Mærsk har i strid med reglerne udledt potentielt miljøskadelige kemikalier i Nordsøen uden godkendelse fra Miljøstyrelsen. Mærsk får kritik og beklager

I flere tilfælde har Mærsk brudt reglerne og udledt farlige kemikalier i Nordsøen uden tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Det fremgår af et notat, som Miljø- og Fødevareministeriet har sendt til Folketinget.

‘Mærsk Olie og Gas har i flere tilfælde overtrådt deres tilladelse til udledning af kemikalier til Nordsøen, hvilket har medført udledning af røde kemikalier til Nordsøen uden Miljøstyrelsens tilladelse,’ står der i notatet.

Kemikalierne bliver inddelt i fire kategorier: grøn, gul, rød og sort. Grøn har ingen eller en lav miljørisiko, mens sort er mest miljøskadelig. De røde kemikalier ‘giver anledning til bekymring pga. flere miljøskadelige egenskaber, og bør derfor udskiftes,’ skriver miljøstyrelsen. Derfor skal man søge om særlig tilladelse hos Miljøstyrelsen for at bruge dem.

Det har Mærsk dog i flere tilfælde ikke gjort, fremgår det af notatet.

‘Mærsk har i perioden april til juni 2017 meddelt Miljøstyrelsen, at udledningen af 3 af deres produkter fra deres offshore-installationer ikke er sket i overensstemmelse med vilkårene i deres udledningstilladelse,’ som det hedder i notatet.

Sagen får nu Miljøstyrelsen til at skærpe kontrollen med Mærsk, ligesom miljøminister Esben Lunde Larsen (V) kalder den ‘alvorlig’.

»Det er vigtigt at overholde udledningstilladelser, da de er sat af hensyn til miljøbeskyttelsen. Derfor er det selvfølgelig alvorligt, når der sker overtrædelser,« siger ministeren i en skriftlig kommentar til BT.

Samlet set betyder de nye oplysninger, at Mærsks udledning af røde kemikalier i 2016 endte med at blive 20 gange større end året før: Fra 43,7 kilo i 2015 til 890 kilo i 2016, viser en statusrapport fra Mærsk. Danmark har ellers forpligtet sig til at udfase brugen af de røde kemikalier.

Fortalte ikke om udledningen
Det fremgår blandt andet af notatet fra ministeriet, at Mærsk brugte et kemikalie, der var registreret som gult, men som har vist sig at være rødt.

‘I et tilfælde er der tale om, at Mærsk har anvendt og udledt et rødt produkt i en periode uden, at der er søgt om tilladelse hertil og således uden, at Miljøstyrelsen har været bekendt med det. Produktet har i Mærsks ansøgning været anført som gult, på trods af, at der forelå data om, at det skulle klassificeres som rødt,’ står der i notatet.

Mærsk har skiftet produktet ud med et mindre miljøskadeligt og beklaget forløbet over for Miljøstyrelsen.

De to øvrige tilfælde har Mærsk opdaget ved en intern undersøgelse, som viste, at man har brugt røde kemikalier - blandt andet til rensning af vand - uden tilladelse. Begge kemikalier var blevet ændret fra gule til røde i 2014 og 2015, uden Mærsk havde opdaget det, oplyser Mærsk, som lover at rette op.

»For at forhindre en lignende situation i fremtiden har Maersk Oil igangsat tiltag, herunder en gennemgang af de kemikalier vi anvender, og samtidig indfører vi nye interne procedurer og processer for at sikre bedre auditering på område,« lyder det i en pressemeddelelse fra Ole Hansen, Asset Manager i Maersk Oils danske forretningsenhed.

Miljøstyrelsen har givet Mærsk frem til 1. juli til at komme med en redegørelse i sagen og en plan for, hvordan de røde kemikalier kan udfases.

Går den forkerte vej
Et af de problemer, som nu opstår, er, at Danmark har forpligtet sig til at udfase brugen af røde kemikaliet via havmiljøkonventionen, OSPAR. Mens Danmark i 2013 stort set havde fjernet al brug af røde kemikalier, må Miljøstyrelsen nu melde ind med nedslående nyt.

‘De nye oplysninger fra Mærsk betyder, at Miljøstyrelsens rapport til OSPAR for 2016, vil vise en øget udledning af røde offshorekemikalier i forhold til rapporterne for 2015 og tidligere år,’ står der i notatet til Folketinget.

Esben Lunde Larsen glæder sig dog over, at der nu bliver grebet ind.

»Jeg er tilfreds med, at Miljøstyrelsen vil skærpe tilsynet, og jeg forstår, at Mærsk samarbejder med Miljøstyrelsen om at få rettet op på fejlene hurtigst muligt og sikre, at de ikke gentager sig,« siger ministeren, som også hæfter sig ved, at Mærsk selv opdagede miseren.

»Der er ikke noget, der tyder på, at Mærsk bevidst har overtrådt sin tilladelse. Men virksomheden har været for langsom til at informere om det.«