Danmark har igennem de sidste 30-40 år ført en fejlslagen udlændingepolitik. Indvandringen fra ikke-vestlige lande har været et dræn i statskassen. Samtidig slås vi med konsekvensen af en forfejlet værdimæssig integration, hvor vi har ladet parallelsamfund vokse frem.

Derfor har vi lagt kursen om i dansk udlændingepolitik.

Forleden fik vi de kolde fakta om prisen for vores udlændingepolitik. 33 mia. kroner er den samlede årlige regning for den ikke-vestlige indvandring til Danmark ifølge Finansministeriet.

Ikke-vestlige indvandrere er i ringere grad end danskere tilknyttet arbejdsmarkedet. De er i højere grad på offentlig overførsel, de er i højere grad kriminelle, og særligt kvinderne er aldrig blevet en del af det danske samfund. Mange indvandrerkvinder går hjemme, og de har aldrig lært det danske sprog og dansk kultur at kende.

Vi bærer selv en del af ansvaret. I 1960’erne og 70’erne inviterede vi tusindvis af udlændinge fra Tyrkiet, Pakistan og en række andre lande hertil for at arbejde. Vi regnede med, at de skulle være her i kort tid, men rigtig mange af dem er her endnu. Nu ofte med børn og børnebørn.

Dengang havde vi ikke en egentlig integrationspolitik, og da mangel på arbejdskraft blev afløst af arbejdsløshed gled gæstearbejderne ofte ind i ledighedskøen. Det er blevet en rigtig dyr fornøjelse.
Men en ting er den økonomiske regning.

Vi er også blevet efterladt med en værdimæssig regning, og Danmark er i disse år vidne til et egentligt kultursammenstød, hvor grupper i det danske samfund grundlæggende ønsker at ændre Danmark i mellemøstlig retning.

Det er derfor, jeg har gennemført 50 stramninger af udlændingepolitikken, så vi stiller krav til de mennesker, der kommer til Danmark. Men det er også vigtigt at holde sig for øje, at vi skal skelne mellem forskellige typer af indvandring.

For som den nye analyse af indvandringens pris også viser, så kan den rigtige indvandring være en god forretning for Danmark.

Indvandrere fra vestlige lande giver nemlig overskud. Det gør de, fordi de fleste vestlige indvandrere kommer hertil for at arbejde og bidrage - ofte i vellønnede job, hvor det ikke har været muligt at rekruttere kvalificeret dansk arbejdskraft.
Derfor skal vi være åbne over for de udlændinge, der gør Danmark rigere. Og vi skal gøre os klart, at vi deltager i en international konkurrence om at få de kloge hoveder til at vælge lige netop Danmark.

Derfor skal vi rive barrierer ned for at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft – ikke gøre det sværere for danske virksomheder at få de bedst kvalificerede mennesker hertil. Samtidig skal vi begrænse den ikke-vestlige indvandring, så regningen bliver mindre. Og de ikke-vestlige indvandrere, der allerede er i landet, skal ud på arbejdsmarkedet. Det er ikke nogen let opgave.

Men der er 33 mia. gode grunde til, at vi har lagt kursen om i dansk udlændingepolitik.

Andre læser også