____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>

____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>

____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>Har entreprenørfirmaet Eigil Jensen A/S, som flere kilder hævder, solgt forurenede jernbaneskærver som rene byggematerialer fra en grusgrav i Vandel, kan det hænge sammen med, at selskabet har mere end svært ved at fylde strømmen af lastbiler fra kunder med lovlige midler.

Det viser et omfattende papirmateriale, som BT har fået aktindsigt i.

Selskabet har tilladelse til at udgrave og sælge op til 300.000 kubikmeter sand, grus og sten om året i grusgraven, men grænsen er i tre ud af fem år overskredet med op til 36 procent. Samtidig har flere naboer klaget til kommunen over, at der trods klare forbud ifølge dem ofte graves til langt ud på aftenen og natten. Selskabet har med andre ord mulighed for at sælge langt flere materialer, end tilladelserne giver mulighed for at udgrave.

Siden 2008 har Eigil Jensen A/S tre gange forgæves bedt om at få fjernet eller hævet grænsen for, hvor meget der må graves på den tidligere militærbase i Vandel. Senest i juli sidste år, hvor der blev anmodet om lov til at fordoble udgravningen og salget af råstoffer fra det gabende hul i jorden. Grusgraven i Vandel forsyner således byggesektoren i hele landsdelen med sand, grus og sten i forskellige blandingsforhold.

KENDER DU TIL DENNE ELLER LIGNENDE SAGER? Kontakt BT på tip@bt.dk.

Flere kilder med indgående kendskab til virksomheden mener, at den manglende mulighed for opfylde efterspørgslen med lovlige midler har fået ejerne til at spæde de opgravede råstoffer op med mange tusinde ton forurenede jernbaneskærver. På den måde kan der sælges en større mængde dyre, færdigblandede materialer og tjenes flere penge, uden at overskride myndighedernes grænse for, hvor mange ton materialer, der må graves ud af undergrunden i grusgraven ved Vandel. Har kilderne ret, kan det imidlertid betyde, at giftstoffer er blevet spredt både i grusgraven og til i de mange byggegrunde, hvor materialerne solgt på stedet er anvendt.

Kim Jensen, der er direktør for Eigil Jensen A/S, afviser, at selskabet bevidst har blandet forurenede jernbaneskærver i materialer, der er solgt fra grusgraven i Vandel. Er det sket, er det en fejl, skriver han i en e-mail til BT. Læs hans forklaring her. 

Se videoen: Forurenet grus kan skabe problemer i flere generationer

(Hvis du læser med fra mobilen - klik her for at se videoen.)

KENDER DU TIL DENNE ELLER LIGNENDE SAGER? Kontakt BT på tip@bt.dk.