Udvisningsdømte, kriminelle udlændinge skal frihedsberøves, indtil udvisningen af Danmark kan effektueres.

Sådan lyder det fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Meldingen kommer, efter B.T. de seneste dage har beskrevet, at beboere fra Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland er blevet sigtet for kriminalitet hele 85 gange, siden centret blev oprettet i marts 2016.

Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) fremsætter forslaget vel vidende, at det kan bringe Danmark i karambolage med både menneskerettighedernes forbud mod diskrimination og en højesteretsdom fra januar 2017, der meget klart sagde, at det i en konkret sag var i strid med Danmarks internationale forpligtelser at fastholde opholdspligten på et udrejsecenter for en udlænding på såkaldt tålt ophold.

»Vi fremfører vores politik i Dansk Folkeparti. Jeg ved godt, at det er op ad bakke. De andre partier må jo så stå på mål for deres politik, hvor de siger, at konventionerne er vigtigere end borgernes tryghed. Det er ikke Dansk Folkepartis politik. Der er borgernes tryghed vigtigere,« siger han og tilføjer:

»Højesteret dømmer på baggrund af lovgivning, og den lovgivning kan jo laves om, hvis der er et flertal for det.«

Også Liberal Alliance er klar til at udfordre konventionerne.

»Hvis man får en fængselsdom for kriminalitet, og en del af straffen er udvisning, så bør straffeloven ændres, så det automatisk bliver sådan, at man er frihedsrøvet,  indtil udvisningen kan effektueres. Det fremgår ikke af straffeloven i dag, og derfor vil vi arbejde for at få ændret loven,« siger udlændingeordfører Joachim B. Olsen (LA) og pointerer:

»Det vil skabe tryghed blandt de borgere, der bor omkring Udrejsecenter Kærshovedgård. Man skal være sikker på, at de personer, man møder i sit lokalsamfund, ikke er dømt for så hård kriminalitet, at de er dømt til udvisning.«

Joachim B. Olsen afviser, at det vil være diskriminerende at frihedsrøve udviste udlændinge, der har afsonet deres fængselsdomme, selv om danske statsborgere ifølge Joachim B. Olsen ikke skal være omfattet af den samme foreslåede stramning.

»Der er fortolkningsrum i menneskerettighedskonventionen, bl.a. i forhold til nationens sikkerhed og i forhold til at undgå ny kriminalitet. Så det mener jeg godt kan rummes inden for konventionerne. Det skal i hvert fald testes.«

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er 'klar til at gå så langt, som det overhovedet kan lade sig gøre' inden for konventionerne.

»I det øjeblik, man i en konkret sag kan se, at der er en faktisk mulighed for at udsende de her personer, så kan man frihedsberøve,« siger hun med henvisning til, at det efter regeringens vurdering ikke er muligt inden for konventionerne at frihedsberøve udvisningsdømte tidsubestemt.

Men Liberal Alliance vil have skrevet det ind i strafferammen i straffeloven, at en udlænding, der dømmes til udvisning, som udgangspunkt skal frihedsberøves, indtil udvisningen kan effektueres. Vil du være med til det?

»Jeg vil være med til at kigge på alting i den henseende.«