Færre patienter behandles og flere fejl rapporteres et år efter indførslen af nyt it-system til 2,8 mia, der skulle sikre det modsatte

Tip os! Har du viden om Sundhedsplatformen, du gerne vil dele? Skriv til BT's journalister Cordelia Weber på cweb@berlingskemedia.dk eller Jeppe Findalen på jetf@berlingskemedia.dk

For et år siden begyndte hospitaler i Region Hovedstaden at rulle et nyt amerikansk it-system til knap tre milliarder kroner ud. Systemet skulle give færre fejl, der kan skade patienter og resultere i hurtigere og mere effektiv behandling. Men udviklingen har været stik modsat viser nye tal.

Børn får ordineret forkert medicin, kræftsvar bliver væk, henvisninger virker ikke, når patienter skal undersøges for alvorlig sygdom, flere hundrede medicindoser bliver ved en teknisk fejl sat op og simple instrukser i livstruende situationer forsvinder i et sort hul i teknikken.

Det er bare nogle af de fejl, som opstår på hospitaler i Region Hovedstaden, efter de er gået over til det milliarddyre amerikanske it-system, Sundhedsplatformen. Et system, der i løbet af 2017 og 2018, skal installeres på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Systemet er blandt andet blevet købt, fordi de skulle resultere i færre fejl og effektivisere arbejdsgangene på hospitalerne, så lægerne kan spare tid på at behandle patienter, men nu viser to nye redegørelser, at udviklingen har været den modsatte på de hospitaler, der har taget systemet i brug.

Status efter knap et år - 25 procent flere fejl
På Herlev og Gentofte Hospital, hvor man har haft it-systemet siden maj sidste år, indberettede sundhedspersonale og patienter 477 fejl fra 1. marts til 20. april mod mod 383 fejl i samme periode i 2016. Det er en stigning på 25 procent.

Samme billede tegner sig på Rigshospitalet, der med et halvt år har haft systemet næstlængst. Også her var der 25 procent flere fejl i samme periode sammenlignet med sidste år. Af de i alt 550 utilsigtede hændelser i perioden i 2017 var 92 relateret til Sundhedsplatformen. I 2016 var antallet af indrapporterede fejl 439.

Det fremgår af en ny redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed fra Region Hovedstaden.

De resterende hospitaler i regionen, der bruger det nye system, oplever også, at der bliver indberettet flere fejl sammenlignet med før, de fik Sundhedsplatformen, såkaldt utilsigtede hændelser.

Samtidig har lægerne på mange afdelinger fået mere travlt med at sidde og taste i det nye system, og det betyder, at de kan nå at behandle færre patienter.

Herlev Hospital. Sygeplejersker på Herlev Hospital oplevede at få mundkurv på af afdelingsledelsen, da de i februar slog alarm over, at flere patienter ikke blev behandlet i tide på skadestuen skriver Berlingske. Sygeplejerskerne indberettede flere såkaldt utilsigtede hændelser til regionen og hospitalets sikkerhedsansvarlige, bl.a. fordi de måtte vente for længe på læger fra andre afdelinger, der skulle tilse akut syge patienter på skadestuen. (Foto: Christian Als/Scanpix 2011)
Herlev Hospital. Sygeplejersker på Herlev Hospital oplevede at få mundkurv på af afdelingsledelsen, da de i februar slog alarm over, at flere patienter ikke blev behandlet i tide på skadestuen skriver Berlingske. Sygeplejerskerne indberettede flere såkaldt utilsigtede hændelser til regionen og hospitalets sikkerhedsansvarlige, bl.a. fordi de måtte vente for længe på læger fra andre afdelinger, der skulle tilse akut syge patienter på skadestuen. (Foto: Christian Als/Scanpix 2011) Foto: Christian Als
Vis mere

Oplever dagligt fejl
På Herlev og Gentofte Hospital er der generelt en nedgang i den planlagte ambulante aktivitet på en almindelige uge på cirka tre procent. Det svarer til cirka 481 færre patienter.

På flere afdelinger er aktiviteten på 80 procent af, hvad den var før Sundhedsplatformen, skriver hospitalet i en redegørelse til regionen. Rigshospitalet ser også færre patienter ambulant.

Og på både Herlev, Gentofte og Rigshospitalet har der ikke været lige så mange indlæggelser, siden det nye it-system blev implementeret.

Niels Bentzon, overlæge på Brystkirurgisk Afdeling på Herlev Hospital er en af de læger, der dagligt oplever fejl. Prøver, der ikke er blevet sendt, røntgenbilleder, som bliver væk, og at der bliver udskrevet forkert medicin som følge af fejl med det nye it-system.

»Hvis vi skulle indberette alle de utilsigtede hændelser, vi oplever med Sundhedsplatformen, skulle vi sende en hvert femte minut,« siger overlægen.

Tip os! Har du viden om Sundhedsplatformen, du gerne vil dele? Skriv til BT's journalister Cordelia Weber på cweb@berlingskemedia.dk eller Jeppe Findalen på jetf@berlingskemedia.dk

Læger har ikke tid til at indberette fejl
På Børneafdelingen på Rigshospitalet er der blevet mindre tid til at behandle patienterne, efter det nye system er blevet indført, fortæller overlæge Marianne Ifversen, der heller ikke har tid til at indberette alle utilsigtede hændelser med systemet.

»Efter Sundhedsplatformen er det blevet mere besværligt at få et samlet overblik, fordi data vedrørende blodprøvesvar og medicinændringer er mere vanskelige at indsamle, og det tager derfor længere tid end tidligere. Det er ikke muligt at få et samlet overblik over eksempelvis medicin ved at kigge på et enkelt skærmbillede, der skal bruges tid på at klikke en del rundt i systemet,« siger Marianne Ifversen og fortsætter:

»Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi har fået mere travlt på vores afdeling, efter vi har fået Sundhedsplatformen, og jeg har derfor heller ikke tid til at indberette alle de utilsigtede hændelser, der sker med relation til systemet. Det ville betyde, at jeg skal bruge yderligere tid på at sidde og klikke, mens der er patienter, som har brug for min faglige tilstedeværelse.«

Rigshospitalet oplyser til BT, at der siden det nye it-system blev indført, er blevet indberettet cirka seks fejl med medicin på Børneafdelingen.

Læge opgav nyt system, efter kræftsvar forsvandt
På Herlev Hospital har overlæge ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Lars Grønlund helt opgivet at bruge det nye system, efter han blev opmærksom på en livsfarlig fejl. De første to uger med Sundhedsplatformen overså hans afdeling afgørende svar på kræft-prøver, fordi de ikke kom ind i systemet.

»Det var først efter to uger, at vi opdagede det. Vi kunne vi se, at de prøvesvar, som vi skulle have, pludselig ikke var der. Det er sådan noget, man regner med, selvfølgelig fungerer. Det var et kæmpe problem,« fortæller Lars Grønlund, som kalder det tilfældigheder, at det ikke fik alvorlige konsekvenser for patienterne, og man nåede at finde prøverne tids nok til at iværksætte den nødvendige behandling.

»Det er et svineheld, at det ikke gik mere galt, end det gjorde,« som overlægen udtrykker det.

Afdelingen har i et år brugt deres gamle system til at holde styr på prøve-svarene. Først nu er Sundhedsplatformen blevet koblet sammen med det system, der modtager svar på blandt andet celleprøver.

Læge: »Jeg er jo ikke it-mand for pokker!«
»Vi havde en forhåbning om, at det var i orden med Sundhedsplatformen, men det var det ikke. Det ligger åbenbart hos os klinikere at sikre, at sådan noget bliver samlet op. Det viste sig også, da jeg gjorde opmærksom på problemet, at man fra start godt vidste, at den del af systemet ikke var klar, da man gik i luften. Men det måtte vi selv finde ud af,« siger Lars Grønlund, som undrer sig over, at regionsledelsen fastholder, at Sundhedsplatformen er sikker.

»Jeg har svært ved at genkende den historie, som koncernledelsen fortæller. Når den øverste ledelse siger, at der ikke er sket noget alvorligt, så er det kun til dels rigtigt. Det er nemlig kun fordi nogle har været kvikke nok til at stoppe det, at det ikke er gået galt,« siger han og lufter sin frustration over selv at skulle holde øje med, om Sundhedsplatformen har huller, der kan bringe patienterne i fare.

»Jeg er jo ikke it-mand, for pokker. Hvad der bliver brugt af tid og ressourcer på det, er helt vanvittigt. Tiden tages fra vores kerneopgave, tiden med patienterne,« siger han.

Regionsrådsformand: Vi skal op i gear
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er glad for, at to nye redegørelser for Herlev Gentofte Hospital og Rigshospitalet viser, at hospitalerne er på vej op i gear igen, selv om hospitalerne fortsat ikke har den samme aktivitet som før Sundhedsplatformen.

Grunden til at hospitalerne ikke er gået endnu mere ned i aktivitet, er, at de bruger fler penge på ekstra læger, at kunne holde længere åbent i ambulatorierne og få lægerne til at arbejde over mod betaling, som der står i redegørelsen, og det er uholdbart i længden, understreger Sophie Hæstorp Andersen. 

Sophie Hæstorp Andersen, formand for regionsrådet i Region Hovedstaden.
Sophie Hæstorp Andersen, formand for regionsrådet i Region Hovedstaden. Foto: Steen Brogaard / www.ft.dk
Vis mere

“Man er i gang med at lave en analyse af, hvad omkostningerne har været for hospitalerne for at komme op i aktivitet. Det er noget, vi skal ind og se på. Det er ikke godt nok, at bilen igen er oppe at køre 110 km/t på motorvejen, hvis det er i 3. gear. Den skal op og køre i 4. eller 5. gear, så motoren ikke bliver træt og overbelastet,” siger Sophie Hæstorp Andersen og fortsætter:

“Jeg har stor respekt for alle dem, der virkelig knokler ude på hospitalerne for at få tingene til at hænge sammen for patienternes skyld, og derfor er det også vigtigt, at vi finder ud af, hvordan systemet kommer til at fungere optimalt.”

“Vi kan ikke stoppe, før systemet giver bedre tid til patienterne. Vi skal frigive tid til patienterne, og vi skal have en højere patientsikkerhed, det er det, der er målet.”

Koncerndirektør Svend Hartling, der besvarer spørgsmål omhandlende fejl som følge af det nye system, såkaldte utilsigtede hændelser, havde ikke mulighed for at deltage i et interview med BT, men skriver i en mail.

“Vi kan se, at antallet af rapporterede utilsigtede hændelser stiger på hospitalerne, når de tager Sundhedsplatformen i brug. Det ser vi næsten altid ved introduktionen af store nye systemer. Det skyldes at personalet er meget opsatte på, at vi opfanger fejl og uhensigtsmæssigheder så hurtigt, som muligt. Den meget omtale i pressen medfører også øget opmærksomhed og lyst til rapportering. Det ser vi som en helt naturlig konsekvens af den åbne kultur vi har udviklet om fejl og uhensigtsmæssigheder. Vi ser enhver utilsigtet hændelse som en mulighed for at skabe forbedringer.”

Region Hovedstaden har ikke konstateret patientskader i forbindelse med Sundhedsplatformen, siden den gik i luften på Herlev Hospital i maj sidste år.