Børnene får svært ved at klare sig senere i livet, hvis de er blevet undervist i væbnet hellig krig og opdraget efter en fundamentalistisk fortolkning af islam i skolen.

Sådan lyder advarslen nu i sagen om den muslimske friskole Nord-Vest Privatskole, der er kommet under skærpet tilsyn.

»Det er tydeligvis en meget marginal og ekstrem fortolkning af islam, som man forsøger at fremme på skolen. Det er meget uheldigt for børnene, for de får svært ved at tilpasse sig almindelige samfunds regler og tage en uddannelse, når de engang kommer ud fra skolen,« siger lektor Brian Arly Jacobsen, der forsker i muslimers forhold i Danmark på Københavns Universitet.

Hans udtalelse kommer, efter Berlingske har afsløret, hvordan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fandt mistænkeligt undervisningsmateriale om martyrer og jihad i et kopirum på skolen under et uanmeldt besøg den 21. juni.

Tirsdag stod en tidligere lærer på Nord-Vest Privatskole frem i BT og beskrev skolen som et parallelsamfund, hvor Koranen er i centrum, og hvor undervisningen er renset for blandt andet læren om evolutionen.

»Evolution er en forkert tankegang for dem. De mener ikke, at mennesket har udviklet sig fra dyr, men er skabt af Allah, som beskrevet i Koranen,« forklarede Henriette Hesselmann, der underviste på skolen fra den blev startet i 2004 og tre år frem.

I det materiale, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fandt på friskolen i juni, indgår en ekstrem tolkning af jihad-begrebet.

Blandt andet fandt styrelsen en tekst med overskriften »Til Jihad, I fremtidens unge«, samt et billede af en bevæbnet soldat med teksten: »Når du kastede, var det ikke dig, der kastede, men Gud der kastede.«

Ifølge forfatter og samfundsdebattør Jaleh Tavakoli, der er født i Iran og er talskvinde for Frit Iran, bør skolen lukkes.

»Jihad-materialet som er fundet på skolen, ligner et klassesæt, med blandt andet opgaver og spørgsmål. Bogen forherliger hellig krig (jihad), Der bliver nævnt flere forskellige muligheder for jihad, men også, at den vigtigste er væbnet kamp,« siger hun.

Brian Arly Jacobsen kalder det problematisk, hvis materiale bliver brugt direkte i undervisningen.

»Jihad i sammenhængen med våben og geværer er en typisk måde at fremstille, at man skal tage del i en væbnet kamp. Det er den samme måde, som Hamas og andre bevægelser legitimerer deres kamp på gennem islam,« siger han og understreger, at han ikke ved, hvordan materialet er blevet brugt på skolen.

»Men står materialet alene, og er det blevet brugt udelukkende til at forklare jihad-begrebet, så er det problematisk,« siger han.

Ud over at der blev fundet undervisningsmateriale om hellig krig på skolen, kunne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet også konstatere, at der blev gjort forskel på drenge og piger på skolen.

»Styrelsen observerede på tilsynsbesøget en klasse, hvor kun pigerne gjorde rent, mens drengene var optaget af deres mobiltelefoner,« skriver styrelsen, som har bedt skolen om en grundig redegørelse i sagen.

En anden ting, der undrer styrelsen, er, at skolens elever får topkarakterer afgangsprøverne i matematik.

Styrelsen er opmærksom på, at der har været forskellige uregelmæssigheder på skolen i forbindelse med folkeskolens prøver.

Ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i matematik uden hjælpemidler i 2016 var skolens elevers gennemsnit 11,1. Landsgennemsnittet var 7.

Venstres uddannelsesordfører Jakob Engel-Schmidt vil have undervisningsminister Merete Riisager til at undersøge sagen til bunds.

»Friskoler skal faktisk leve op til grundlæggende ideer om ordentlige samfundsforhold, der hviler på demokrati, og det er åbenbart ikke tilfældet her. Samfundet er blevet taget ved næsen. Jeg forventer, at undervisningsministeren går ind i sagen, og hvis forholdene er, som BT har beskrevet, bør skolen miste al offentlig støtte. Ministeriet bør interviewe tidligere lærere og også gå andre muslimske friskoler i sømmene, så alt kan komme frem i lyset.«

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Nord-Vest Privatskole.