____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>Fundet af giftstoffet BAM i drikkevandet i landsbyen Randbøldal i slutningen af 2011 kan ikke umiddelbart kædes sammen med den ulovlige opbevaring af flere tusinde ton forurenede jernbaneskærver i en grusgrav få kilometer derfra.

Det viser analyser, som grusgravens ejer, Eigil Jensen a/s, har fået lavet af vandet under udvalgte steder i graveområdet. Prøverne blev taget i maj efter BTs første henvendelse om sagen og afslører ingen spor af BAM.


Flere eksperter gør dog opmærksom på, at det ikke udelukker, at giften i vandhanerne i den nærliggende landsby kan stamme fra de bjerge af forurenede skærver, der indtil for otte måneder siden ulovligt var opbevaret på den bare jord i grusgraven ganske få meter over grundvandet.

- Der er strøm i grundvandet, og forureninger flytter sig. Man kan sagtens forestille sig, at der er nedsivet stoffer fra grusgraven, som ikke længere kan måles der, fordi de nu befinder sig et helt andet sted. Eksempelvis ved Randbøldals vandboring, siger Claus Vangsgaard, der er forureningsekspert ved Dansk vand- og spildevandsforening, Danva.

V

Af samme grund fastholder bestyrelsen for Randbøldal Vandværk og Foreningen af vandværker i Danmark et krav om en tilbundsgående undersøgelse af den mulige sammenhæng mellem de gamle jernbaneskærver og fundet af BAM i vandet.

Claus Vangsgaard advarer dog om, at giftstoffers vandringer i grundvand er særdeles vanskelige at kortlægge, og at det derfor er så godt som umuligt at bevise en sammenhæng i retten.

Mens prøverne ikke viser spor af BAM i vandet under grusgraven, afslører de en lille koncentration af giftstoffet atrazin under det sted, hvor skærverne indtil årsskiftet var opbevaret. Atrazin er et ukrudtsmiddel, som tidligere er brugt i store mængder på blandt andet jernbaner og derfor ofte findes som forureningen i de jernbaneskærver, der hvert år fjernes, når gamle banestrækninger renoveres.

Giftstoffet er tidligere sat i forbindelse med et stort antal misdannelser og dødsfødsler i byen Ejstrupholm, men her var koncentrationen i drikkevandet mange gange højere.

Analysen fra grusgraven viser en koncentration af Atrazin, der er seks gange lavere end grænseværdien for drikkevand.

Målingerne, som er foretaget på bestilling af Eigil Jensen A/S, har udelukkende koncentreret sig om sprøjtegifte i drikkevandet under udvalgte steder ved grusgraven. Det er således ikke undersøgt, om bjergene af skærver har forurenet området med blandt andet tungmetaller, olierester og kræftfremkaldende stoffer, ligesom det ikke er klarlagt, om flere stoffer stadig er på vej gennem undergrunden eller har spredt sig til andre dele af grundvandslommen.