Et nyt kapitel i det årelange tovtrækkeri om retten til at bruge Christiania bliver skrevet i dag.

I dag kommer afgørelsen.

Højesteret beslutter til middagstid, om staten ulovligt ophævede christianitternes ret til at bruge Christianshavns volde i 2004.

Dengang vedtog et bredt politisk flertal Christianialoven, og efterfølgende blev den kollektive brugsret til området opsagt. Det blev startskuddet til et langvarigt tovtrækkeri om fristaden.

Christianitterne nedlagde i den efterfølgende proces påstand om, at de havde fået brugsret til området. Selvom den danske stat ejer jorden. Mere end 700 christianitter indgav dengang stævning kollektivt og individuelt.

Østre Landsret dømte i maj 2009 christianitterne ude og sagde, at staten havde handlet lovligt, da den opsagde den kollektive brugsret for syv år siden. Sagen blev anket.

Forhandlingerne om, hvordan livet på Christiania skal være, har ligget stille siden 2008, og uanset hvem der får medhold i Højesteret i dag, skal parterne igen tilbage til forhandlingsbordet.

De skal finde en løsning for normalisering inden for Christianialovens rammer.

Første plan for det nye Christiania blev præsenteret af Slots- og Ejendomsstyrelsen i 2006 - sideløbende med de mange anlagte retssager.

Ideen var, at hvis parterne kunne blive enige om en plan, skulle retssagerne droppes. To års afslag og lunkne tilbagemeldinger på planerne fra christianitterne gjorde, at retssagerne måtte fortsætte og forhandlingerne stoppe.

Sagen nærmer sig en retslig evergreen ved at have kørt siden 2004, og den kan måske ende med at trække længere ud. Christianias advokat Knud Foldschack sagde mandag til DR Nyheder, at: 

- Hvis Christiania taber, er der ingen tvivl om, at sagen er så principiel, at den vil kunne afprøves ved Den Internationale Menneskerettighedsdomstol.

Berlingske bringer reaktioner på dommen, når den bliver afsagt i dag ved middagstid.

Se detaljeret kort over Christiania