Direktør skifter forklaring flere gange

____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>Er der vasket og solgt forurenede jernbaneskærver i grusgraven på den nedlagte militærbase i Vandel, er det sket ved en fejl. Sådan siger Kim Jensen, der er direktør for entreprenørselskabet Eigil Jensen A/S om de beskyldninger, der nu rettes mod selskabet fra flere sider.

Blandt andre nuværende og tidligere medarbejdere fortæller samstemmende, at firmaet i op til 19 år bevidst har drevet forretning ved at opbevare og bearbejde de forurenede sten i grusgrave, hvorefter de er blandet med sand og grus og solgt dyrt som rene materialer. Men det er forkert, forsikrer Kim Jensen.

- Er det er sket, er det ved en fejl, skriver direktøren flere gange i en e-mail til BT.

Tidligere har han overfor BT kategorisk afvist, at selskabet på noget tidspunkt har vasket og solgt gamle jernbaneskærver fra grusgraven i Vandel, men den udlægning er altså nu modereret.

Beskyldningerne om organiseret salg af materialer iblandet forurenede jernbaneskærver suppleres af en række billeder, der viser en mængde kantede granitsten i et blandeanlæg til såkaldt stabilgrus. Et materiale, som består af sand, ler og sten og sælges i enorme mængder fra grusgraven. Ifølge formanden for brancheforeningen Danske Råstoffer er det med stor sandsynlighed gamle jernbaneskærver, der ses på billederne, men Kim Jensen mener, at der i stedet kan være tale om ikke-forurenede rester fra produktion af gravsten, bordplader og lignende. Ifølge direktøren køber Eigil Jensen A/S sådanne rester for at bruge dem som fyld i blandt andet stabilgrus.

Direktøren erkender dog, at Eigil Jensen A/S helt bevidst har opbevaret og knust store mængder brugte jernbaneskræver i grusgraven, hvor de ifølge flere eksperter har udgjort en alvorlig risiko for miljøet i det sårbare midtjyske naturområde.

Ifølge Kim Jensen blev der sidste år anbragt cirka 10.000 ton skærver i grusgraven, da der manglende plads på et godkendt miljøanlæg, hvor stenene ifølge loven og skriftlige aftaler med Banedanmark skulle være endt.

-Vi fik mere ind, end vi havde plads til at knuse hos Genvej (det godkendte modtageanlæg, red). Så valgte vi at sortere alle de største skærver fra og køre dem over i grusgraven for at knuse dem der. Det gjorde vi, og så kørte vi dem tilbage igen. De lå der kun fra 23. april til december, hvor vi fik vores påbud, skriver Kim Jensen med henvisning til et kommunal tilsynsbesøg i grusgraven, hvor skærverne blev opdaget og beordret fjernet.

Også denne forklaring er imidlertid ny.

Ifølge et brev fra Vejle Kommune, som BT har fået aktindsigt i, blev det i forbindelse med tilsynsbesøget i december oplyst, at bjergene af forurenede skæver kun havde ligget ulovligt i grusgraven i tre til fire uger. Da BT i maj konfronterede Kim Jensen med billeder af skærver på adressen taget i juli og august 2012 blev perioden udvidet til et halvt år, og senest er den altså igen udvidet til otte måneder. Flere kilder siger imidlertid, at ulovlighederne i virkeligheden har stået på ved flere forskellige adresser i op til 19 år.

Da BT spørger, om der også tidligere end april 2012 har været opbevaret skærver ulovligt i grusgraven på den tidligere Vandel Flyvestation, henviser Kim Jensen til en miljøtilladelse fra 2005. Her fik selskabet lov til midlertidigt at opbevare 100.000 ton gamle jernbaneskærver. Dette måtte imidlertid kun ske på den tidligere militærbases asfalterede landingsbane ved brug af særlige opsamlingssystemer til forurening og havde således intet med grusgraven at gøre.