Det var den nu pensionerede oberst Jørn Jensen, som i august 1995 var chef for den danske FN-styrke i det tidligere Jugoslavien.

4. august 1995 mistede den 23-årige sergent Claus Gamborg livet under den fredsbevarende mission i Kroatien. Som B.T. kan afdække i dagens avis, blev Claus Gamborg dræbt af en kroatisk granat, fordi Jørn Jensen - trods gentagne advarsler - afviste at evakuere Claus Gamborg og hans soldaterkammerater fra en ekstremt udsat kontrolpost. Jørn Jensen, hvordan har du det i dag med det forløb, som førte til Claus Gamborgs død?

- Forløbet har jeg det fint med, men naturligvis ikke med Claus Gamborgs død. Med den viden, jeg havde på givne tidspunkt, mener jeg ikke, at jeg skulle have gjort noget anderledes. Jeg har den bedste samvittighed.  Hvorfor beordrede du ikke en evakuering af Claus Gamborg og hans gruppe?

- Jeg havde fået udtrykkelig ordre til ikke at evakuere. Gennem mange års opdragelse i det militære system har jeg lært, at man altså adlyder lovlige og tjenstlige ordrer.

Hvem gav dig den ordre?

- Det gjorde min sektorchef, Sergiy Mokrenets ( ukrainsk oberst og Jørn Jensens chef under FNs mission, red.) på et møde to dage inden angrebet. Fortalte du din sektorchef, hvor farligt et sted de danske soldater befandt sig?

- Jeg behøvede ikke at fortælle ham, at det var farligt derude. Det var han udmærket klar over. Det behøvede jeg ikke spørge om.

Claus Gamborg og hans gruppe bevogtede en lille post. En hel kroatisk hær kom imod dem. Hvilken forskel kunne seks danskere gøre over for en fremstormende hær?

- For os var det ikke et spørgsmål om posternes vigtighed militært set. Ud fra en militær betragtning kunne FN have rømmet alle sine poster. Der var jo ikke nogen opgave at løse længere. Men ordren var, at FN blev på sine poster. Våbenhvilen mellem kroaterne og serberne blev brudt med den kroatiske offensiv. Dermed var FNs fredsbevarende rolle reelt udspillet. Hvorfor afviste du sammen med din chef at bringe de udsatte danske soldater i sikkerhed?

Hele den FN-politiske situation i området var sådan, at serberne var utrolig mistænksomme i forhold til, om vi skulle hjælpe kroaterne. Serberne opfattede FNs poster som et skjold mod kroatisk angreb. Hvis vi forlod vores poster, ville serberne opfatte det som en hjælp til kroaterne. Mener du i dag, at du traf den rigtige beslutning?

- Ja, helt sikkert. Den viden, vi sidder med bagefter, kan man ikke bruge til noget som helst. Det var mit personlige ansvar og min personlige beslutning.

Kunne Claus Gamborgs død være forhindret, hvis du havde truffet beslutning om at evakuere?

Efter min opfattelse er det irrelevant. Jeg traf min beslutning ud fra min viden på det givne tidspunkt.