Lyt til artiklen

Jørgen Steen Jensen er vred på Sorø Kommune.

»Det er justitsmord og magtfordrejning af værste skuffe. Kommunen vil ikke tage ansvar for egne handlinger overhovedet,« siger Jørgen Steen Jensen, da B.T. møder den 59-årige autoophugger, der i 39 år har drevet sin forretning Sjællands Lastvognsophug i udkanten af Sorø.

Han viser os hen til et stort bjerg af byggeaffald, hvor der er lagt presenninger omkring med dæk til at holde dem.

»Det har stået på i syv år. Og jeg kan ikke komme af med det, uden at bryde loven,« siger han.

Jørgen Steen Jensen, ejer af ejer Sjællands Lastvognsophug, har igennem mange år ligget i krig med Sorø kommune, fordi kommunen afleverede byggematerialer indeholdende betydeligt mere PCB end aftalt og tillladt.
Jørgen Steen Jensen, ejer af ejer Sjællands Lastvognsophug, har igennem mange år ligget i krig med Sorø kommune, fordi kommunen afleverede byggematerialer indeholdende betydeligt mere PCB end aftalt og tillladt. Foto: Bax Lindhardt
Vis mere

Jørgen Steen Jensens sag tager sin begyndelse i 2014. Da beslutter Sorø Kommune, at den lokale Frederiksberg Skole skal rives ned. Den er bygget 1970erne og er fyldt med giftstoffet PCB.

I stedet for at rense væggene valgte kommunen at rive hele skolen ned, med den konsekvens, at man pludselig stod med flere tusinde tons potentielt farligt byggeaffald.

Som en sideforretning har Jørgen Steen Jensen specialiseret sig i at tage imod forurenet byggeaffald og indkapsle det i beton. Efterfølgende kan det genbruges som stabiliserende underlag til for eksempel veje.

Derfor tilbød han at tage imod kommunens forurenede byggeaffald – dog med den klare præmis, at det ikke var alt for forurenet.

Det er nemlig sådan, at PCB-holdigt byggemateriale kun må genbruges, såfremt det har et mindre indhold end 10 mg PCB pr. kilo bygningsaffald.

Hvis det er mere forurenet end det, må virksomheden ikke genbruge det.

Derfor kunne Jørgen Steen Jensen ikke tro sine egne øjne, da der viste sig at være alt for store forekomster af PCB. Det var simpelthen alt for giftigt til, at han måtte genbruge det.

Derfor mente han, at kommunen havde brudt deres aftale. Men Sorø Kommune nægtede at tage det alt for forurenede byggeaffald tilbage eller anvise, hvordan det kunne gøres forsvarligt, fortæller Jørgen Steen Jensen.

Jørgen Steen Jensen, ejer af ejer Sjællands Lastvognsophug, har igennem mange år ligget i krig med Sorø kommune, fordi kommunen afleverede byggematerialer indeholdende betydeligt mere PCB end aftalt og tillladt.
Jørgen Steen Jensen, ejer af ejer Sjællands Lastvognsophug, har igennem mange år ligget i krig med Sorø kommune, fordi kommunen afleverede byggematerialer indeholdende betydeligt mere PCB end aftalt og tillladt. Foto: Bax Lindhardt
Vis mere

»De ville simpelthen ikke kendes ved det. I stedet sendte kommunen påbud efter påbud til mig om, at jeg skulle skille mig af med affaldet,« siger Jørgen Steen Jensen.

Dermed stod han tilbage med over 5.000 tons farligt affald, som han ikke måtte genbruge, og som kommunen krævede, at han for egen regning skulle sørge for at bortskaffe. Og det er dyrt at få destrueret.

»Det vil koste mere end 30 millioner kroner og ødelægge den forretning, jeg har opbygget igennem mit voksenliv. Det er ikke til at bære. De forsøger at smadre mit livsværk,« siger Jørgen Steen Jensen.

Ellen Margrethe Basse, der er professor emeritus og ekspert i miljøret, har sat sig grundigt ind i sagen.

Hun blev anmodet af Jørgen Steen Jensen om at lave et notat i sagen. Sagen rystede hende dengang. Hun siger:

»Min vurdering var, at kommunen handlede i strid med vilkårene i miljøgodkendelsen. Kommunen har pligt til at anvise, hvordan Jørgen Steen Jensen kan skille sig af med affaldet, og det ville den ikke. Så han sad i en umulig situation, og jeg konkluderede, at der var tale om magtfordrejning«.

Sorø Kommune har under forløbet lagt sag an mod Jørgen Steen Jensen med påstand om, at han skulle bortskaffe affaldet for egen regning. Men både byret og landsret har slået fast, at kommunen ikke kan kræve af Jørgen Steen Jensen, at affaldet bortskaffes for virksomhedens regning.

Uafhængige syns- og skønseksperter har også konkluderet, at dele af det leverede materiale er alt for forurenet.

Det forurenede affald ligger stadig ved Jørgen Steen Jensens firma.
Det forurenede affald ligger stadig ved Jørgen Steen Jensens firma. Foto: Bax Lindhardt
Vis mere

Men det får ikke kommunen til at helme. Så sent som i maj 2022 har kommunen truet Jørgen Steen Jensen med endnu et påbud om, at han skal bortskaffe det forurenede affald.

Sagen har haft store konsekvenser for Jørgen Steen Jensen på grund af det massive pres, han har været under gennem så mange år. I 2018 fik han en blodprop i hjertet.

»Jeg kunne lige så godt have været død i dag,« siger han.

Jørgen Steen Jensens vrede er ikke kun rettet mod forvaltningen i Sorø Kommune, men også mod den konservative borgmester Gert Jørgensen.

Gert Jørgensen afviser anklager, at kommunen bedriver magtfordrejning.
Gert Jørgensen afviser anklager, at kommunen bedriver magtfordrejning.
Vis mere

»Han har siddet for bordenden ved alle de afgørende beslutninger,« siger Jørgen Steen Jensen.

Gert Jørgensen afviser anklagerne og hævder blandt andet, at Jørgen Steen Jensen forsøgte at få tilladelse til at hæve grænseværdierne for, hvor PCB-forurenet  byggematerialet måtte være til indbygning i fundamentet på hans oplagsplads.

Hans formål var – hævder borgmesteren – at få tilladelse til at kunne udvide sine forretninger ved at modtage PCB-forurenet byggemateriale med en højere grænseværdi, end loven tillader.

Hvorfor er det, at I kører så hårdt på mod en borger i en sag, hvor I har leveret byggeaffald, som er mere forurenet end det aftalte?

»Der er to meninger om, hvorvidt det var mere forurenet, og jeg skal også beskytte skatteborgernes penge i forhold til de aftaler, vi indgår,« siger Gert Jørgensen.

Hvis Jørgen Steen Jensen destruerer bygningsaffaldet korrekt, vil det blive så dyrt, at det simpelthen vil ødelægge den forretning, han har. Det har også haft store personlige konsekvenser for ham. Hvad tænker du om det?

»Det er jeg ked af, men det kan ske, når en kommune er part i en sag, hvor vi forsøger at ordne nogle ting og indgår aftaler. Så gør vi vores til, at vi kan opfylde aftalerne. Der har så været en tvist om, hvor forurenet det leverede affald var, og målingerne har været forskellige. Det er derfor, vi har fundet det nødvendigt at gå rettens vej.«

Han kalder det magtfordrejning og justitsmord. Og han anklager dig for at være medvirkende til det. Hvad er din reaktion på det?

»Jeg er borgmester, så når vi behandler sager, får jeg selvfølgelig kendskab til dem. Men det var en enig kommunalbestyrelse, der står bag beslutningen om ikke at hæve grænseværdierne,« lyder det fra Gert Jørgensen.