Lyt til artiklen

En større gruppe børn og unge fra Nørrebro har i år haft besøg af politiet og socialforvaltningen for at forhindre, at de rekrutteres til Loyal to Familia. Den kriminelle bande har den seneste tid intensiveret jagten på nye medlemmer.

Alene siden nytår har politiet og SSP-samarbejdet i København haft fat i 61 børn og unge på Nørrebro, som man har frygtet har været i kontakt med den kriminelle bande Loyal to Familia (LTF).

Banden, som stammer fra Blågaards Plads på Nørrebro, har i den seneste tid intensiveret sin tilstedeværelse og sit forsøg på at rekruttere nye medlemmer på Nørrebro. Det vurderer politiet og SSP København, der er et samarbejde mellem flere af kommunens forvaltninger, Kriminalforsorgen og Københavns Politi.

Bandens adfærd har betydet ekstra travlhedfor politiet med hjemmebesøg og såkaldte bekymringssamtaler med en større del af områdets børn og unge.

»Vi har oplevet en eskalering i forhold til rekrutteringen til LTF, og vi har forsøgt at være så meget på som overhovedet muligt,« fortæller Tommy Laursen, sekretariatschef i SSP København.

Som modtræk til LTFs rekrutteringsforsøg har SSP sat ind med hjemmebesøg og samtaler med børn helt ned til niårsalderen. Politiets kriminalpræventive sektion og Socialforvaltningen har besøgt 44 børn og unge siden maj, hvor det ifølge Tommy Laursen blev kendt, at LTF forsøgte at ekspandere. Siden årsskiftet er der tale om i alt 61 børn og unge på Nørrebro.

Flere af børnene har ældre brødre, der er kendt i bandemiljøet, flere er fra ressourcesvage familier, og flere har gået rundt med LTFs logoer på tøjet, fortæller Tommy Laursen.

Børn og unge er bl.a. set med trøjer, kasketter og klistermærker med bandens navn og logo, og selv om SSP har oplevet, at unge ikke har været klar over, hvad de støttede, laver SSP hjemmebesøg, hver gang et barn ses med banderelaterede logoer.

Ud over bekymringssamtaler forsøger myndighederne at sætte ind med gruppeforløb for forældrene, fritidsaktiviteter til børnene og opfølgning på de unges uddannelsesplaner.

Lærere har holdt øje med rekruttering

Københavns Politi har også lagt mærke til LTFs tilstedeværelse i bydelen.

»LTF er synlige på Nørrebro og lægger ikke skjul på, hvem de er. De har været ved at opruste siden medio april, hvor vi begyndte at høre, at de gerne vil være større. Det er de blevet på landsplan, og der er også kommet flere medlemmer i København,« fortæller fungerende politiinspektør Torben Svarrer.

Der er ikke mange anmeldelser mod LTF på Nørrebro, men politiet hører ad omveje om bandens tilstedeværelse. Politiet vurderer, at det er personer over 18 år, der direkte rekrutteres til banden, mens LTF søger støtte fra unge helt ned til 15 år.

Foruden brugen af politi og gadeplansmedarbejdere har SSP inddraget lærerne på de lokale skoler for at holde Nørrebros børn ude af bandemiljøet.

»LTF udvider i øjeblikket deres territorium og er meget opsøgende i forhold til at finde nye medlemmer blandt skoleelever og andre unge mennesker,« lød advarslen i en mail til lærerne på Nørrebro Park Skole, som Berlingske har set. Mailen blev sendt 13. juni fra den lokale SSP-medarbejder sammen med en påmindelse om at underrette myndighederne, hvis elever blev set med bandesymboler eller anden bekymrende adfærd.

Berlingske har talt med lederne fra flere skoler i området, der alle fortæller, at de er opmærksomme på problemet.

»De unge kender vores holdning, så det (bande-logoer, red.) er de kloge nok til at lade være med at have på på skolen, hvis de ellers lefler for LTF. Vi har meget præcise anvisninger på, hvad det er for en skole, vi har, og hvad det er for en skole, vi ikke har,« siger skoleleder på Blågård Skole Pia Madsen.

Adspurgt om hun har indtryk af, at nogle elever omgås LTF uden for skolen, svarer hun:

»Vi har øje på nogle unge mennesker inde på Indre Nørrebro, som vi er bekymrede for, og så gør vi det, der skal gøres. Vi er meget opsøgende og meget forebyggende på Indre Nørrebro.«

På Guldberg Skole fortæller skoleleder Morten Nielsen, at der for nylig blev skrevet »LTF« på boldbanen for afdelingen for 0.-5. klasse. Noget, man skyndte sig at fjerne.

»Det tages ganske seriøst det her,« fortæller han.

Afpresning og grillarrangement

Hos SSP tror man ikke, LTF direkte forsøger at rekruttere skolebørn som medlemmer, men man søger deres støtte.

»Jeg er helt med på, at vi tidligere i år har haft et enkelt tilfælde, hvor politiet slog ring om et grillarrangement arrangeret af LTF, hvor der var nogle meget unge imellem. Men jeg tror bare, de var der, fordi de var nysgerrige,« siger sekretariatschef Tommy Laursen.

Når LTF opsøger bydelens børn og unge er det ifølge de kilder i området, Berlingske har talt med, med det aggressive mantra: »Enten er du med os, eller også er du imod os«. Det genkender Tommy Laursen.

Hvordan bandemedlemmerne mere konkret griber deres ekspansion og rekruttering an, er der flere rygter om.

Politiet har f.eks. erfaret, at bandemedlemmer har afkrævet en dreng 2.000 kr., for at han kunne få lov til at opholde sig på Blågårds Plads, hvor LTF er stærkt forankret.

Tommy Laursen advarer mod risikoen for rygter og mytedannelse, og han understreger, at langt hovedparten af de unge på Nørrebro er »velfungerende unge mennesker«.

»De passer deres skole, bruger fritidstilbud, uddanner sig og sikrer, at de kommer videre i livet på en fornuftig måde. Det glemmer man ofte. .« siger han.

Det er ikke lykkedes Berlingske at få en kommentar fra LTF.