Kræft er en udbredt sygdom, men på trods heraf kan det stadig være svært at finde ud af, hvordan man skal reagere, og hvordan man bedst kan hjælpe de personer, der er diagnostiseret med sygdommen.

Men nu får du lidt vejledning i, hvad du i hvert fald ikke skal sige.

Seks kvinder i alderen 30-40 år, som alle har fået diagnostiseret brystkræft, har fortalt psykologiunderviseren Fiona Holland, hvilke sætninger og reaktioner fra deres pårørende og omverden, som de helst ville have været foruden.

Deres ærgerlige erfaring er blevet til syv råd om, hvad du ikke skal sige til kræftpatienter. De er skrevet af Mailonline.

1. Lad være med at fortælle os, hvad I ville gøre i vores situation

Nogle af kvinderne fortalte, at de havde oplevet, at deres venner og familie havde virket bedrevidende i nogle situationer. Omgangskredsen havde fortalt kvinderne, at de selv ville have handlet anderledes, hvis de havde stået i kvindernes situation.

De pårørende burde i stedet have sagt noget i stil med 'Jeg elsker dig, uanset hvilke beslutninger du tager i dit sygdomsforløb'. I hvert fald følte de kvinder, der havde fået netop dette at vide, at de havde oplevet den mest omsorgsfulde støtte fra omverdenen.

2. 'Det hele skal nok gå'

Det er dejligt at få støtte, have en skulder at kunne græde ud ved eller et øre, der vil lytte til alle de ting, man som kræftpatient har på hjertet. Men de kvinder, som Fiona Holland talte med, fortalte, at støtten godt kunne tage overhånd. At omverdenen hurtigt kunne blive for støttende og følelsesmæssigt påvirket. Eksempelvis var det irriterende, når de pårørende selv troede, at sætningen 'Det hele skal nok gå' var en hjælp for deres kære med kræft. Denne sætningen hjalp ifølge kvinderne ikke på noget som helst.

 

3. Bare fordi vi er tilbage på arbejde, er alt ikke, som det plejer

De seks kræftsyge kvinder fortalte blandt andet, at de havde oplevet, at deres kollegere troede, at alt var godt igen, bare fordi de vendte tilbage på arbejde. 'Ej hvor dejligt du er tilbage. Nu er alt, som det plejer,' havde en af kollegerne til en af kvinderne blandt andet sagt. Kvinderne følte, at sætninger som denne var med til at undervurdere det fysiske og psykiske pres, som de havde været igennem.

 

4. I skal ikke gå ud fra, at vi behøver hjælp til alt

Nogle tilbyder at gå tur med hunden, andre rengør hjemmet, mens andre køber ind og laver mad. De fleste pårørende er meget villige til at hjælpe deres syge ven eller familiemedlem, men du skal huske på, at det ikke er alle, der har brug for hjælp, eller som har lyst til at få tilbudt hjælp. Det nævnte kvinderne blandt andet i undersøgelsen.

 

5. Præsenter os ikke for, hvad statistikkerne siger

Det er langt fra alle kræftpatienter, der gerne vil kende deres overlevelseschancer. Derfor skal du være påpasselig med at google den kræftsygdom, din ven eller dit familiemedlem lider af, for derefter at fortælle ham eller hende om de statistiske chancer. Også selvom du selv mener, overlevelseschancerne er gode.

6. Du skal ikke tro, du er vores læge

Kvinderne fortalte, at det ikke var særlig hjælpsomt, når deres pårørende begyndte at give dem medicinske råd.

 

7. Gå ikke ud fra, at vi laver om på hele vores liv

Når man får diagnostiseret kræft, er der mange ting, der bliver lavet om på, og som patient er der som regel nok at vænne sig til. Derfor kan det være trættende som patient, hvis de pårørende konstant foreslår ændringer, som de tror, vil forbedre situationen for den kræftsyge.