Beskyldninger om nepotisme og magtmisbrug mod borgmesteren i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen (K), ramte i sidste uge kommunaldirektør Bjarke Steen Johansen som en boomerang, da sagen kostede ham en fyreseddel.

En fyring, der nu har fået Djøf til at hive kommunen i retten.

- Vi mener, at det er en urimelig afskedigelse. Vi synes faktisk, at kommunaldirektøren, som har haft den opfattelse, at der var ting i kommunen, der ikke var i orden, har gjort sin pligt. Først viderebringer han sin kritik til borgmesteren, derefter til kommunalbestyrelsen og så til tilsynet med kommunen. Han har levet op til en af de pligter, der i det danske samfund, siger Henning Thiesen, der er formand for de offentlige chefer i Djøf, til bt.dk.

Retssagen kommer i kølvandet på, at den tidligere kommunaldirektør Bjarke Steen Johansen i slutningen af september beskyldte borgmester Henrik Rasmussen for magtmisbrug og nepotisme. Det fik Kommunernes Landsforening (KL, red.) til at undersøge beskyldningerne - en undersøgelse, der frifandt borgmesteren. Derfor blev kommunaldirektøren kort efter afskediget for 'grov misligholdelse af sine forpligtigelser'.

Henning Thiesen giver dog ikke meget for KL's undersøgelse eller den efterfølgende fyring.

- Det er ret problematisk, hvis man kan fyres på det grundlag. Man skal jo også lige huske på, at man på kommunen ikke kunne afvente færdiggørelsen af Statsforvaltningens undersøgelse. Man har afskediget ham på grundlag af en undersøgelse fra KL, der er kommunernes egen interesseorganisation. De har sikkert dygtige konsulenter i KL, men vi mener ikke, at den undersøgelse er nok til en fyring, siger Henning Thiesen.

Han vil dog endnu ikke ud med, hvilke krav Djøf og den nu arbejdsløse Bjarke Steen Johansen vil fremsætte overfor Vallensbæk Kommune.

- Det venter vi lige med at tale om, indtil Bjarke Steen Johansens advokat i løbet af december har formuleret de krav og påstande, som han vil fremsætte. Men helt generelt er vi jo principielt interesserede i, at vores medlemmer får varetaget deres interesser bedst muligt. Og så kan jeg da også godt sige, at vi kan se en del principielle aspekter i den her sag, siger Henning Thiesen.