Forud for forhandlingerne om den såkaldte naturpakke kommer Liberal Alliance med et opsigtsvækkende forslag: Sælg dele af de danske statsskove til private, lyder et af elementerne i partiets udspil til forhandlingerne, der indledes efter påske.

På den måde kan man samtidig være med til at skaffe flere penge til initiativer i naturpakken end de 89 mio. kr., der som udgangspunkt er afsat, siger Liberal Alliances miljøordfører, Carsten Bach.

»89 millioner er formentlig ikke noget, vi når så meget med, og derfor vil vi gerne hæve ambitionsniveauet. Vi foreslår, at man finansierer mere natur og øget biodiversitet ved blandt andet at omlægge statsskovbrug til privat skov ved simpelthen at sælge det. Alternativet kunne være at bortforpagte noget af det. Helt generelt mener vi ikke, at staten er sat i verden for at drive skovbrug,« siger han.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil ikke kommentere udspillet fra LA med henvisning til de forestående forhandlinger om naturpakken, men Venstres miljø- og fødevareordfører, Erling Bonnesen, er ikke afvisende:

»Det er, som jeg også tidligere har sagt, en god idé at få undersøgt mulighederne for at sætte skub på yderligere salg af statsskove,« siger han.

Papes ultimatum

Naturpakken skal forhandles på plads i kølvandet på det dramatiske forløb omkring landbrugspakken, der undervejs kostede Eva Kjer Hansen (V) ministerposten og splittede blå blok. Landbrugspakken blev kritiseret for slet ikke at være så grøn, som regeringen ellers hævdede, hvilket fik Det Konservative Folkeparti til at udtrykke mistillid til ministeren.

I Berlingske kom de Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, så med et grønt ultimatum til regeringen: Regeringen skal ganske enkelt garantere, at der med i naturpakken kommer miljøvenlige tiltag, som sikrer en lavere udledning af kvælstof i de kommende år som kompensation for landbrugspakken. Helt konkret vil de Konservative sikre, at der i løbet af 2017 og 2018 samlet udledes 624 ton mindre kvælstof.

Carsten Bach afviser som udgangspunkt, at Liberal Alliance kommer til møderne om naturpakken med en forventning om at skulle forhandle om kvælstofudledningen.

»Det er forligsstof, så det forventer vi egentlig ikke, at der skal ændres på. Men hvis vi skal hæve ambitionsniveauet, og det forstår jeg, at de Konservative meget gerne vil, så skal der jo også nogle penge til, og det her en den mest fornuftige måde at få midler til at hæve niveauet for naturpakken, hvis man inden for området kan omprioritere. Vi er ikke indstillet på overhovedet at hente midler udefra til området,« siger han.

LA vil afvikle offentlig skovdrift

LA-forslaget bygger videre på et fælles borgerligt udspil fra før valget, der lagde op til, at 20 procent af de danske statsskove skal ligge som urørt naturskov. Liberal Alliance går nu skridtet videre og foreslår, at det offentliges skovdrift afvikles. Rentable skovarealer sælges eller bortforpagtes til privat skovbrug, mens skov med høj naturværdi eller skov, der ikke kan afhændes, henlægges som urørt skov med øget offentlig adgang.

»Eksempelvis har Naturstyrelsen store omkostninger ved at drive skov. Vi tror, at private skovbrugere kan øge produktiviteten på den resterende del, der ikke skal udlægges som urørt skov. Ud over produktionsgevinster kunne man få udløst nogle engangs­beløb. Man kunne så tinglyse en servitut på den del, man ønskede at sælge fra, om, at der fortsat skal drives skov,« siger Carsten Bach.

Samlet skal slutresultatet ifølge udspillet være minimum 25.000 hektar urørt skov. Hertil kommer andre eksisterende beskyttede naturarealer som eksempelvis heder og overdrev. Partiet har ikke regnet på, hvad en sådan omlægning konkret vil kunne indbringe i kroner og øre.

Desuden ønsker Liberal Alliance færre regler for landmænd samt en enklere administration af naturarealer.

Danmark har godt 6.000 km2 skov, hvilket svarer til 14 pct. af vores samlede areal. Ca. 18 pct. er ejet af staten, mens andre 12 pct. typisk er ejet af kommunerne. Skovarealerne er ujævnt fordel med en stor del langs den jyske højderyg, i Nordsjælland og på Bornholm.

Forskere har tidligere slået fast, at urørt skov er den vigtigste og mest omkostningseffektive måde at skabe naturbeskyttelse i Danmark og øge biodiversiteten.

Naturfredningsforening advarer

De Konservatives miljøordfører, Mette Abildgaard, er åben over for, at bortforpagtning af dele af de offentlige skove kan komme på tale. Det vil bl.a. kunne øge produktiviteten, mener hun. Men grænsen går ved at sælge statsskovene fra, siger hun.

»Vi mener, at private aktører i en række tilfælde kan drive skov mere effektivt. Men vi er imod, at statsskove skal ende på private hænder gennem salg, for vi mister sikkerheden for, at vi også i de kommende generationer har den skov, vi gerne vil have,« siger hun.

Danmarks Naturfredningsforening advarer også mod et salg af statsskovene. Især fordi offentligheden har langt bedre muligheder for at få adgang til og lave aktiviteter i statsskovene end i de private skove, hvor man som udgangspunkt kun må færdes i dagtimerne og på afmærkede stier.

»Der er klart størst samfundsmæssig værdi i at beholde så mange og så store statsskove som muligt. I statsskovene er offentligheden sikret den bedste adgang til friluftsaktiviteter, og miljøet har generelt også bedre vilkår end i de private skove,« siger Nora Skjernaa Hansen, naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.