Sagen om dummebøder blandt danske soldater i Afghanistan har spredt sig. Ikke kun seniorsergenten HM er sigtet i sagen, men også flere overordnede militærfolk.

- Jeg vil ikke sige, hvor mange, men de pågældende er ligeledes sigtet for henholdsvis pligtforsømmelse og for overtrædelse af den militære straffelovs paragraf 16 om en foranstående, der fra efterstående uberettiget modtager gaver, pengelån eller anden fordel, siger auditør Lone Damgaard fra Hærens Auditørkorps til politiken.dk.

Den 33-årige seniorsergent, HM, fik i sit beboelsestelt konfiskeret 170.000 kroner og en skyldnerliste, hvor navnene på de soldater, der skyldte dummebøder, var påført.

Det skete i Camp Bastion i Afghanistan, hvor dummebøder blev givet til soldater for mindre foreteelser. Betalte de ikke bøderne, kunne de risikere at få de farligste og mest ringe opgaver.

Og det er set før, når soldater går i krig, siger Poul Dahl, der er tidligere chef for Jægerkorpset.

- Under Vietnamkrigen var det almindeligt, at hvis man ikke opfyldte nogle særlige regler, som man havde lavet, så risikerede man at blive 'point mand' ved næste patrulje - og det er decideret livsfarligt, siger han til bt.dk.

En 'point mand' er den soldat, der går forrest i patruljen.

Flemming Vinther, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening, siger, at det er underligt, at det danske eksempel på dummebøder ikke er kommet frem noget før.

- Det, vi taler om her, er et kompagni. Det er 120 til 130 mand, som i det halve år, de er udsendt bor og lever meget, meget tæt sammen 24 timer i døgnet. Så der foregår ikke ret meget i sådan en enhed, som alle ikke ved, siger han til bt.dk.

Chefen for  HOKs operativdivision, Jørgen Høll, kalder det uacceptabelt.

- Såfremt det er sket, så er det jo fuldstændig uacceptabelt. Det vil i høj grad være et brud på den opførsel, som forventes af forsvarets chefer og medarbejdere, siger han.

Helge Adam Møller, de Konservatives forsvarsordfører, kræver overordnede chefer afskediget, hvis de har haft kendskab til dummebøderne.