Waterfront misbrugte konservativt valgpapir

Waterfront fik fat i reklamedirektørs tilbud til de konservative. Det kan være industrispionage, siger it-advokat

Den omstridte Waterfront-direktør Lars Poulsen skaffede sig i juni 2012 adgang til et dybt fortroligt oplæg fra et reklamebureau om Det Konservative Folkepartis kommunale valgkamp - et oplæg han omgående misbrugte til selv at kontakte de konservative og hævde, at den opgave kunne Waterfront løse.

Det afslører internt materiale og mails, BT har fået adgang til.

Den 4. juni 2012 klokken 16.37 sendte direktør i reklamebureauet Dreyer Kvetny, Jakob Dreyer, sit valgoplæg til den konservative generalsekretær.

Et minut senere, klokken 16.38, sender Dreyer også oplægget til den tidligere Waterfront-ansatte Karsten Madsen, der forlod Waterfront i januar samme år, og som reklamebureauet havde ansat.

Hvad hverken reklamefolkene, de konservative eller Karsten Madsen ved, er, at Waterfronts-direktør har adgang til Karsten Madsens mails - blot få minutter senere læser Lars Poulsen mailen og kun 24 minutter efter sender Waterfront-direktøren den fortrolige mail videre til en kontakt i det konservative parti med opfordring til, at de overvejer at droppe samarbejdet med reklamebureauet og overlade opgaven til Waterfront.

'Her er en intern mail … som du ikke har fået,' skriver Lars Poulsen til det konservative hovedbestyrelsesmedlem Daniel Rugholm. 'Så ved du, hvad vi er oppe imod, hvis du vil have dem til at standse processen og overveje et alternativ' - altså hyre Waterfront i stedet.

Reklamebureaudirektør skriver i en redegørelse til BT, at de er blevet bekendt med at uvedkommende har fået fat i hans mail:

- Vi synes naturligvis, at det principielt er forkert og ubehageligt, hvis fremmede på uretmæssig vis får eller skaffer sig adgang til en sådan fortrolig korrespondance, skriver Jacob Dreyer i en mail til BT.

Den konservative generalsekretær Martin Dahl forventer, at politiet undersøger sagen.

- Hvis det forholder sig sådan, at der er sket en forbrydelse, så er det krænkende. Vi har brevhemmelighed i Danmark, hvor man ikke som arbejdsgiver må følge med i ansattes mail, siger han.

Det er et brud på straffelovens regler om brevhemmelighed at læse andres private mail. Er det i forretningshemmeligheder - er det en skærpende omstændighed, der kan give op til fire års fængsel, forklarer ledende partner i IT-advokatfirmaet BvHD, Peter Lind Nielsen:

I en mail til BT fortæller direktør for Waterfront, Lars Poulsen, at han blot følger Waterfronts personaleregler:

- Den mail som du spørger til, er fra 4. juni og Karsten holdt op 31. marts. Vi har udtrykkelig gjort opmærksom på, at mails bliver læst og delt, efter fratrædelse, skriver Lars Poulsen.