Det har i mange år været et problem, at elever i folkeskolen i stigende grad bliver undervist af vikarer uden en læreruddannelse.

For når læreren er syg, og det i stedet er en nyudklækket student på sabbatår, som overtager klassen, så falder kvaliteten af undervisningen. Det er en udbredt og voldsomt voksende udfordring, som Danmarks Lærerforening, DLF, ser de seneste år.

»Det er en bombe under folkeskolen, hvis vi ikke får lavet om på det,« siger DLF-formand Anders Bondo Christensen.

På landsplan er knap hver femte underviser i folkeskolen en ikke-uddannet vikar, viser en undersøgelse fra august af tænketanken Kraka og konsulentvirksomheden Deloitte. I Aarhus Kommune står den problematik lysende klart, når det omregnes til kroner og ører.

TIP OS: Har du børn på en skole med mange ikke-uddannede lærervikarer, eller arbejder du selv på en skole, hvor antallet er højt. så kontakt os på matu@bt.dk.

Ifølge Århus Stiftidende har kommunen i gennemsnit brugt 39,3 millioner kroner om året på ufaglærte lærervikarer de seneste fire år.

Forældrestemmen i Aarhus, som er en organisation for forældre til børn i folkeskolen, ser situationen som en skrue uden ende.

»Forbruget af vikarer uden læreruddannelse begynder at ligne et fast mønster, og det er ganske enkelt uacceptabelt. Alle forældre kender situationen, hvor børnene kommer hjem fra skole og fortæller om vikartimer uden brugbart indhold,« siger formand Janus Boye til avisen.

Millionudgifterne til timelønnede vikarer uden læreruddannelse er faldet en smule sidste år i Aarhus Kommune, men det er stadig for højt, mener Thomas Medom (SF), rådmanden for Børn og Unge i Aarhus, der nu vil forstærke indsatsen for at mindske forbruget af vikarerne.

»Det har betydning for kvaliteten, og derfor skal vi arbejde for langt mere kraftige fald i brugen af vikarer uden læreruddannelse,« siger han til avisen.

I Anders Bondo Christensens optik er tallene fra Aarhus Kommune et eksempel på en decideret tåbelig situation, hvor ressourcerne bliver brugt helt forkert.

»Det er eleverne, som det går ud over. Lærerne skal være velkvalificerede. Der er stor forskel på en uddannet engelsklærer og en ung vikar, der lige har færdiggjort gymnasiet,« siger han.

Forbruget af ikke-uddannede vikarer er derfor nu også blevet en del af de forhandlinger, som Aarhus Kommune og Århus Lærerforening er i gang med. En af løsningerne i en ny aftale er at nedsætte sygefraværet blandt de uddannede lærere. En anden er, at lærerne skal have arbejdstid reserveret til vikardækning.

TIP OS: Har du børn på en skole med mange ikke-uddannede lærervikarer, eller arbejder du selv på en skole, hvor antallet er højt. så kontakt os på matu@bt.dk.

På landsplan peger Danmarks Lærerforening på, at udfordringerne med vikarer skyldes alt fra skolereformen til rekrutteringsproblemer. De oplever også flere og flere uddannede lærere, som søger væk fra folkeskoler, fordi antallet af lærere og vikarer uden uddannelse er for højt. Det skaber samlet set også nogle helt andre udfordringer, hvor folkeskoleeleverne oplever hyppige lærerskift.

»Jeg har for nylig hørt om en elev i 3. klasse, der allerede havde haft 20 forskellige lærere,« fortæller Anders Bondo Christensen.