Aarhus-virksomhederne Vestas, Bestseller og OK a.m.b.a. har sammen med VIA University College, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Aarhus Kommune netop givet tilsagn om at underskrive et forpligtende klimabrev.

Det er et såkaldt 'Commitment Paper', der skal understøtte Aarhus Kommunes mål om at blive CO₂-neutral i 2030.

I brevet fremgår det, at de forpligter sig til at gennemføre en række konkrete tiltag inden for grøn mobilitet for at nedbringe CO₂-udledning, for eksempel at omstille deres person-bilflåde til emissionsfrie køretøjer senest i 2030.

Derudover skal de arbejde med at få deres medarbejdere til at vælge grønne transportformer til og fra arbejde.

Virksomhederne forpligter sig ligeledes til én gang årligt at afrapportere til Aarhus Kommune, så der bliver fulgt op på, hvordan det går med implementeringen.

CO₂-udledning fra transport og mobilitet er nemlig den største udfordring for kommunen, hvis Aarhus Byråds målsætning om CO₂-neutralitet i 2030 skal realiseres.

Alene i 2019 stod transporten for 59 procent af den samlede CO₂-udledning i Aarhus, og kun 1 procent af bilparken i Aarhus er emissionsfrie køretøjer, fremgår det af pressemeddelelsen.

»Som verdens største vindmøllevirksomhed vil vi gerne gå forrest i den grønne omstilling ved at elektrificere energiforbruget, og samtidig vil vi selv vise vejen ved at være en klimaneutral virksomhed i 2030,« siger CEO for Vestas, Henrik Andersen.

Salling Group, Danske Commodities, NIRAS, Danske Fragtmænd og Aarhus Havn har efterfølgende givet tilsagn om, at de også ønsker at underskrive det nye 'Commitment Paper'.

Tiltaget er en del af det arbejde, som virksomhederne indgår i i Klimaalliancen Aarhus – et samarbejde blandt de største virksomheder og organisationer i Aarhus, som byrådet har taget initiativ til.