Den 14-årige kinesiske mønsterelev Yiming Liu fra Silkeborg har sin fremtid i Danmark.

Det står med al sandsynlighed klart, efter at Kjeld Gaard-Frederiksen, stedfar til Yiming, og pigens mor Xu Zhan onsdag modtog besked fra Udlændingenævnet om, at den yderst begavede pige, som har lært dansk på rekordtid og er den dygtigste på sin årgang i matematik, alligevel ikke skal udvises til en usikker fremtid i Kina.

Udlændingestyrelsen var ellers i første omgang – uden på noget tidspunkt at have talt med Yiming Liu eller hendes familie i Silkeborg - kommet frem til, at pigen ikke havde nogen udsigt til at kunne blive integreret i det danske samfund. Og at hun derfor skulle sendes ud af landet til Kina, hvor hun ikke har haft kontakt til sin biologiske far gennem de seneste ni år.

Kjeld Gaard-Frederiksen, som kalder det er en rendyrket skrivebordsafgørelse, klagede til Udlændingenævnet, der altså nu er kommet frem til den stik modsatte konklusion end styrelsen.

”Det her er en sejr, og vi er selvfølgelig meget glade. Udlændingenævnet har behandlet vores klage, og de skriver, at Yiming ”har integrationspotentiale og dermed mulighed for vellykket integration her i landet,”, siger en lettet Kjeld Gaard-Frederiksen til BT.

”Nævnet giver os fuldt medhold, og derfor tilbagevises sagen til ny behandling i Udlændingestyrelsen. Det her er helt klart en ”ommer”. Styrelsen kan ikke bruge den begrundelse, de i første omgang brugte til at udvise Yiming, så nu kan de ikke gøre så meget andet end at komme med en ny afgørelse med den modsatte konklusion. Men efter alt det, vi har været igennem, vil vi selvfølgelig meget gerne se det på tryk, før vi rækker armene helt op i vejret,” siger Kjeld Gaard-Frederiksen.

Han er selv dekoreret orlogskaptajn i Søværnet og mødte sin nu 39-årige hustru Xu Zhan, da han var udstationeret i Bahrain som dansk forbindelsesofficer i den internationale piratbekæmpelse i Golfen. Da han vendte hjem til Danmark og Silkeborg i 2015 var hustruen med.

Datteren Yiming Liu kom til i efteråret 2016, og hun lærte med flid og begavelse dansk på ultrakort tid og er for længst fuldt integreret både sprogligt og med kammeraterne på Hvinningdalskolen.

Da hun indtil nu har stået til udvisning og hendes sag uafsluttet, har den 14-årige mønsterteenager stadig ikke fået tildelt et personnummer, så det er ikke muligt for hende eksempelvis at tage et fritidsjob, ligesom familien ikke kan rejse ud af Danmark på ferie, da hun i givet fald ikke har ret til indrejse igen.

SAGEN KORT

Den dekorerede orlogskaptajn i Søværnet Kjeld Gaard-Frederiksen fra Silkeborg mødte under en udstationering kinesiske Xu Zhan, som han blev gift med.

Hun har datteren Yiming Liu og har den fulde forældremyndighed.

Den i dag 14-årige Yiming blev forenet med sin mor og stedfar i september 2016 i Danmark, hvor det dansk-kinesiske par var flyttet til året før.

Der blev søgt om familiesammenføring for Yiming, straks hun ankom, men Udlændingestyrelsen gav afslag 24. maj 2017. Samme dag som hun skulle sættes på et fly mod en usikker fremtid i Kina, blev sagen sat i bero, efter 7.000 silkeborgensere protesterede med deres underskrift. Og flere medier – heriblandt BT – beskrev sagens sammenhæng.

Siden har familien ventet i nervøsitet på, at Udlændingenævnet skulle behandle klagen.

Nævnet tilbageviste i går sagen til ny behandling i Udlændingestyrelsen, som med den nye indstilling fra nævnet efter al sandsynlighed giver Yiming Liu opholdstilladelse.