Lyt til artiklen

Sidste år blev der indberettet 100.000 utilsigtede hændelser på sygehuse og plejehjem. Men det reelle antal fejl er 10-20 gange større, vurderer Patientombuddet.

Syge og svækkede danskere udsættes for mellem én og to millioner fejl og utilsigtede hændelser om året, når de passes, plejes og behandles på hospitaler, plejehjem og hos praktiserende læger.

Størst er problemerne, når det gælder om at sikre, at patienterne får den rette medicin i de rette doser på det rigtige tidspunkt. Men der er også tilfælde, hvor fejlene koster indlæggelse, giver permanente skader og har været skyld i dødsfald.

Læs også:

Det fremgår af en ny årsberetning fra klageinstansen under Sundhedsministeriet, Patientombuddet, som nu får landets største patientorganisation til at slå alarm over bristen i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

- Det er et voldsomt og alt for højt tal. Det skaber utryghed blandt patienterne, og det kan have konksekvenser for deres forløb, helbred og livskvalitet. Antallet af fejl skal simpelthen nedbringes betydeligt, siger direktør i Danske Patienter Morten Freil til Berlingske.

Personale og patienter indberettede sidste år i alt 98.669 utilsigtede hændelser til sygehuse, regioner, kommuner og de centrale sundhedsmyndigheder, der har til opgave at finde mønstre i fejlene, så man kan lære af dem og undgå, at de sker igen. Men ifølge Patientombuddet afspejler indberetningerne ikke det virkelige antal hændelser. Vurderingen er, at det kun er én ud af 10-20 hændelser, der rapporteres, og dermed kan det reelle antal fejl opgøres til mellem én og to millioner om året.

Fagfolk og politikere i regionerne fremhæver, at antallet af alvorlige hændelser, hvor patienter er kommet til skade, har ligget på det samme niveau i en årrække, hvilket tolkes som et tegn på, at kvaliteten ikke er blevet dårligere.

Læs også:

- Jeg vil medgive, at det er nogle meget høje tal. Derfor er det også vigtigt, at vi bruger indberetningerne til at lære af fejlene, siger formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner Ulla Astman (S) til Berlingske.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) bebuder nu en indsats for at øge kvaliteten af behandlingen i det danske sundhedsvæsen:

- Man kan aldrig helt undgå utilsigtede hændelser, men jeg mener, vi kan gøre meget for at minimere antallet.