Unge lavrisikopatienter kan risikere svækkelse af flere organer som følge af smitte med coronavirus.

Faktisk er det næsten 70 procent af de unge ellers raske personer, som fortsætter med at mærke til symptomer, længe efter de blev smittet med coronavirus, der har nedsat funktionsevne i en eller flere organer fire måneder efter, de er blevet smittet.

Det viser et britisk studie, som er blevet offentliggjort i det medicinske tidsskrift British Medical Journal.

Studiet har til formål at undersøge, hvilken effekt længerevarende sygdom med covid-19 har på personer, der ellers regnes som værende i lav risiko, idet de har unge og ikke har større underliggende helbredsproblemer.

201 personer har deltaget i studiet, hvor forskerne blandt andet har analyseret MRI-scanninger, blodprøver og spørgeskemaer, som de medvirkende har besvaret på nettet.

Og selvom studiet endnu ikke hverken er 'peer reviewed' (fagfællesbedømt, red.) eller fuldstændig færdigt, har det resulteret i nedslående fund.

»Hos unge individer, stort set uden risikofaktorer, forudgående sygdom eller sygehusindlæggelse, var der betydelig symptombyrde og bevis på svækkelse i hjerte-, lunge-, lever-, og bugspytkirtel fire måneder efter covid-1,« skriver forskerne.

Arkivfoto.
Arkivfoto. Foto: ANDREAS GEBERT
Vis mere

Som forskerne skriver, er forekomsten af risikofaktorer lav blandt de undersøgte patienter. 20 procent er overvægtige, seks procent har for højt blodtryk, to procent har diabetes og fire procent hjertesygdom.

Blandt de undersøgte 201 personer, som alle havde vedvarende covid-19-symptomer, var der tegn på mild organforstyrrelse i hjertet hos 32 procent, i lungerne hos 33 procent, i nyrerne hos 12 procent, i leveren hos 10 procent, i bugspytkirtlen hos 17 procent og i milten hos seks procent.

To tredjedele af de undersøgte havde nedsat funktionsevne i et eller flere organsystemer, og der var tegn på multiorgan svækkelse hos en fjerdedel.

Studiet har ikke kunnet etablere en årsagssammenhæng mellem organsvigt og infektion med coronavirus.