Udgiverdirektør i Aller Media, Per Ingdal, stopper med øjeblikkelig virkning.

Det meddeler Aller fredag middag i en pressemeddelelse.

Per Ingdal udtaler i en pressemeddelelse:

- Det er med stor vemod, at jeg forlader Aller Media A/S. Virksomheden, bladene og rigtig mange af koncernens medarbejdere har jeg haft et fortrinligt samarbejde med i mange år. Men de seneste ugers afsløringer af SE og HØRs arbejdsmetoder har blotlagt, at der er blevet brugt journalistiske metoder på SE og HØR, som jeg i min egenskab af udgiverdirektør ikke kan stå inde for. Når jeg samtidig har været konstitueret chefredaktør for SE og HØR i en kort del af den periode, hvor metoderne er blevet brugt, må jeg påtage mig min del af ansvaret. Dette gælder, selvom jeg ikke var vidende om, at disse metoder blev anvendt.

Per Ingdal har været på barselsorlov siden den 6. maj 2014. Aller Media A/S har iværksat en uvildig undersøgelse, der skal kortlægge, hvad der er sket på SE og HØR.

- Jeg kender endnu ikke til konklusionerne i rapporten, men jeg ser frem til at læse den. Jeg føler mig overbevist om, at rapporten kommer til bunds i, hvad der er foregået på SE og HØR, og herunder at min rolle bliver belyst. Men for mig er rapporten heller ikke det afgørende i denne sag. Det afgørende er, at jeg med min beslutning tager min del af ansvaret for, hvad der er foregået i Aller Media A/S inden for mit ansvarsområde.

Per Ingdal er, sammen med tidligere chefredaktører Kim Henningsen og Henrik Qvortrup, journalisterne Kasper Kopping og Ken B Rasmussen, Aller Media som virksomhed og 'tys-tys' kilden, sigtet i sagen. Per Ingdal har, siden BT 28.april første afdækkede Se og Hørs systematiske overvågning af kendte og kongeliges kreditkortoplysninger, benægtet ethvert kendskab til kilden. BT har offentliggjort en mail, der umiddelbart rejser tvivl om den forklaring. BT har kun set dele af mailen, men her fremgår det tydeligt, at Per Ingdal siden 2009 har kendt til Se og Hørs overvågning.

Administrerende direktør i Aller Media, Pål Thore Krosby, har forståelse for Per Ingdals beslutning og udtaler følgende:

- Jeg er i dag blevet meddelt, at Per ønsker at fratræde sin stilling i Aller, og det har jeg stor respekt for. Per har som ansvarshavende chefredaktør i en kortere periode haft det objektive og juridiske ansvar på SE og HØR, hvor der angiveligt har været anvendt ulovlige metoder på redaktionen. Som udgiverdirektør har Per samtidig også haft ansvaret for alle vores udgivelser. Jeg er oprigtig ked af, at en så loyal, engageret, dygtig og central person i Aller forlader sin stilling. Jeg har arbejdet tæt sammen med Per i mere end 10 år, og jeg kender Per som en af Danmarks dygtigste medieledere. Stod det til mig ville jeg have foretrukket at have haft ham med på holdet i en tid, hvor mediebranchen er under kraftig forandring, men jeg er enig i, at beslutningen er den rigtige for begge parter. Vi har mange dygtige chefredaktører og har etableret en foreløbig ledergruppe blandt disse, og vi vurderer hen over sommeren, hvordan vi vil organisere og bemande vores udgiverdirektion i toppen.


Udgiverdirektør Per Ingdal har været ansat i Aller Media A/S i 22 år, og har gennem de seneste 12 år været en del af direktionen. Per Ingdal har en kommerciel baggrund som cand. merc. fra CBS, og gennem de seneste år han har haft det overordnede strategiske, forretningsmæssige og redaktionelle ansvar for Allers totale portefølje af ugeblade, magasiner, digitale medier og client publishing-forretning.