Flyvende smådyr og majestætiske delfiner vil i stigende grad indtage landet som følge af vedvarende temperaturstigninger

Edderkopper, bier, delfiner. Du har måske allerede observeret dem i større grad i den danske natur. De invaderer løbende landet sydfra, og det vil fortsætte i årene fremover.

Det skyldes de varige stigninger i temperaturen over hele jordkloden. Ifølge National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) var juni 2016 den varmeste juni nogensinde målt på jordkloden, og for 40. år i træk blev juni målt til over gennemsnittet fra det 20. århundrede.

Og det er ikke kun ude i verden, at temperaturen sætter rekorder. I Danmark er gennemsnitstemperaturen steget med cirka 1,6 grad over de sidste 140 år.Konsekvenserne af den globale opvarmning er vidtrækkende mener forskere. Den globale opvarmning har været til debat i mange år efterhånden, og der har fra forskere været talt om vidtrækkende konsekvenser på lang sigt. Jordens fremtid er blevet kaldt usikker, hvis ikke der bliver sat en stopper for CO2-udledningen og dermed temperaturstigningerne.

Men hvilke konsekvenser af de højere temperaturer ser vi – her i år 2016 og årene frem – i et land som Danmark? Det kan være svært at forholde sig til umiddelbare ændringer i hverdagen. Faktum er dog, at der sker store bevægelser i dyrelivet.


​700 nye smådyrsarter


Morten D.D. Hansen, naturvejleder og museumsinspektør for Naturhistorisk Museum, fortæller, at der siden år 2000 er kommet omkring 700 nye smådyrsarter til Danmark.

»Der sker en massiv indvandring af mellemeuropæiske smådyr, som kan flyve. De vil pludselig kunne få gode leveforhold i Danmark, fordi klimaet bliver varmere,« siger han og fortsætter:»Vi ser masser af biller og edderkopper, og så er der også en stor invasion af bier. Der kommer rigtig mange nye arter sydfra. Og det kommer til at fortsætte, for temperaturen vil fortsat stige i årene frem. Det tyder alt på.«

Senest er juni i år blevet målt som den globalt set varmeste juni nogensinde. Og den nye varmerekord lægger sig i rækken af de 13 foregående måneder, som også har sat globale temperaturrekorder. Det viser de nyeste tal fra den videnskabelige amerikanske etat National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa). Og vurderingen er, at temperaturstigningerne i Danmark nogenlunde svarer til det globale gennemsnit.

​Delfinen søger mod nord


De højere varmegrader har også en naturlig påvirkning på verdenshavene og de mange dyrearter. Ét af de dyr, som de fleste danskere formentlig vil hilse pænt velkommen, er delfinen. Det eksotiske dyr søger i større grad mod nord, når havtemperaturen stiger.»Der er blevet set langt flere delfiner i Danmark i de seneste år, selv om de ikke naturligt hører til her. Men der bliver også fanget flere og flere eksotiske fisk. Og at klumpfisken stadig dukker op, er et udtryk for, at havene bliver varmere,« forklarer Morten D.D. Hansen.

​Mere sjaskede vintre


Ikke kun dyrenes adfærd påvirkes af klimaforandringerne. Også ekstreme vejrforhold bliver anderledes i fremtiden i takt med stigende temperaturer. Ekstremerne bliver så at sige mere ekstreme. Det fortæller Torben Chrintz, videnskabschef hos Concito.

»På sigt får vi flere skybrud og vådere, mere sjaskede vintre. Vi får nogle bedre somre, men med ekstreme nedbørsmængder en gang imellem,« siger han og maner til ro, hvis man tror, at Danmark snart vil være forandret for altid.»Det skal retfærdigvis siges, at Danmark er et af de lande, der bliver mindst ramt af temperaturstigningerne. De ændringer, vi ser i Danmark, vil vi kunne leve med. Det går langt hårdere ud over andre lande og områder.«