Efter et halvt år med it-systemet Sundhedsplatformen er mange overlæger på Rigshospitalet frustrerede, fortæller formand for overlægerne, som frygter, at det bliver svært at komme op på tidligere niveau.

Personalet er på vej til at føle sig udbrændt og begynder at tvivle på, om Sundhedsplatformen nogensinde kommer til at virke.

Sådan lyder det fra overlæge Fin Biering-Sørensen, formand for overlægerådet på Rigshospitalet.

»Det har ikke været en dans på roser,« siger Fin Biering-Sørensen om situationen på Rigshospitalet, som fik Sundhedsplatformen i november.

Indtil videre viser Region Hovedstadens første opgørelser over aktiviteten på Rigshospitalet, at der bliver behandlet færre patienter, og at antallet af fejl er steget med det nye it-system.

Det ærgrer overlægeformanden, for han har kendt til it-systemet i flere år og havde stor tiltro til dets fortræffeligheder.

»Jeg har set, hvordan det virker hos mine kolleger i USA. Det er fantastisk, hvad det system kan. Problemet i Danmark er, at det skal kunne integreres med andre systemer. Det behøver man kun i varierende grad i USA. Vi havde håbet, at det kunne spille sammen med for eksempel Det Fælles Medicinkort, men det fungerer ikke endnu. Det har desværre vist sig at være sværere, end man troede,« siger han og lufter sin frustration over, at man ikke fra start har tænkt det helt centrale samspil med de andre systemer ind i Sundhedsplatformen.

»Man satte os en Rolls Royce i udsigt, men man har ikke haft råd til at implementere alt det der hørte til med det samme, så vi har fået en Fiat 500 i stedet for,« som han udtrykker det.

Hos nogle af sine overlægekolleger kan han spore små bedringer, men det generelle indtryk er, at der fortsat er langt i mål.

»Nogle føler, at det er ved at blive bedre, men Sundhedsplatformen er stadig meget tidsrøvende. Det er især de ambulante afdelinger, der er hårdest ramt, da de er meget afhængige af funktionen. Men generelt ser vi en stigende udbrændthed,« siger han.

Der er endnu ikke lavet nogen opgørelser over, hvad det har kostet Rigshospitalet at indføre Sundhedsplatformen i tabt aktivet og ekstraudgifter.

På Herlev og Gentofte Hospital, som har haft Sundhedsplatformen i et år, er aktiviteten faldet med 3 procent. Region Hovedstaden vurderer, at det har kostet 45 millioner i tabte indtægter på de to hospitaler.

Men det reelle tal kan vise sig at være markant større, lyder det fra Fin Biering-Sørensen.

»Det kan godt være, at det ikke ser ud til, at man er faldet så meget, som man havde frygtet hos os eller på Herlev og Gentofte. Men det skyldes primært, at der bliver kaldt ekstra personale ind. Det bliver man nødt til, for der er ofte tale om akutte patienter, som jo ikke kan vente,« siger han.

At der som BT tidligere har beskrevet kan blive tale om en økonomiske boble under det nye it-system, som kan udløse millionbesparelserne på hospitalerne de kommende år, hvor Sundhedsplatformen skal give store gevinster på bundlinjen, frygter formand for overlægerådet på Rigshospitalet også.

»Vi frygter alle lige nu, at vi bliver tvunget til at skulle spare,« siger Fin Biering-Sørensen.