Hun var ombord på ubåden for at skrive en reportage, men turen endte med at koste den svenske journalist Kim Wall livet.

I går kom det frem, at ubådsejer Peter Madsen har indrømmet, at 30-årige Kim Wall døde ombord på Nautilus, og at han efterfølgende har begravet hende til søs et ikke nærmere defineret sted i Køge Bugt.

Men hvad skete der i virkeligheden i de afgørende timer på ubåden, der sank i Køge Bugt natten til fredag den 11. august? Var der tale om en ulykke, som Peter Madsen selv hævder, eller har politiet ret i sin mistanke om drab?

Det lig, der mandag dukkede op ved Klydesøen på Vestamager, kan måske give svaret, når torsoen - en kvindekrop uden hoved, arme og ben - bliver obduceret.

Københavns Politi kunne dog mandag aften ikke bekræfte, hvorvidt liget matcher identiteten på den 30-årige svenske kvinde.

Peter Madsen er fortsat sigtet for drab, selvom dommeren under grundlovsforhøret forrige lørdag vurderede beviserne til, at han 'kun' kunne varetægtsfængsles for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage fastslår, at det er en højest spektakulær sag med så mange ubekendte, at den er svær at taksere strafmæssigt.

»Hvis det er uagtsomt manddrab, så er retspraksis, at man dømmer fra dagbøder op til halvandet års fængsel. Jeg kan ikke komme i tanke om sager, hvor man har brugt strafferamme fuldt ud op til de otte år, selvom der er tale om særligt skærpende omstændigheder,« siger Mette Grith Stage.

Forsvarsadvokat Henrik Stagetorn er enig:

»Uagtsomt manddrab spænder over en virkelig en bred skala. Det kan give fra et til fire års fængsel, alt efter hvad der er sket derude,« siger Henrik Stagetorn.

Han har også fulgt sagen i pressen, men ser stadig store huller i sagen:

»Vi mangler stadig det helt væsentlige, nemlig hvordan er ulykken sket? Hvis det bare var et uheld, så ville det være straffrit, så skulle han have tre-fire måneders fængsel, måske et halvt år, for usømmelig omgang med lig. Men det er næppe bare et uheld, for så ville han ikke være varetægtsfængslet for uagtsom manddrab. Der må ligge noget mere i hans forklaring, som vi ikke kender til,« siger Henrik Stagetorn.

Kun et lig kan afsløre, hvad der skete i de afgørende timer ombord på Nautilus, forklarer den tidligere kriminalinspektør og efterforskningsleder, Jørn Moos:

»Det er jo kun hans egen forklaring, at han har begravet hende nede i Køge Bugt. Først når man har liget, kan man se, om der er nogle skader på hende. Det kan være kvælningsmærker eller andre voldelige skader, f.eks. brækket nakke eller ødelagt strubehoved,« siger Jørn Moos.

Han hæfter sig også ved, at Peter Madsen ifølge eget udsagn har ‘begravet’ liget til søs efter den påståede ulykke. En handling, som han kalder »ganske usædvanlig.«

»Hvis man bortskaffer eller gemmer lig, er det jo langt hen ad vejen tegn på, at der er sket en forbrydelse i større eller mindre grad. Selve det at bortskaffe liget er jo kriminelt,« siger Jørn Moos.

HER ER DE MULIGE SCENARIER:

DRAB

Gerning: Har dræbt offeret forsætligt enten planlagt eller spontant.

Jørn Moos, forhenv. kriminalinspektør/ efterforskningsleder:
»Det mest alvorlige scenarie er, hvis man finder hende og man kan se, at hun har fået nogle skader, der ser ud til at være bevidste skader. Det kan være, at nakken er brækket, eller at hun er blevet kvalt.«

Straf: Manddrab straffes efter straffelovens § 237 med fængsel fra fem år op til livstid. Standdardtaksten er 12 år for drab, men brutalitet, planlægning og øvrig kriminalitet som f. eks. røveri tæller som skærpende omstændigheder.

Lignende sag: I januar blev Khalil Meme idømt 12 års fængsel for at have slået sin ekskone Hediga Morad ihjel. Hendes lig blev aldrig fundet, men politiet mener, at han skaffede sig af med det ved Møns Klint.

DØDSVOLD

Gerning: Han udsætter hende for vold og påfører hende skader, som hun dør af. Eksempelvis som følge af et skænderi.

Straf: Vold med døden til følge, også kaldet 'dødsvold', straffes efter straffelovens § 246 med fængsel op til ti år.

Lignende sag: To 18-årige drenge blev idømt otte års fængsel for dødelig røveri mod taxachauffør i 2015. Taxachauffør Johnny Henriksen blev sparket og slået i hovedet med slagvåben, så han dagen efter døde af sine kvæstelser. Dødeligt uheld Gerning: Hun dør som følge af en aktivitet, der går galt, f. eks. kvælning.

DØDELIGT UHELD

Gerning: Hun dør som følge af en aktivitet, der går galt, f. eks. kvælning.

Jørn Moos, forhenv. kriminalinspektør/ efterforskningsleder:
»Det kan være hvad som helst. F. eks. sker det desværre tit, at folk overskrider hinandens grænser i forbindelse med seksuel aktivitet. Der er nogle, der har voldsomme seksuelle aktiviteter, hvor begge parter er med på det, og så går det alligevel galt.«

Straf: Det er meget vanskeligt at vurdere. Tidligere sager viser, at det kan være uagtsomt manddrab, men det kan også blive vurderet som dødsvold eller decideret drab.

Lignende sag: Tina Sørine-Olsen blev i 2010 kvalt under en sexleg med ledninger og viskestykker. Gerningsmanden blev først idømt 12 års fængsel for drab i byretten, men i Landsretten blev det alene vurderet til uagtsomt manddrab.

UHELD

Gerning: Hun glider og slår hovedet ned i en hård genstand og dør som følge af uheldet, som han ikke kunne have forhindret.

Jørn Moos, forhenv. kriminalinspektør/ efterforskningsleder:
»Det mindst alvorlige kan f. eks. være, at hun er blevet syg, eller at der er sket et uheld, fordi hun måske har drukket for meget. Hun kan være faldet ned i bunden af ubåden og har slået hovedet mod noget.«

Straf: Det er straffrit. Hvis det viser sig at være rent uheld, vil en bortskaffelse af liget kunne vurderes som usømmelig omgang. Det takseres til 3-4 måneder.