Fra starten af sidste år til nu har der ifølge Rigspolitiet været ni bandekonflikter. På det seneste har særligt rockergruppen Mongols MC været i konflikt i med andre bander.

Selvom det er mere end 20 år siden, rockerkrigen mellem Hells Angels og Bandidos brød ud, ulmer uroen stadig i høj grad i det danske rocker- og bandemiljø. Henover foråret har der ifølge Rigspolitiet været tre »aktive bandekonflikter« mellem forskellige grupperinger, mens yderligere seks konflikter blev afsluttet i løbet af 2016.

Det viser en opgørelse fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC), som Berlingske har fået aktindsigt i.

Hver anden uge indrapporterer politikredsene status på bandekonflikterne til Rigspolitiet, og det er ikke uden betydning for banderne, om politiet vurderer, at de er i konflikt. Det forklarer Lars Mortensen, Vicepolitiinspektør hos NEC:

»Det er vores indtryk, at bandemiljøerne generelt er blevet mere opmærksomme på bandepakkernes mulige konsekvenser, og de forsøger til tider at lægge låg på potentielle konflikter, da politiets fulde bevågenhed sammenholdt med bandepakkernes konsekvenser kan være meget begrænsende for deres kriminelle aktiviteter og forretninger.«

Siden »Bandepakke II: Fast greb om banderne« blev vedtaget i juni 2014, har politiet kunne give afslag på forespørgsler om udgang og prøveløsladelse fra personer med tilknytning til en bande, der deltog i en verserende konflikt. Derfor er det ikke uden betydning hvilke bander og konflikter, der i Rigspolitiets system står som verserende og hvilke, der regnes som færdige.

Ny bande prøver at vinde territorium

I to af de konflikter, der har udspillet sig henover foråret 2017, har gruppen Mongols Denmark deltaget. I det ene tilfælde, en konflikt, der ifølge Rigspolitiets opgørelse blev afsluttet i marts 2017, var modstanderen en gruppe, der har hjemme i Københavns Nordvest-kvarter. Da konflikten startede i begyndelsen af december 2016, skrev Ekstra Bladet at striden bundede i såvel personlige uoverensstemmelser som en kamp om hashmarkedet i Nordvest-kvarteret.

Ifølge Rigspolitiets opgørelse, gik der mindre end tre uger fra konflikten mellem NordVest-gruppen og Mongols brød ud, til sidstnævnte stod midt i en anden konflikt i området. Denne gang var det mod banden Loyal To Familia, LTF, der holder til på Nørrebro. Konflikten, der ifølge Rigspolitiets opgørelse startede den 22. december 2016, var stadig verserende i midten af maj 2017.

Dermed har motorcykelklubben Mongols Denmark, der er en dansk fraktion af en bande, der startede i USA, nærmest været i konflikt lige siden gruppen blev stiftet i slutningen af 2016.

»Som en ny gruppering i Danmark, havde Mongols MC Denmark behov for at opnå andele i både territorier og kriminelle markeder, hvilket, sammen med en række personlige modsætningsforhold i slutningen af året, bragte Mongol i konflikt med eksisterende nationale grupperinger,« skrev Rigspolitiet i en rapporten Rockere og Bander 2016, der blev udgivet for to uger siden.

Deres motto er ifølge deres hjemmeside: »Respect Few Fear None«

Den sidste konflikt, der har fundet sted henover foråret 2017, har foregået mellem banderne Rosenhøj og Southside fra Aarhus-boligkvarteret Rundhøj. Også den var ifølge Rigspolitiets opgørelse stadig verserende midt i maj.

Nye bandetendenser

Tidligere har der været stor forskel på bande- og rockergrupper i den måde, grupperne er opbygget på. Men Ifølge NEC bliver den forskel mindre i disse år.

»Den skillelinje, vi normalt ser mellem rockere og bander, er gradvist ved at blive udvisket på den måde, at vi nu ser bandegrupperinger, der opbygger sig mere hierarkisk, ligesom som vi ser det i rockerklubberne. Omvendt ser vi rockerklubber, der ikke har den store interesse for motorcykler,« fortæller Lars Mortensen.

Ifølge Rockere og Bander 2016-rapporten, er der cirka 100 aktive grupperinger i Danmark, med omtrent 1250 tilknyttede bande- og rockermedlemmer – et tal, der har været for nedadgående siden 2014. Omvendt bød 2016 dog på flere skudepisoder, flere bande- og rockersager samt flere sårede, end man tidligere har set.

Kriterierne, der skal lægges til grund for en konflikt vurdering, er for eksempel skyderi i det offentlige rum, ildspåsættelse i miljøet mv., forklarer Lars Mortensen.

Alligevel kan opgørelsen ikke bruges som en udtømmende liste, fortæller Lars Mortensen. Der er nemlig nogle helt særlige krav til, hvornår en række hændelser sættes sammen til en bandekonflikt, og hvornår denne efterfølgende regnes for afsluttet.

Bandeekspert og kriminolog Poul Kellberg, der er direktør for resocialisering organisationen Comeback, fremhæver særligt de uroligheder, har verseret i det vestlige Aarhus, siden bande Loyal to Familia kom til byen for et par måneder siden:

»Der er en kæmpe konflikt lige i Aarhus, i Vestbyen. Men den ene fraktion er ikke en egentligt gruppering, det er mere gruppe drenge, der hænger ud i området. Det er alle arhus-drengene, der har slået sig sammen mod Loyal to Familia. Når LTF tager til Fredericia og Aarhus, så giver det noget uro med de drenge, der er der i forvejen.«

Også området omkring det københavnsk nordvestkvarter har været plaget af bandeproblemer, hvor Københavns Politi fredag valgte at oprette en visitationszone i området.