Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Hundredvis af læsere raser over sognepræsten og journalistens forståelse for hvor Anders Breiviks vrede kommer fra.

Over 850 læserindlæg er det blevet til, efter kronikken "Lad os bruge Anders Breivik rigtigt", hvor Sørine Gotfredsen beskriver det multikulturelle samfund som en utopi.

I kronikken afviser Gotfredsen de, som ikke kan forstå hvor den norske terrorist Anders Breivik fandt det had, som fik ham til at gennemføre sin forfærdelige ugerning.

Godtfredsen mener, at et kristent og et muslimsk samfundssyn ikke lader sig forene i fredelig sameksistens. Fra korstogene i 1100 til ghettodannelser over hele Europa i dag, fra krig til debat. Således kan det had, der drev Anders Breivik ud over kanten, ifølge Gotfredsens skrift føres tilbage til: ”de samfund, vi selv i disse år skaber. Ekstremismen skabes gennem følelsen af på grund af indvandring at være truet på eksistensen.”

Videre skriver hun: ”Da Anders Breivik havde opgivet det politiske system, besluttede han at gribe til mere kontante midler, og han vil sandsynligvis blive efterfulgt af andre med samme følelse af at være omgivet af lovgivere, der møder ethvert problem med talen om endnu mere rummelighed.”

Læserne er så langt fra enig med Sørine Gotfredsens betragtninger. Her følger et udpuk af læserstormen:

Jacob skriver: ”Hvis Anders Breivik læste denne kronik ville han juble ligeså højt som han gjorde under sin nedslagtning - det er den bedste reaktion på massakren han kunne håbe på:
- Det bliver ikke nævnt noget om at hans handlinger er modbydelige
- Breiviks massakre bliver forklaret som en (naturlig) konsekvens af multikulturalisme.
- Breivik har et 'rationale' - og hans motivation for massakren, det intense had han føler, er helt forståeligt. - Massakren defineres som et sammenstød mellem islamisk og kristen kultur
- Det understreges at politikerne nu skal vågne op og tage Breiviks holdninger seriøst
- Der advares om at der vil følge terrorhandlinger fra andre Breivik'er hvis man ikke gør samfundet mindre multikulturelt/muslimsk.
Mission accomplished!”

Kim Benzon Knudsen skriver: ”Det lader til at ligge udenfor SGs omfang, at der også findes en verdensborger, og noget globalt almen-menneskeligt ved siden af og udenom det nationale, religiøse og klassemæssige. Det er ikke i orden at man handler mod andre på basis af sin paniske og dårligt reflekterede angst, eller at man politisk forsøger at opdyrke og udnytte menneskers angst for fremtiden, som i mange tilfælde kan være helt forståelig.”

Ander S skriver: ”er Multikultarismen nu skyld i at en syg mand har begået 77 drab? eller er det mandens eget syge sind...i så fald hvis multikultarismen er skyld i pågældende handling, vil højrefløjens skarpe retorik så også være skyld i en anden persons syge handling i fald denne skulle påberåbe sig presset til lignende handlinger overfor folk fra højrefløjen... og kan en muslim så påberåbe sig presset sig til angrebene i new york for snart 10 år siden...er det virkelig her vi ønsker at stå, at vi fraskriver folk ansvar for deres handlinger med baggrund i pres fra grupper de ikke er enige med...

Claus T skriver: ” Hvis jeg forstår Sørine Godtfredsen rigtigt, så fastslår hun det som en kendsgerning, at muslimer og kristne har "..uhyre vanskeligt ved at leve fredeligt sammen". Og hun forklarer den norske massemorders forbrydelse med, at multikulturalismen "...kan fremprovokere frygtelige kræfter, fordi den negligerer den enkeltes behov for at føle sig tryg i sin egen kultur." Hvad er så konklusionen, Sørine? At vi skal bøje os for massemorderens krav, fordi det er den eneste måde at undgå tilsvarende handlinger i fremtiden?”

Anne G. Hansen skriver: ”Der var flere muslimske unge, der mistede livet, fordi de gerne ville deltage i det norske demokrati. Det er tid til håndsrækninger. Vi er alle uanset geografisk tilhørssted blandet sammen og har været det i århundreder. Jeg har svært ved at se en trussel i det.”

Kritikken af kronikken er dog ikke helt ensidig, om end defensorerne er i markant mindretal. Du kan læse alle de mange indlæg under kronikken.

Marcus skriver: ”Jeg føler mig i den grad truet af Islamisering og den arabiske verdens aggressive og ofte arrogante og respektløse opførsel for Danmark, i sprog og handling. Jeg er skræmt over hvordan vores opdragelse i at vende den anden kind til, bliver mødt med fysiske flade fra den arabiske kultur, som uddeles i flæng og flok på landets skoler og natklubber. Jeg har set og hørt nok til aldrig nogensinde at kunne tro på en fredelig sameksistens. Den følelse og holdning deler jeg med et meget meget stort antal unge mennesker i Danmark, og så længe den bliver ignoreret og ikke taget alvorligt. Så vil frygten boble, og give grobund for vrede. En vrede som ikke debatteres offentligt, af frygt for at blive kaldt racist, nazi-sympatisør, eller at komme i problemer med de såkaldte nydanskere. Forvrængning og manglende forståelse for problemet er den sande bombe i samfundet Så hvor var det dog på tide at nogen tog bladet fra munden og formulerede det så rent som du har gjort i denne klumme.”

Peter Steengaard skriver: ”Sørine Godtfredsen . Tak for din interessante kronik . For at forsøge at få løst problemerne , så SKAL der sættes ord på , for at en eventuel debat kan danne et grundlag for en mulig problemløsning , her hjælper kun åbenhed , ærlighed og personlig respekt.”

Deltag selv i debatten på b.dk her: Lad os bruge Anders Breivik rigtigt.