Sagen er lukket.

Sådan lød den korte version af budskabet i den mail, som fisker Hans Jacob Jensen fra Kerteminde modtog mandag morgen.

Vi har på B.T. den senere tid fortalt historien om Hans Jacob Jensen, der har klaget til Miljøstyrelsen over dumpning af slam i bælthavet, fordi han mener, det ødelægger havmiljøet og dermed også plante- og dyrelivet under havoverfladen.

»Min påstand er, at det der sediment, der spredes igen og igen, ødelægger havbunden og forhindrer planter og dyreliv i at udfolde sig,« forklarede han i denne artikel.

I forbindelse med klagen bad han om at få nedsat et nævn, der skulle kigge på sagen. Svaret han fik tilbage, var et krav om at stille en økonomisk sikkerhed på 130.000 kroner.

Et krav, som Hans Jacob Jensen hverken kunne eller ville imødekomme.

»Det er helt ude af proportioner. Det er jo et beløb, som de færreste kan eller vil betale for at få afgjort en ganske ordinær klagesag,« sagde Hans Jacob Jensen dengang.

Og et beløbskrav, som juraprofessor Frederik Waage fra SDU tidligere har underkendt og sået tvivl om hjemlen af.

»De (Miljøstyrelsen, red.) har et forklaringsproblem, for de kan ikke påvise, hvor deres hjemmel er til at foretage den her opkrævning,« lød det fra Frederik Waage.

»Er hjemlen ikke til stede, betyder det, at man ikke kan opkræve så mange penge, som man gør i det her tilfælde,« forklarede han i denne artikel.

Men mandag morgen fik fisker Hans Jacob Jensen altså en mail fra Miljøstyrelsen, der 'lukker' sagen, da den økonomiske sikkerhedsstillelse ikke er givet.

»Som opfølgning på brev af 15. marts 2022 kan Miljøstyrelsen oplyse, at der ikke er indkommet sikkerhedsstillelse i sagen. Miljøstyrelsen anser derfor anmodningen om nedsættelse af nævn for bortfaldet og lukker derfor sagen,« lydet det i mailen.

Hans Jacob Jensen har nu klaget til Ombudsmanden, da han ikke mener, at kravet om sikkerhedsstillelse på 130.000 kroner er proportionalt med de krav, han gør gældende.