Alle, der har haft deres daglige gang i byen de seneste mange måneder, har ikke kunnet undgå at opleve, hvordan letbaneskinnerne har fundet vej gennem bymidten.

Nye køreledninger, stoppesteder og funklende fine togsæt. Imponerende ser det ud.

Det begynder med andre ord at tage form, og ikke overraskende er det alt sammen noget, Odense Letbane hellere end gerne viser frem for pressen. Forståeligt nok, for det er åbenlyst en spændende ny dims, der er på vej til Odense, hvor man jo i årevis har ønsket sig at blive en 'rigtig storby'.

Men, men, men …

Hvor er det ærgerligt, at den åbenhed kun gælder, når det handler om, at pressen skal komme og lade sig imponere.

B.T. kan lørdag løfte endnu en lille flig af det, der foregår i kulissen hos Odense Letbane. Et mere end anstrengt forhold til Banedanmark lader – ifølge de dokumenter, som B.T. har fået aktindsigt i – til at være forklaringen på, at testkørslerne ikke er kommet ordentligt i gang endnu.

Banedanmark mere end antyder, at Odense Letbane ikke har villet rette ind i forhold til at investere i den sikkerhedsløsning, som man mener, er nødvendig for at sikre, at letbanens strøm ikke ved en fejl påvirker togsignalerne til fare for passagerernes sikkerhed.

»Banedanmark er ansvarlig for passagernes sikkerhed på fjernbanen. Den kan vi ikke gå på kompromis med,« lyder det kontante svar fra Banedanmark, som i brevet samtidig gengiver, at modviljen fra Odense Letbane skyldes en vurdering af, at det pågældende sikkerhedssystem er 'for dyrt'.

Lidt kompliceret, er det – men dog ikke mere, end at det, der står tilbage – er indtrykket af en letbane, som ikke vægter sikkerheden lige så højt som Banedanmark.

Om det reelt er sådan, det forholder sig, er dog umuligt at komme nærmere. Odense Letbane vil ikke stille op til interview.

En anden mulighed kunne være, at letbanens økonomi allerede nu, inden den er sat i drift, er så presset, at man ikke har råd til at betale for det veldokumenterede og kendte sikkerhedssystem?

Eller handler det om, at man har et ganske ædelt ønske om at skåne borgerne for flere ekstraregninger i forbindelse med en allerede omkostningstung letbane?

Vi kender af allerede nævnte grunde ikke de egentlige svar på, hvorfor man har afvist den sikkerhedsløsning, der var, og det er ærgerligt.

Det er for så vidt forståeligt, at Odense Letbane er træt af journalister. Men måske bør man minde sig selv om, at det ikke er journalisterne, man forbigår, når man afviser at give åbne og ærlige svar på alt fra letbanens økonomi, til manglende testkørsler og deraf følgende forsinkelser i tidsplanen.

Det er de odenseanere, som ejer og finansierer letbanen – og i særdeleshed dem, der bærer de negative sideeffekter af den – man træder på i den forbindelse.