Drømmen om et dansk statsborgerskab kan lide et knæk for 45 udlændinge, der nu på ny skal bevise, at de er for syge til at bestå indfødsretsprøven i en storstilet sag om mulig svindel med lægeerklæringer.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har netop bedt dem om at fremskaffe en ny lægeerklæring, der viser, at de lider af posttraumatisk stress, og dermed er for syge til at bestå den danske indfødsretsprøve.

‘Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået Deres sag og finder ikke, at Deres  helbredstilstand på baggrund af andre oplysninger i sagen end speciallægeerklæringen fra Peter Østergaard må anses for tilstrækkeligt belyst,’ fremgår det blandt andet i brevet, som BT har fået aktindsigt i.

De 45 udlændinge, der alle har et ønske et dansk statsborgerskab, har oprindeligt anmodet om dispensation for de obligatoriske indfødsretsprøver, fordi de lider af posttraumatisk stress. De har alle fået udarbejdet en lægeerklæring fra den fynske speciallæge Peter Kaare Østergaard, som lige nu mistænkt i en sag om mulig svindel med lægeerklæringer, hvilket er baggrunden for Udlændinge- og Integrationsministeriets henvendelse om ny lægefaglig dokumentation.

BT kunne i februar fortælle, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) krævede, at 135 af speciallægens sager i Indfødsretsudvalget skulle gå om. Og de aktuelle 45 henvendelser kan sagtens blive til endnu flere sager. I en skriftlig kommentar til BT skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet:

‘Ministeriet er fortsat i gang med at gennemgå sagerne og har på nuværende tidspunkt sendt anmodninger om nye lægelige oplysninger i ca. 45 sager. Ministeriet forventer at have gennemgået alle sager inden sommerferien’.

Indfødsretsudvalget tildeler hvert år hundredvis af udlændinge dispensation for de obligatoriske prøver, fordi de vurderes at være for syge til at bestå dem. Et tip i 2015 om at 12 personer havde fået udfærdiget en lægeerklæring med urigtig indhold ledte ministeriet på sporet af Peter Kaare Østergaard, som ganske vist kun kunne relateres til to af personerne.

Efterfølgende foretog Styrelsen for Patientsikkerhed en stikprøve i ti af Peter Kaare Østergaards sager, der blandt andet viste, at patienternes sygehistorie er 'mangelfuld og ikke underbygger tilstrækkeligt diagnosticeringen'.

Desuden var en helt central diagnose om varig personlighedsændring, som var helt afgørende for at få dispensation for indfødsretsprøven, i flere tilfælde ubegrundet.

Peter Kaare Østergaard har i dag mistet retten til at udskrive lægeerklæringer.

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Peter Kaare Østergaard. I et tidligere interview har Peter Kaare Østergaard dog over for avisen afvist alle anklager om svindel. Han kaldte sine attester for nogle af de bedste i landet, som tiltrak udlændinge fra hele landet.