Så faldt dommen i sagen om en familiefars misbrug af ni børn, som familiefaren JEP har nægtet sig skyldig i. Ud over forvaringsdommen er den 56-årige blevet pålagt at skulle betale en erstatning på 915.000 kr. til de i alt ni misbrugte børn. Desuden må den dømte ikke opholde sig i nærheden af børn.

Dommeren forklarer, at man har valgt at give JEP en forvarings-dom, fordi Retslægerådet tidligere har vurderet, at JEP er til fare for andres liv. Retten vurderer derfor ikke, at han er egnet til almindelig straf. Dommeren udtaler desuden: 

- Det er rettens indtryk, at børnenes forklaringer er yderst troværdige, og at der ikke er tale om noget komplot fra børnenes mor. 

Ifølge JEP's forsvarer, Leif Staal, vil faderen anke dommen til frifindelse, subsidiært en formildning. Dommeren gav anklager Karina Skou medhold i, at JEP fortsat skal være fængslet indtil ankesagens afslutning.

Ifølge bt.dk's udsendte har JEP forholdt sig nogenlunde roligt gennem forløbet. Den 56-årige familiefar fortrak ikke en mine, da dommen blev afsagt. Men den ligegyldige mine skiftede hurtigt til vrede, da dommeren læste overgrebene op. Rebild-moren græd flere gange undervejs.

Kl. 13.28 forlod aktørerne retten igen.

bt.dk dækkede domsafsigelsen fra Retten Byretten i Aalborg. Se livestreamen nedenfor.