Han var kun netop trådt ind i teenageårene, da han lå bæltefikseret i 19 timer og 27 minutter.

To år efter, da han var 15 år gammel, lå han spændt fast i bæltet i 10 timer og 25 minutter.

I dag er drengen 19 år. Og han mener, at det, han blev udsat for, var umenneskeligt.

Det samme mener hans advokat, som derfor ville tage sagen til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg for overtrædelse af menneskerettighedskonventionens artikel 3, der forbyder tortur og anden umenneskelig behandling.

Men så langt nåede den ikke.

Sundhedsministeriet har nemlig ifølge Politiken indgået et forlig med den 19-årige dreng og betalt ham en kompensation på 223.000 kroner for ikke at tage sagen ned til Strasbourg.

Det sker, fordi regeringen har vurderet, at Danmark ville tabe sagen i Menneskerettighedsdomstolen.

Og det er på trods af, at bæltefikseringerne var blevet godkendt af både Det Psykiatriske Patientklagenævn, byretten, Østre Landsret og Højesteret.

Formanden for Landsforeningen for psykisk sundhed, SIND, Mia Kristina Hansen, siger, at brugen af bæltefiksering i Danmark – og tvang generelt – er alt, alt for høj.

»Derfor er det super stærkt, at den her patient er gået videre med sin sag,« siger Mia Kristina Hansen.

Ser du de 223.000 kroner, han har modtaget fra regeringen, som et form for økonomisk hold-kæft-bolsje?

»Man kan se det på to måder. Enten som et økonomisk hold-kæft-bolsje. Eller at regeringen rent faktisk anerkender, at der er blevet begået en fejl, og at man ikke synes, det er okay. Det er normalt. at det er den måde, man håndterer det på i mange andre sager også.«

»Nogle gange tager man imod pengene, fordi man ikke magter at gå videre med sagen, da det er enormt krævende.«

Formanden for SIND siger, at »det er super godt, at folk siger fra:«

»Jeg håber, det kan starte en bevægelse, hvor folk får modet til at sige fra over for den uretfærdighed, de møder.«

Den aktuelle sag er den tredje, hvor en dansk patient er blevet bæltefikseret i strid med Menneskerettighedskonventionens forbud mod umenneskelig behandling.

I september 2020 blev Danmark for første gang dømt i Strasbourg for at have overtrådt artikel tre om umenneskelig behandling. Her var en patient i 2013 blevet bæltefikseret i 23 timer.

Patienten fik en erstatning på 75.000 kroner

I december 2021 indgik Sundhedsministeriet – ligesom nu – et forlig med en 23-årig mand, der havde været bæltefikseret i mere end 25 timer.

Han fik en kompensation på 90.000 kroner

I kølvandet på den sag lovede regeringen også at skærpe psykiatriloven, så de faste vagter fik pligt til at notere, når der blev bæltefikseret.

I en mail til Politiken skriver sundhedsminister Sophie Løhde (V), at »psykiatriloven slår allerede fast, at tvang slet ikke bør anvendes over for mindreårige. Derfor er den konkrete sag dybt alvorlig og bekymrende«.

»Derfor vil jeg drøfte med Folketingets partier, om der er behov for ændring af psykiatriloven, der skal sikre mindreåriges retsstilling, og dermed styrke forebyggelsen mod brugen af tvang. I samme ombæring er det oplagt at se på, om der er brug for en mere generel ændring af reglerne for tvang og bæltefiksering på psykiatriområdet«.