Debatten om au pair-ordningen har igen trukket overskrifter, efter TV 2 har vist dokumentaren 'Sandheden om vores au pair,' der viser en række op- og nedture for filippinske au-pair-piger i Danmark. Men ikke nok med at De Radikale hylder au pair-ordningen. Partiet mener også, at man skal arbejde på, at der kommer flere mandlige au pairs, så børnene i familierne ikke lærer, at det kun er piger, der kan gøre rent og passe børn.

I BT lørdag foreslår sommerordfører for De Radikale Kristian Hegaard derfor, at der skal laves tiltag, så der kommer flere mandlige au pairs.

Hvorfor skal vi have mandlige au pairs?

»TV 2-programmet ’Sandheden om vores au pair’ viser, at det at have en au pair er win win for begge parter, når det foregår inden  for ordenlige rammer, men det er også med til at skabe nogle kønsstereotyper. For hvor er au pair-drengene? Jeg synes, det er vigtigt, at man ikke efterlades med et indtryk af, at der findes pigearbejde og drengearbejde, men at det i lige så høj grad kunne være drenge, der var au pairs, og De Radikale vil gerne sætte fokus på, hvorfor det ikke er tilfældet. Vi vil gerne væk fra det her forældede billede af, at det kun er kvinder og piger, der laver mad, gør rent, er stuepiger og passer børn. For det er det bare ikke i hverken Danmark eller i 2017, og der skal vi være bedre  til at udbrede og sætte som ambition, at der der skal være flere drenge, for det kan også være meget opdragende over for børn i en familie, at hvis der kommer en og passer børn og har husarbejde, så er det ikke per automatik en kvinde, ligesom der også skal være mandlige pædagoger og sygeplejesker. Og i tilfældet med au pairs er der også nogle kønsstereotyper, som vi må rejse som et problem, hver gang de opstår, hvis vi vil dem til livs.«


Nu har I  jo et lidt andet syn på udlændingepolitik end mange andre partier, og efterlader au pair-ordningen ikke en stereotyp om, at det er udlændinge, der kommer og gør rent og passer børn?


»Ikke nødvendigvis, for der er også flere danskere, der tager ud som au pairs i USA,  men vi taler jo ikke negativt om os selv, når vi tager ud som au pairs. Man skal ikke lukke øjnene for, at dem, der kommer til Europa som au pairs, måske ikke kommer fra de bedste vilkår, og at vi har en større velstand. Så  de kommer nærmest til at tage et skridt op, når det kommer til velstand. Grunden til, vi kan have sådan en ordning, er, at vi har en højere velstand og mere styr på administrationen af sådan en ordning.«


Er der overhovedet drenge og unge mænd, som har  lyst til at være au pairs?

»Jeg har undersøgt det lidt, om drenge overhovedet kan søge om at blive au pairs, og det kan de faktisk godt. Men konkurrencen er meget stor, og der er meget få, der udelukkende søger mandlige au pairs, så det har noget at gøre med, at efterspørgslen ikke er så stor.«


Hvad vil du som politiker så overhovedet kunne gøre ved det?

»Jeg kan jo ikke tvinge nogen til hverken at gøre det ene eller det andet. Men man kan måske skabe en ordning, hvor man kan søge kønsneutralt, hvis det for familien er ligegyldigt, og ikke nødvendigvis søge efter en au pair-pige. Man kan godt have en ambition om at  udbrede det noget mere for at gøre opmærksom på, at i Danmark er der altså ikke noget, der hedder drengearbejde og pigearbejde og gøre de her bureauer opmærksomme på, at vi gerne vil skabe noget mere kønsligestilling på det område og bede dem om i højere grad at have nogle mandlige og opfordre mænd til at søge ind som au pairs hos dem.«

Tror du også, at familierne, der søger om au pairs, har en ide om, at det absolut skal være en kvinde?

»Det tror jeg bestemt, der er, og det er derfor, vi skal have udbredt en forståelse af, at det lige så godt kunne være en dreng. Derfor kunne man gøre opmærksom på det og lave en ordning, hvor man som udgangspunkt søger ikke kønsspecifikt, men at det bare var en au pair. Og hvis man så havde nogle særlige ønsker, så kan man søge det. Men udgangspunktet bør være, at det er kønsneutralt.«