Dømte kriminelle som er i gang med et udslusningsforløb på Kontraktpensionen Fyn i den sidste del af deres afsoning, har, som BT har dokumenteret gennem artikler, en lang række særlige muligheder og tilbud om at deltage i en bred vifte af aktiviteter.

Gennem en aktindsigt, som BT har fået i Direktoratet for Kriminalforsorgen for den fynske udslusningsinstitutions regnskaber, viser det sig nu, at ikke alene gør de indsatte flittigt brug af tilbuddene om deltagelse i skiture, fisketure, klatreture, dykkerkurser, surfkurser, biograf- og teaterforestillinger og flere andre fritidsaktiviteter.

De behøver heller ikke selv at hive tegnebogen op af lommen, hvis de under ture eller på indkøb skulle få udstukket en parkeringsbøde af en p-vagt.

BT har fået aktindsigt i regnskaberne fra 2010 og frem til slutningen af 2014. Heraf fremgår det, at i mindst fire tilfælde, i sommeren og efteråret 2012, er parkeringsbøder blevet kørt ind i pensionens driftsregnskab og altså dermed betalt af skatteyderne.

Det er en praksis, som er højst usædvanlig i forhold til, hvordan både andre offentlige institutioner og private firmaer administrerer deres ansattes gøren og laden.

Kim Damgaard, forstander på Kontraktpensionen Fyn, erkender over for BT, at fremgangsmåden med at lade skatteyderne betale parkeringsbøder er imod reglerne:

Godkendt højere oppe

»Skatteborgerne skal normalt heller ikke betale. Reglerne er sådan, at man selv skal betale. Men sagen er den, at det var nogle beboere, der kørte bilen i de tilfælde, og ingen af os kunne se, at man skulle betale. Så jeg valgte at holde beboerne skadesfri,« siger Kim Damgaard.

Hvorfor egentlig det - burde de ikke betale som alle andre?

»Nej, der kan jo være undtagelser, hvor jeg som leder siger, at den bøde vil vi godt betale. Det kan jo være rigtig svært med de her parkeringer. Jeg har i øvrigt drøftet det med min kontorchef, som har godkendt det.«

Så det er godkendt oppefra?

»Ja, normalt er det mig selv, der godkender vores bilag, men efter at I bad om aktindsigt, så røg den helt op til kontorchef Lene Gaaei, der faldt over de her p-bøder. Og det er nu blevet godkendt.«

I regnskabet var tre af dem posteret som ’Parkering Kronborg’ - forsøgte du at skjule bøderne?

»Nej, hvorfor skulle vi skjule det? Og bilagene ligger jo ved, så det fremgik klart, at det var p-bøder. Men altså; nu er det jo mig, der godkender bilagene. Det er jo ikke sådan, at der sidder en i direktoratet og gennemgår alle posteringer. Så ansvaret er mit, og jeg synes som sagt godt, at man i den konkrete situation kunne holde de indsatte skadesfri,« siger Kim Damgaard.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra Lene Gaaei, kontorchef i Direktorat for Kriminalforsorgen.

Kun en afgift

BT ville bl.a. gerne have uddybet, hvorfor kriminalforsorgen først har reageret på de famøse p-bøder, efter at BT har anmodet om aktindsigt. Ligesom - når bødeafregningen, ifølge forstanderen selv, er i strid med reglerne. Vi ville også gerne have svar på, hvorfor bøderne så alligevel er blevet betalt gennem det almindelige regnskab og altså dermed reelt betalt af skatteyderne.

Sten Bønsing, lektor i forvaltningsret ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, siger om reglerne på området generelt:

»Rent teknisk er en parkeringsbøde ikke en strafbøde, men en afgift. Altså en form for gebyr. Egentlige strafbøder vil det være ulovligt at dække på den her måde, mens f.eks. betaling af en p-afgift vil afhænge af, hvilket lovgrundlag de, som får dem, arbejder under. Det vil i det her tilfælde afhænge af en fortolkning af den bevilling, som kriminalforsorgen har. I sidste ende vil det afhænge af en fortolkning af den bevilling, der er på finansloven,« siger han.