Flere muslimske friskoler er under mistanke for at have fiflet med karaktererne ved folkeskolens afgangsprøver. En af skolerne er Danmarksmester i matematik uden hjælpemidler.

Med et gennemsnit på 11,1 fik eleverne i niende klasse på den muslimske Nord-Vest Privatskole Danmarks bedste resultat ved folkeskolernes afgangsprøver i matematik uden hjælpemidler i 2016. Landsgennemsnittet var 7,7.

Det viser Uddannelsesministeriets tal fra alle landets over 1.500 folkeskoler.

Men nu er der opstået mistanke om, at det flotte resultat kan være fup. Det viser et notat fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

'Styrelsen er opmærksom på, at der har været forskellige uregelmæssigheder på skolen i forbindelse med folkeskolens prøver, både i år og sidste år,' skriver styrelsen til Nord-Vest Privatskole, som er blevet bedt om at udlevere alt lige fra karakterlister, navne på censorer til de enkelte elevers prøvebesvarelser.

Vicedirektør Susanne Sehestedt Clausen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet forklarer, at de fik et konkret tip om, at der blev snydt med karaktererne på skolen.

»Der har været et par henvendelser omkring prøveforholdene på Nord-Vest Privatskole, som har gjort, at vi har kigget nærmere på det. Når vi så ser karakter-udtræk, som man må sige ser usædvanlige ud, så spørger vi ind til det. Det er baggrunden for, at vi har bedt om de forskellige oplysninger fra skolen,« siger hun og understreger, at styrelsen ikke har taget endeligt stilling til sagen endnu.

Tidligere lærer: "11 i snit lyder urealistisk"

»Et snit på 11 i matematik virker stærkt urealistisk,« siger Gitte Luttinen Ørnkow med et grin.

Ikke et uvenligt grin, men hun kender Nord-Vest Privatskole udmærket fra sin tid som lærer der i 2008, og hun havde ikke nogen fornemmelse af, at eleverne dengang var landets bedste til matematik.

»Da jeg var på skolen, var de ikke helt på niveau med almindelige danske folkeskoler, og jeg synes faktisk ikke rigtigt, man kan sammenligne dem. Jeg var ikke matematiklærer, men eleverne talte jo ikke flydende dansk og egentlig heller ikke flydende arabisk. De er sådan en generation midt imellem og lavede lidt deres eget sprog.«

»Men om man får 11 eller 12 i dansk eller matematik, hvad hjælper det, hvis man ikke har udviklet sine kreative sider. Pigerne måtte hverken synge eller danse, eller have svømning eller idræt pga. religiøse påbud. Børnene på den skole bliver groft manipuleret til at tænke på en bestemt måde,« sige Gitte Luttinen Ørnkow.

DFs folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen vil have fjernet statsstøtten til de muslimske friskoler hurtigst muligt:

»11 i snit lyder helt grotesk. Det, jeg har hørt gennem årene, er, at man kun lader de dygtigste elever gå op for at hæve gennemsnittet. Så jeg giver ikke en døjt for karaktergennemsnittet, men det vigtigste er også den islamiske dagsorden, som de misbruger friskoleloven til at få igennem,« siger han.

11 friskoler under lup

Nord-Vest Privatskolen og 10 andre friskoler er blevet sat under lup af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tilsynet er et nyt tiltag, som under overskriften 'frihed og folkestyre' skal undersøge, om skolerne lever op til danske demokratiske værdier om blandt andet ligestilling og grundlæggende frihedsrettigheder.

Skolerne er udvalgt, fordi styrelsen har modtaget konkrete henvendelser om uhensigtsmæssige forhold på dem. Blandt de 11 skoler er 7 muslimske friskoler.

I forbindelse med tilsynet er styrelsen således blevet gjort bekendt med, at der muligvis er blevet fiflet med prøveresultaterne på flere af skolerne.

En gennemgang af karakterer og bedømmelser indgår i alle 11 tilsyn, forklarer Susanne Sehestedt Clausen:

»Hvis der bliver gjort ting, som indebærer, at det ikke er i orden, hvad der foregår ved karaktergivningen, er det i strid friheds- og folkestyre-kravene. Så er det ikke en ordentlig kultur, der er på skolen, i forhold til at opdrage eleverne til demokratisk dannelse,« forklarer vicedirektøren.

Tilsynene er fortsat ved at blive gennemført, og ingen af sagerne er færdigbehandlede endnu.

Men allerede nu er Nord-Vest Privatskole som den eneste af de 11 skoler blevet sat under skærpet tilsyn. Det skyldes blandt andet, at der er blevet fundet undervisningsmateriale, som hylder jihad og matyrer, på skolen under et uanmeldt tilsyn.

Ud over Nord-Vest Privatskole bliver flere andre muslimske friskoler undersøgt for muligt snyd ved det grønne bord.

Eksempelvis har en anden skole også fået opsigtsvækkende høje karakterer i matematik uden hjælpemidler. Med et gennemsnitsnit på 10,4 ligger skolen som landets syvende bedste i prøven.

Et andet spor, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet også kulegraver, udspringer af et tip om, at de to friskoler Selam Privatskole i Aarhus og Vejle Privatskole skulle have udvekslet censorer i et sådant omfang, at der kan sås tvivl om, hvorvidt bedømmelserne var objektive.

Susanne Sehestedt Clausen forklarer, at sagen blev bragt op under et uanmeldt tilsyn på Salem Privatskole, som allerede har valgt at lægge stilen om, selv om sagen ikke er undersøgt til bunds.

»Det blev taget op over for den pågældende skole, da vi var derude. Vi har fået oplyst af skolen, at den nu vil ændre sin praksis og vil søge at indgå i censor-fordelingen med de lokale folkeskoler,« siger hun og forklarer, at det ikke er ulovligt at udveksle censorer, men at det bliver et problem, hvis samarbejdet er så tæt, at der kan sås tvivl om, hvorvidt eleverne bliver bedømt objektivt.

»Du må ikke have en gensidig censur, der varer ved, så to skoler kan puste hinanden karakterer op. Der er ikke noget forbud imod, at en skole aftaler at få censorer fra en anden skole. Men hvis det hele er mudret sammen, begynder det at se mistænkeligt ud,« siger Susanne Sehestedt Clausen og understreger, at de ikke har taget stilling til den konkrete sag endnu.