Bornholms Politi har siden juli 2011 efterforsket en sag, hvor en mor og en adoptivfar er sigtet for gennem 10 år at have misbrug deres to døtre seksuelt.

- Det er en meget alvorlig sag, siger chefanklager ved Bornholms Politi, Benthe Pedersen Lund til Bt.dk.

Misbruget af pigerne, der i dag er henholdvis 16 og 18 år har angiveligt stået på de seneste 10 år. Ifølge anklageren altså en af de helt grove sager. 

Moren er sigtet efter straffelovens paragraf 210 om incest. Mens den 56-årige adoptivfar, der juridisk set ikke er beslægtet med børnene, er sigtet efter paragrafferne om samleje og anden kønslig omgængelse med adoptivbørn under 15 år.

VED DU NOGET - TIP B.T. HER

I lignende sager har man set, at børnene er blevet lejet ud, men direkte adspurgt ønsker anklageren ikke at forholde sig til om det også er tilfældet her.

- Det vil jeg ikke kommentere på nuværende tidspunkt, siger hun til Bt.dk.

Men hun vil dog gerne bekræfte at politiet ikke var længe om at skride til handling.

- På grund af sagens alvorlige karakter, skred vi til anholdelse så snart vi hørte om sagen, siger Benthe Pedersen Lund til Bt.dk.
 
Udover sigtelsen for seksuelt misbrug af sine steddøtre er adoptivfaren også sigtet for besiddelse af en omfattende mængde våben og ammunition. 
 
Den 16-årige pige er nu anbragt med hjælp fra kommunen, mens den 18-årige var flyttet hjemmefra, før politiet fik kendskab til sagen. 

Den 39-årige mor og hendes 56-årige mand blev varetægtsfængslet den 5. juli 2011 under dobbelt lukkede døre af hensyn til efterforskningen. Varetægtsfængslingen er siden blevet forlænget med fire uger af gangen og parret er nu fængslet frem til slutningen af september. 

De sigtede og pigerne er alle beskyttet af navneforbud.

Politet er stadig igang med efterforske  sagen, og vil derfor ikke udelukke, at flere vil blive siget i sagen. Samtidig afventer man resultatet af en mentalundersøgelse af de to sigtede. 

Politiet forventer, at der vil gå nogen tid endnu, før der er mulighed for at rejse tiltale i sagen.