Herunder kan du klikke dig rundt i de forskellige kommuner i Danmark og se, hvilke af landets skoler, der har klaret sig bedst i forhold til forventningen.

Tallene kommer fra en ny opgørelse fra CEPOS, som har benyttet Undervisningsministeriets særlige tal for danske skolers evne til at løfte eleverne fagligt, når der er taget højde for den baggrund eleverne kommer fra. Tallene kan derfor sammenlignes for alle skoler i landet, uanset om der er tale om en skole med mange socialt belastede børn eller en skole med børn fra ressourcestærke miljøer.

Tallene er baseret på de eksamensresultater, som skolernes elever opnåede i skoleåret 16/17 sammenholdt med de resultater, som man kunne forvente at eleverne ville få.

Tallet ud for skolens navn på kortet herunder viser, hvor højere eller lavere skolens karaktergennemsnit var i forhold til det forventede karaktergennemsnit i 2017. I parentesen kan du se, hvad skolens forventede gennemsnitskarakter var i 2017.

Skolerne er rangeret efter, hvor godt de har klaret sig i forhold til det forventede.