Ægteskaber hvor pigen er under 18 er et nyt fænomen i Syrien og skyldes formentlig forældres forsøg på at skabe tryghed mod krig og fattigdom. Tvungen skilsmisse kan være en katastrofe for pigen, vurderer lektor.

»Uacceptabelt!«

Regeringen lægger op til en hård kurs over for de ægtepar, hvor pigen er under 18 år, der kommer til Danmark som asylsøgere. Men to eksperter, som Berlingske har talt med, opfordrer til en lempelig kurs, hvor man undersøger sagerne individuelt.

»Er pigen under 15 skal der naturligvis være nul tolerance. Det er ulovligt. I de andre sager bliver vi nødt til at vurdere individuelt. Og hvis aldersforskellen er meget stor, skal man skride ind,« siger Steen M. Andersen, generalsekretær i UNICEF Danmark.

Saliha Fetteh, ekstern lektor på Syddansk Universitet med speciale i børneægteskaber, siger om de 15-18-årige:

»Lad os klappe hesten. Der skal ikke gå panik og symbolpolitik i diskussionen. Vi skal hjælpe pigerne, hvis de har behov for det. Men har de det godt og ikke lider overlast, bør man lade dem være.« Skal man tvangsskille barnebrude, der bor med deres ægtefælle på danske asylcentre, uanset hvad?

Integrationsminister Inger Støjberg (V) har bedt Udlændingestyrelsen kortlægge børneægteskaber i asylcentrene for at undersøge, i hvilket omfang ægtefællerne får lov at bo sammen. Det skete, efter at det i sidste uge kom frem, at der er otte-ti sådanne ægteskaber, og at pigen i et af tilfældene kun er 14 år.

»Det er fuldstændig uacceptabelt, at barnebrude indkvarteres sammen med deres ægtefæller på danske asylcentre,« skrev Inger Støjberg på Facebook:

»Når man opholder sig i Danmark, så gælder danske normer og regler.«

Et nyt fænomen i Syrien

Hvis pigen er over 15 år, bliver ægteskaber, som er indgået i udlandet, næsten automatisk godkendt i Danmark. Det vil regeringen nu have lavet om gennem en ændring af vejledningen på området.

»Ægteskaber skal indgås mellem voksne og myndige personer. En 15-årig skal ikke indgå i et ægteskab. Det er for alt for tidligt. Derfor er det min holdning, at myndighederne på området bør have en tilgang, hvor der skal noget særligt til, før et udenlandsk ægteskab med en så ung person anerkendes her i landet,« skrev socialminister Karen Ellemann (V) i en pressemeddelelse.

Alt efter hvordan man gør det, kan det dog på grund af internationale aftaler være svært for Danmark ikke at anerkende udenlandske ægteskaber. Saliha Fetteh peger desuden på, at det kan være katastrofalt for en pige under 18 år, hvis hun ikke får asyl og tvinges til skilsmisse.

»Hvis hun bliver sendt tilbage som fraskilt og måske med et barn, så er hendes eneste mulighed, hvis familien ikke kan forsørge hende, ofte enten at blive gift igen eller prostitution. Og hendes værdi på ægteskabsmarkedet er faldet betydeligt,« siger hun.

Hvis pigen får asyl, kan hun derimod lade sig skille.

»Det kan man heldigvis gøre i Danmark uden at lide nød. Men for piger, der er opvokset i Danmark, er der ingen grund til, at de gifter sig før 18. De skal tage en uddannelse og finde et job som alle andre,« siger hun.

I følge Danmarks Statistik bliver meget få ægteskaber indgået med dispensation eller kongebrev, fordi den ene part er under 18. I sidste kvartal af 2015 var der således ti gifte piger i Danmark på 16 og 17 år.

Men på verdensplan er der ifølge UNICEF omkring 700 millioner kvinder, som er blevet gift på et tidspunkt, før de er fyldt 18 år. Langt størstedelen lever i Afrika eller lande som Afghanistan. Både Steen M. Andersen og Saliha Fetteh peger på, at børneægte­skaber er et nyt fænomen i Syrien.

»Vi har set en stigning i flygtningelejrene blandt flygtninge fra Syrien, hvor det ikke på nogen måde har været en tradition eller et problem. Det kunne indikere, at det er en social foranstaltning,« siger generalsekretæren, hvis kolleger i FN-systemet allerede for et par år siden advarede om en stigning i antallet af børneægteskaber.

»Jeg har selv besøgt nogle af lejrene og kan et stykke ad vejen godt sætte mig ind i den udfordring, der er som forældre. Man kan ikke brødføde sine børn, og når en er giftet bort, er der en mund mindre at mætte. Desuden har man behov for beskyttelse. Der er ikke rart i lejrene, slet ikke når det bliver mørkt,« siger han.

I Jordan, som huser mange flygtninge, er prostitution med syriske piger vokset betydeligt. Ifølge Saliha Fetteh er de tidlige ægteskaber ofte det, der redder unge piger fra et jordansk bordel.

»Det hører ikke til den moderne syriske kultur at bortgifte piger under 18 år, heller ikke i Jordan, hvor man gør man en stor indsats for at informere familier om, at det skader den unge kvinde, hendes familie og samfundet. Men forældre har nogle gange ikke andre muligheder,« siger hun.

Højere dødelighed

I nogle lande er børneægteskaber også et kulturelt fænomen, som er knyttet til islam. I Saudi-Arabien og Yemen har man ikke en lavalder på 18 år som i de fleste lande i Mellemøsten for indgåelse af ægteskab.

»Det begrunder man med, at profeten giftede sig med lille Aisha. Derfor mener mange mænd, at de også kan gifte sig med en lille pige uden at tænke over, at det skete for mange hundrede år siden,« siger Saliha Fetteh.

Steen M. Andersen understreger, at UNICEF er imod børneægteskaber:

»Vores bekymring går på det fysiske vel­befindende, at piger bliver gravid i en ung alder, og ikke lige så godt er i stand til at tage vare på sine børn. Børnedødeligheden er højere, des yngre moren er, og flere dør i barselssengen. Hendes skolegang bliver ofte stoppet, og hendes muligheder for at tjene egne penge og bidrage til familien og samfundet bliver ringere. Men der er andre forhold i et udviklingsland, end for dem, der kommer op til Danmark.«