver skal bortskaffes i forbindelse med banerenoveringer. Ofte får firmaerne en klækkelig betaling for at overtage miljøproblemet og stå for en forsvarlig håndtering af de enorme mængde forurenede sten. Et af disse selskaber er Eigil Jensen A/S, som driver grusgraven i Vandel.

Alene sidste år modtog den midtjyske entreprenør 55.000 ton gamle jernbaneskærver, viser papirer fra Banedanmark, som BT har fået aktindsigt i. Samtlige skærver skulle være kørt til det godkendte miljøanlæg Genvej A/S, men i stedet blev 10.000 ton læsset af i grusgraven, afslører andre dokumenter. Disse oplysninger underbygges af adskillige billeder og videoklip fra grusgraven, som BT er i besiddelse af. Billederne viser enorme bjerge af gamle skærver, som ligger på den bare jord ganske få meter over grundvandet.

Adskillige billeder viser, hvordan de mange ton gamle jernbaneskærver og deres formodede indhold af gift er anbragt på den bare jord i grusgraven.
Adskillige billeder viser, hvordan de mange ton gamle jernbaneskærver og deres formodede indhold af gift er anbragt på den bare jord i grusgraven. Foto: Privatfoto
Vis mere
 

Adskillige kilder, som blandt andre tæller nuværende og tidligere medarbejdere og samarbejdspartnere hos Eigil Jensen A/S hævder, at selskabet i helt op til 19 år på lignende vis har anbragt brugte jernbaneskærver i skiftende grusgrave. Her er stenene og deres formodede indhold af gift ifølge kilderne blandet med frisk sand og grus og solgt som et rent byggemateriale kaldet stabilgrus til intetanende kunder i byggeindustrien.

- I branchen er det gængs viden, at der bliver lavet de her numre i grusgraven. Ved at spæde de friskopgravede materialer op med forurenede skærver kan firmaet lave stabilgrus billigt og få en stor fortjeneste. Før Vandel gjorde de det andre steder. Det drejer sig om mange tusinde ton forurenet materiale, som de har fået til at forsvinde på den måde. Det er for mig at se en af de største miljøskandaler i mange år, men ingen tør stå frem og stikke dem. Problemet er, at vi er en lille branche, hvor Eigil Jensen A/S er en stor spiller. Alle laver på en eller anden måde forretninger med firmaet og er derfor lidt afhængige af dets samarbejde, fortæller en centralt placeret kilde hos en af landets øvrige virksomheder, der håndterer forurenede jord- og stenmaterialer.

Også denne virksomhed samarbejder jævnligt med ejeren af grusgraven i Vandel, og derfor ønsker vedkommende i lighed med mange andre kilder ikke at stå frem med navn.

Oplysningerne suppleres af en række billeder, der viser indholdet i en maskine, der bruges til blanding af den såkaldte stabilgrus i grusgraven. På billederne ses en mængde kantede sten, som ifølge formanden for brancheforeningen Danske Råstoffer med stor sandsynlighed er gamle jernbaneskærver.

Billedet her er taget fra en video optaget i juli 2012 og viser en del af indholdet i en maskine, der bruges til at lave såkaldt stabilgrus. Stabilgrus er et særdeles anvendt materiale, som grusgraven i Vandel sælger til byggerier i store dele af Jylland. Ifølge formanden for brancheforeningen Danske Råstoffer er det med stor sikkerhed gamle jernbaneskærver, der ses på billedet.
Billedet her er taget fra en video optaget i juli 2012 og viser en del af indholdet i en maskine, der bruges til at lave såkaldt stabilgrus. Stabilgrus er et særdeles anvendt materiale, som grusgraven i Vandel sælger til byggerier i store dele af Jylland. Ifølge formanden for brancheforeningen Danske Råstoffer er det med stor sikkerhed gamle jernbaneskærver, der ses på billedet.
Vis mere
 

Er skærverne blandet i den stabilgrus, der er solgt fra grusgraven, er de og den formodede medfølgende forurening spredt til utallige byggegrunde i store dele af Jylland. Eigil Jensen A/S er således blandt landsdelens absolut største leverandører af materialet, der bruges som underlag for alt fra huse til veje og indkørsler.

Direktøren for Eigil Jensen A/S, Kim Jensen, erkender at selskabet sidste år ulovligt anbragte 10.000 ton forurenede jernbaneskærver i grusgraven i Vandel. Det skyldtes, at der ikke var plads på det godkendte miljøanlæg, forklarer han. Kim Jensen afviser dog, at dette også er sket i tidligere år og på andre adresser, ligesom han nægter, at selskabet bevidst har blandet jernbaneskærver i stabilgrus, som er solgt fra adressen.

- Er det sket, er det en fejl, skriver han i en mail til BT. Læs hans forklaring her.