Et kæmpe byggeprojekt i det indre Odense kan være udfordret af, at man tidligere har gravet ud til en parkeringskælder på grunden.

Der skete nemlig det, at projektet gik i stå efter udgravningen, og det store hul, det efterlod, er blevet til en sø, der har været der i efterhånden 12 år.

»Vi mener, der er opstået et godt lille naturområde, hvor der både er forskellige dyr og planter, der hører til,« siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Odense, Kjeld Sandby Hansen.

Oprindelig blev det store hul i jorden gravet til en parkeringskælder til et stort shoppingcenter, der skulle have ligget på grunden.

Ved vandhullet, der blev gravet for 12 år siden, er der blandt andet digesvaler, som har slået sig ned. Foto: Google Maps.
Ved vandhullet, der blev gravet for 12 år siden, er der blandt andet digesvaler, som har slået sig ned. Foto: Google Maps.
Vis mere

Planerne om shoppingcenteret VIVA blev dog senere skrinlagt, og nu vil entreprenøren A. Enggaard i stedet lave et boligkvarter med dertilhørende grønne områder og vand.

»Vi håber jo, at man er villig til at tænke søen ind i planerne for området. For hvis man allerede overvejer grønne områder og vand, kan man jo lige så godt bygge videre på noget eksisterende,« siger Kjeld Sandby Hansen.

Hvis der fra kommunens side bliver givet en dispensation til at fjerne søen, vil Danmarks Naturfredningsforening sende en klage.

Man mener, at de dyr og planter, der nu findes på grunden, der er beskyttet, vil mærke det, hvis man fjerner søen.

Kjeld Sandby Hansen fortæller, at det blandt andet er digesvaler, der har slået sig ned ved det store menneskeskabte vandhul.

Samtidig påpeger formanden også, at man endda – eventuelt i forbindelse med byfornyelse – kunne gøre området endnu bedre for naturen. Derfor håber han, at entreprenøren også vil tænke i de baner.

Hele sagen blev debatteret i By- og Kulturudvalget i Odense Kommune onsdag, hvor A. Enggaard-repræsentanter blandt andet var mødt op for at tale til udvalget.

Af udvalgsmødets referat fremgår det tydeligt, at man ser det store vandhul som en udfordring for det mulige boligkvarter, der skulle huse mere end 1.000 nye hjem.

»Såfremt en ny afgørelse om dispensation påklages, skal det bemærkes, at Naturklagenævnets praksis for afgørelser §3-natur (i naturbeskyttelsesloven, red.) er skærpet i de senere år. Der er på den baggrund usikkerhed om udfaldet af en eventuel nævnsprøvelse.«

Og spørger man Kjeld Sandby Hansen, er der god grund til en skærpelse hos Naturklagenævnet. Der er nemlig mangel på sunde søer i Danmark, der kan styrke den danske natur.