K og DF har mandag under et møde i Miljø- og Fødevareministeriet om kvælstofsagen fået at vide, at landbrugspakken samlet set vil skade miljøet de første år. Det står i stærk kontrast til, at minister Eva Kjer Hansen flere gange - også over for Folketinget - har fastholdt, at pakken gavner miljøet.

Kvælstofsagen tager nu en ny drejning på Christiansborg. De Konservative og Dansk Folkeparti blev mandag orienteret om sagen i Miljø- og Fødevareministeriet, og begge partier oplyser, at embedsmænd nu kan fortælle, at den nye landbrugspakke samlet set vil betyde en forringelse for miljøet de førstkommende år.

»Fra 2015 til 2016 vil der komme en øget kvælstofudledning, også selv om man tager højde for den såkaldte baseline,« forklarer landbrugsordfører Rasmus Jarlov (K) og tilføjer, at der også vil komme et minus i 2017 og 2018.

Baseline betyder de udefrakommende faktorer, som ikke har noget med landbrugspakken at gøre. Oplysningen er opsigtsvækkende, fordi miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) gentagne gange – også over for Folketinget – har oplyst, at landbrugspakken tværtimod vil gavne miljøet. Det er også opsigtsvækkende, fordi regeringen tidligere har udleveret en oversigt til Folketingets partier, som viser, at mængden af kvælstof vil reduceres i alle år fra 2016 til 2021.

Oplysningen bekræftes også af Dansk Folkeparti.

»Ja, vi har fået at vide i dag i ministeriet, at der vil komme mere kvælstof ud i år,« siger Lise Bech, fødevareordfører for Dansk Folkeparti.

Ministeren var ikke til stede på mødet.

Kvælstofsagen begyndte at rulle, da Berlingske søndag gennemgik regeringens regnestykke, som viser, at miljøet går i plus fra 2016 til 2021. Flere forskere kritiserede især en særlig regnemetode, hvor regeringen har lagt de ydre, positive effekter for 2013, 2014 og 2015 sammen under år 2016. Forskerne omtalte regeringens regnemetode som vildledende, kreativ og misinformerende.

»Den måde at regne på er lidt kreativ. Jeg synes også, at det regnestykke var forkert stillet op, når man gik helt tilbage til 2012. Og nu har vi så fået at vide, at ser man på, hvad der sker fra 2015 til 2016, så går det i minus,« siger de Konservatives Rasmus Jarlov.

I går fastslog han ellers, at det var en betingelse, at landbrugspakken sammenholdt med de ydre effekter ikke kommer til at forringe vandmiljøet.

»Ja, for os er det vigtigt, at vandmiljøet ikke skades. Men dette er ny oplysning for os, som vi må forholde os til. Det er også et andet indtryk end det, vi blev efterladt med under forhandlingerne. Derfor vil vi nu overveje, hvad vi skal gøre. Men først skal ministeren have lov at forklare sig,« siger Rasmus Jarlov, som forventer et møde med Eva Kjer Hansen allerede i denne uge.

Det skal dog understreges, at med de såkaldte baseline-effekter vil miljøet formentlig gå i plus omkring 2019, viser beregninger.

Konservative trækker sig ikke

Rasmus Jarlov understreger, at de Konservative »bestemt« ikke er ved at trække sig fra hele landbrugsaftalen.

»Den er meget vigtig for landbruget. Men selvfølgelig er det et godt spørgsmål, hvad vi så vil gøre. Det kan jeg ikke svare på endnu,« siger Jarlov.

Men har ministeren så ikke talt usandt over for Folketinget?

»Det skal hun selv have lov at svare på først. Jeg vil ikke drage nogen konklusion nu,« siger Rasmus Jarlov.

Lise Bech fra Dansk Folkeparti fastslår, at hun »indtil videre ikke er bekymret, fordi miljøet går i plus på længere sigt.«

»Det er, fordi vi ikke kan nå at iværksætte tiltag, der reducerer kvælstofudledningen nok i 2016,« tilføjer hun.

Har ministeren talt usandt for Folketinget?

»Jeg har ikke mere at tilføje,« siger Lise Bech.

Kritiske forskere

De seneste dage er det bl.a. blevet diskuteret, om de udefrakommende faktorer – den såkaldte baseline – kan redde regeringens regnestykke. Berlingske har derfor spurgt fem forskellige forskere om, hvordan landbrugspakken – med og uden baseline – vil påvirke mængden af kvælstof i havmiljøet.

Forskerne vurderer, at landbrugspakken isoleret set vil skade havet. Og samtlige forskere – på nær én, der siger, det afhænger af regnemetoden – vurderer, at landbrugspakken vil skade havmiljøet, selv hvis man indregner de ydre faktorer, f.eks. at der med årene kommer mere økologi i Danmark.

Landbrugspakken skal overordnet forbedre forholdene for danske landmænd. Den politiske pakke er vedtaget i et snævert flertal med stemmer fra regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative. Blå blok har allerede afskaffet de såkaldte randzoner, som beskyttede vandløb og søer. De nye regler, hvor landmænd får lov at gøde markant mere, er behandlet to gange i Folketinget, men ikke endeligt vedtaget.

Miljøordfører og tidligere miljøminister Ida Auken (R) er overrasket over, at de Konservative og Dansk Folkeparti kan berette, at miljøet alligevel går i minus de første år.

»Det er helt nyt, at de indrømmer det. Nu må vi have stoppet denne gødningslov, indtil vi får klarhed over, hvor store skaderne for miljøet i virkeligheden er,« siger Ida Auken.

Det lykkedes mandag aften ikke at få en kommentar fra miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V).