Lyt til artiklen

10.912.243 kr., plus procesrenter, plus sagsomkostninger på 752.000 kr. – så meget skal Danmarks bedst indtjenende headhunter-firma Amrop betale til en tidligere toppartner, som for nogle år siden gik til en konkurrent. Dommen faldt i Københavns Byret i sommer, da Amrop blev idømt at betale millionerstatningen til sin stifter og tidligere toppartner Finn Rants. Amrop har anket dommen.

Erstatningssagen drejer sig om livsnerven i enhver headhuntervirksomhed, nemlig databasen over vigtige navne og relationer i erhvervslivet. Ifølge byretsdommen slettede Amrop, som har ledende partner Peter Christiansen som topfigur, 10.000 navne på personer og selskaber i den del af Amrops database, som Finn Rants havde krav på. Sletningen betød, at databasen blev ubrugelig for Finn Rants, da han forlod Amrop, som han selv havde stiftet og banket op.

Erstatningssagen er ny i rækken af sager, hvor virksomheder strides med fratrådte nøglepersoner, som risikerer at benytte deres viden og kunderelationer i nye job hos konkurrenterne. Berlingske beskrev i går fire tilfælde, hvor firmaer har politianmeldt tidligere medarbejdere.

Eksempelvis meldte Amrop en tidligere konsulent til politiet i 2013 for bl.a. tyveri og trusler. Anmeldelsen førte til en straffesag, men konsulenten blev for nylig pure frifundet. Et andet eksempel er Boston Consulting Group (BCG), som har politianmelddt en tidligere konsulent. Han arbejder i dag hos ærkekonkurrenten McKinsey, men står i en straffesag for bedrageri og mandatsvig.

Erstatningssagen mod Amrop drejer sig ikke om en ansat konsulent, men om Amrops tidligere seniorpartner Finn Rants, som forlod firmaet i 2012 til fordel for en mindre konkurrent Boyden.

Ifølge byretsdommen havde Finn Rants aftalt med de tilbageværende partnere i Amrop, herunder Peter Christiansen og en af Amrops mest højprofilerede partnere Frank Halborg, hvordan Amrop skulle dele firmaets centrale relationsdatabase over vigtige personer i dansk og udenlandsk erhvervsliv med Finn Rants ved hans fratræden.

Men ifølge byretsdommen rettede Amrop sig ikke efter aftalen, og da Finn Rants fik overdraget sin kopi af databasen, havde Amrop-folkene hen over en weekend manuelt slettet 10.000 navne ud over den deling, som var aftalt mellem Finn Rants og Amrop.

Byretten indkaldte under retssagen en system- og branchekyndig skønsmand, Ulrich Ollendorf, som i en 28 sider lang rapport vurderer værdien af relationsdatabasen. Ifølge skønsmanden, som kommer fra headhunterbranchen, er en relationsdatabase af afgørende betydning i et headhunterfirma, fordi den ud over navne indeholder personers indbyrdes relationer. Derfor er det dyrt og tidskrævende at opbygge en ny base fra grunden, hvilket Finn Rants blev nødt til.

Radikal-kirurgisk indgreb

Skønsmand Ulrich Illendorf skriver bl.a. i sin rapport:

»... sagsøgte (Amrop, red.) har foretaget et radikal-kirurgisk indgreb i relationsdatabasen ...«, så den efter skønsmandens opfattelse »ikke kan betegnes som en anvendelig relationsdatabase ...«.

Finn Rants havde krævet over 17 mio. kr. i erstatning af Amrop, men byretten pålagde altså »kun« Amrop at betale 13 mio. kr. plus sagsomkostninger. Herfra blev dog trukket et modkrav fra Amrop mod Finn Rants på godt to mio. kr. Finn Rants havde også forlangt, at Amrop fjernede sit skilt med firmanavnet fra Boydens opgang på Christians Brygge 28. Amrop har til huse i nr. 24, men brugte på et tidspunkt nr. 28 som indgang på grund af ombygning. Dette krav tog byretten til følge, og skiltet er i dag væk.

»Da der er tale om en igangværende sag, som er anket til landsretten, og som endnu ikke har fundet sin juridiske afgørelse, ønsker vi ikke at kommentere den,« siger Peter Christiansen, adm. direktør hos Amrop.